เกิดมาแค่รักกัน

Big Ass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกิดมาแค่รักกัน Bigass บิ๊กแอส

G# | A#m |C# | A#m D# |
G# | A#m |C# | A#m D# |

 C#  และแล้วก็ถึงเวลา   Cm  และแล้วเธอก็ต้องไป A#m  ฉันก็เข้าใจD#ที่เธอเลือกG#เดิน

 C#  ฝืนยิ้มด้วยความยินดี Cm  ทั้งที่เจ็บปวFmดเหลือเกิน   ได้แA#mต่ยืนมองเธอเดิA#นไปกับเขD#

รัC#ก แม้รักอย่างไง..ก็รัG#ก..ได้เพียงหัวใจสุดท้าA#mยต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขD#

จากG# G#maj7นี้..เธอก็คG#7งไปดีก็ขFอให้เธอจงสุA#mขสบาย..     A#mM7เธอจงเดิA#m7นไปตามความฝัC7นของเธอ ที่เธFmอตั้งใจแม้D#ฉันต้องเสียC#ใจ  แต่ฉันD#จะรับไว้เอง

อย่างน้G# G#maj7อย..เธอก็ทำG#7ให้ฉันรู้ว่าFเคยมีความสุขA#mเพียงใด      A#mM7ได้เป็นคนA#m7ที่เธอเคยรัC7ก ก็ดีแค่ไหFmฉันD#ต้องยอมเข้าC#ใจ เกิดมาA#mแค่เพียงได้รักD#กันสุดท้าA#mยไม่เป็นอย่างฝัD#น ฉันยอมทำใจ

G# | A#m |C# | A#m D# |

 C#  ชีวิตที่เราเคยมี   Cm  แขวนไว้บนด้ายบาง ๆ A#m  ไม่รู้ว่ามันD#จะขาดเมื่อG#ไหร่

 C#  เมื่อเธอเจอทางที่ดี Cm  เธออยากมีชีFmวิตใหม่   ไม่ผิA#mดอะไรเมื่อเธอA#ต้องเลือกเขD#

รัC#ก แม้รักอย่างไง..ก็รัG#ก..ได้เพียงหัวใจสุดท้าA#mยต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าD#

* | ** |

Fm D# |

เกิดมาA#mแค่เพียงได้รักD#กันสุดท้าA#mยชีวิตของฉัD#นก็ไม่มีใG# | G# | G#ครเกิดมาแค่รักกัน Bigass บิ๊กแอส