เกิดมาแค่รักกัน

 Big Ass สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน Bigass บิ๊กแอส
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: อภิชาติ พรมรักษาเรียบเรียง: Big Assสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# | A#m |C# | A#m D# |
G# | A#m |C# | A#m D# |

 C#  และแล้วก็ถึงเวลา   Cm  และแล้วเธอก็ต้องไป A#m  ฉันก็เข้าใจD#ที่เธอเลือกG#เดิน

 C#  ฝืนยิ้มด้วยความยินดี Cm  ทั้งที่เจ็บปวFmดเหลือเกิน   ได้แA#mต่ยืนมองเธอเดิA#นไปกับเขD#

รัC#ก แม้รักอย่างไง..ก็รัG#ก..ได้เพียงหัวใจสุดท้าA#mยต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขD#

จากG# G#maj7นี้..เธอก็คG#7งไปดีก็ขFอให้เธอจงสุA#mขสบาย..     A#mM7เธอจงเดิA#m7นไปตามความฝัC7นของเธอ ที่เธFmอตั้งใจแม้D#ฉันต้องเสียC#ใจ  แต่ฉันD#จะรับไว้เอง

อย่างน้G# G#maj7อย..เธอก็ทำG#7ให้ฉันรู้ว่าFเคยมีความสุขA#mเพียงใด      A#mM7ได้เป็นคนA#m7ที่เธอเคยรัC7ก ก็ดีแค่ไหFmฉันD#ต้องยอมเข้าC#ใจ เกิดมาA#mแค่เพียงได้รักD#กันสุดท้าA#mยไม่เป็นอย่างฝัD#น ฉันยอมทำใจ

G# | A#m |C# | A#m D# |

 C#  ชีวิตที่เราเคยมี   Cm  แขวนไว้บนด้ายบาง ๆ A#m  ไม่รู้ว่ามันD#จะขาดเมื่อG#ไหร่

 C#  เมื่อเธอเจอทางที่ดี Cm  เธออยากมีชีFmวิตใหม่   ไม่ผิA#mดอะไรเมื่อเธอA#ต้องเลือกเขD#

รัC#ก แม้รักอย่างไง..ก็รัG#ก..ได้เพียงหัวใจสุดท้าA#mยต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าD#

* | ** |

Fm D# |

เกิดมาA#mแค่เพียงได้รักD#กันสุดท้าA#mยชีวิตของฉัD#นก็ไม่มีใG# | G# | G#ครคอร์ดเพลง เกิดมาแค่รักกัน Big ass บิ๊ก แอส

เนื้อเพลง เกิดมาแค่รักกัน Bigass บิ๊กแอสและแล้วก็ถึงเวลา และแล้วเธอก็ต้องไป ฉันก็เข้าใจที่เธอเลือกเดิน ฝืนยิ้มด้วยความยินดี ทั้งที่เจ็บปวดเหลือเกิน ได้แต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขา รัก แม้รักอย่างไงก็รักได้เพียงหัวใจ สุดท้ายต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขา จากนี้ เธอก็คงไปดีก็ขอให้เธอจงสุขสบาย เธอจงเดินไปตามความฝันของเธอ ที่เธอตั้งใจ แม้ฉันต้องเสียใจ แต่ฉันจะรับไว้เอง อย่างน้อย เธอก็ทำให้ฉันรู้ว่าเคยมีความสุขเพียงใด ได้เป็นคนที่เธอเคยรัก ก็ดีแค่ไหน ฉันต้องยอมเข้าใจ เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน สุดท้ายไม่เป็นอย่างฝัน ฉันยอมทำใจ ชีวิตที่เราเคยมี แขวนไว้บนด้ายบางๆไม่รู้ว่ามันจะขาดเมื่อไหร่ เมื่อเธอเจอทางที่ดี เธออยากมีชีวิตใหม่ ไม่ผิดอะไรเมื่อเธอต้องเลือกเขา รัก แม้รักอย่างไงก็รักได้เพียงหัวใจ สุดท้ายต้องยอมเป็นคนที่ปวดร้าว เกิดมาแค่เพียงได้รักกัน สุดท้ายชีวิตของฉันก็ไม่มีใคร