โกหกหน้าตาย

  T_T   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โกหกหน้าตาย T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: มนตรี ผลพันธินเรียบเรียง: พีรพัฒน์ แตงสี (มาร์ช)โปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

G# A# | Gm Cm |G# A# | Cm |

ปวดใจD#ดังไฟสุมทรวงทะลวงอกCmฉันเมื่อเธอG#มาตัดสัมพัA#นธ์..เอาเมื่อสาD#ยไปใครไหCmนจะทันตั้งตัว ยั้งหัFmวใจหลอกให้หลFmงงมงาย  ใจสุดแสนA#ดำ

อยู่ดีD#พูดมาดื้อ ๆ ว่ามีเจ้Cmาของช่างพูดG#ได้อย่างช่ำชอA#ง ไม่ติดสักD#คำก่อนจะรัCmกทำไมไม่บอก..เล่าเท้Fmาความหลอกให้หลFmงเดินตาม   A#  หลวมตัวถลำD#ใจ..   D#7

จริG#ง ๆ เธอนะเหรA#อ เธอรู้เต็มD#อกไยจึG#งมาเพ้อพA#ก  โกหกหน้าD#ตายใจG#หนึ่งก็รักA#..   จับGmจิตฝังCmใจใจG#หนึ่ง.. A#  ก็แสนจะแค้นD#เธอ

* |

G# | A# |G | G# |
Gm G |G# | A# |Cm | A# |

** |

จริG#ง ๆ เธอนะเหรA#อ เธอรู้เต็มD#อกไยจึG#งมาเพ้อพA#ก  โกหกหน้าD#ตายใจG#หนึ่งก็รักA#..   จับGmจิตฝังCmใจใจG#หนึ่ง.. A#  ก็แสนจะแค้นG#เธอ..  D#คอร์ดเพลง โกหกหน้าตาย T_T ทีที

เนื้อเพลง โกหกหน้าตาย T_T ทีทีปวดใจดังไฟสุมทรวงทะลวงอกฉัน เมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไป ใครไหนจะทันตั้งตัว ยั้งหัวใจ หลอกให้หลงงมงาย ใจสุดแสนดำ อยู่ดีพูดมาดื้อๆว่ามีเจ้าของ ช่างพูดได้อย่างช่ำชอง ไม่ติดสักคำ ก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความ หลอกให้หลงเดินตาม หลวมตัวถลำใจ จริงๆเธอนะเหรอ เธอรู้เต็มอก ไยจึงมาเพ้อพก โกหกหน้าตาย ใจหนึ่งก็รัก จับจิตฝังใจ ใจหนึ่ง ก็แสนจะแค้นเธอ จริงๆเธอนะเหรอ เธอรู้เต็มอก ไยจึงมาเพ้อพก โกหกหน้าตาย ใจหนึ่งก็รัก จับจิตฝังใจ ใจหนึ่ง ก็แสนจะแค้นเธอ