ฮ่อน

 เมล ตวิษา หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮ่อน เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกสังกัดค่าย: แปดแสนซาวด์ ติดต่องานแสดง: 0981058683, 0938236548

Bm | Em |Bm | Em |Bm | Bm |

Bm D | Em Bm |Bm D | Em F# |
Bm D | Em Bm |Bm D | Em F# | F# Bm |

อีฉันBmนี่เป็นสาวแล้วเดDอายุกะซาวกว่าปีEm อีฉันบ่แม่นเด็กน้อF#mหมู่ฝูBmงกะมีหลายบ่ค่อDนำก้นกันต้อย ๆEm สิคอยดูแลกัF#อีแม่Bmบ่ต้องเป็นห่วงดอDไปใสหนูสิโทรบอEmก บ่ต้องห่วงอีฉัF#mเป็นผู้สาBmว แค่มักม่วนหน้าฮ้าDตามสัญชาตญาAณ ผู้สาวอีสานพันBmธ์เลาะ

ให้แต่ว่Bmามีบุญมีงาน อีฉันกะไปหาเลาะจักหน่Bmอยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะใช้สิทBmธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะเฒ่ามBmากะเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ Bm

เลาEmะแบบมีสเต็ป ม่วF#mนแบบมีสไตล์เป็นผู้สาEmวยุคใหม่ ใจต้องกล้Bmา หน้าต้องด้านชวนEmกันมาเข้าแถว ยืF#mนเรียงหน้ากระดานออกลีลาGท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะอA | Aอน..

ฮ่อBmน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อนผู้ใด๋Bmง่วงนอนฟ้าวเมือฮ่อBmน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อนผู้ใด๋Bmมันอ่อนละให้เซาฮ่อBmน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อนผู้ใด๋Bmเซาเมื่อยแม่นเฒ่าเพลงช้Emากะฮ่อนได้คือเก่าหมอลำEmกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า นี่หละหมู่เฮAา..ผู้สาวอีสานพันBm | Bmธ์เลาะ

ขอลำซิ่Bmง นำแน่จักกลอนก่อนกลับเมือนอBmน เมือนอนให้ฮ่อนนำแBmน่จังหวะจั่งซี่ พี่ลำบ่น้BmอยากสิขอนำหมอลำซาBmตามสไตล์ที่มีเด้อนางเด้Bmเด้อนางเด้อ เด้อนางเด้Bmเด้อนางเด้อ เด้อเด้อนาBm D A/C# Bmงเด้อ

Bm D | Em F#m |Bm D | Em F# |
Bm D | Em F#m |Bm D | Em F# | Bm |

* | ** | *** | **** |

Bm | Bm |Bm | Bm |
Em | Bm |F#m | Bm | Bm |

Bm D | Em F#m |Bm D | Em F# |
Bm D | Em F#m |Bm D | Em F# | Bm |

**** | **** |

Bm D | Em F#m | Bm D | Em F# | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง ฮ่อน เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

เนื้อเพลง ฮ่อน เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะ อายุกะซาวกว่าปี อีฉันบ่แม่นเด็กน้อย หมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อย นำก้นกันต้อยๆสิคอยดูแลกัน อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉัน เป็นผู้สาว แค่มักม่วนหน้าฮ้าน ตามสัญชาตญาณ ผู้สาวอีสานพันธ์เลาะ ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปหาเลาะ จักหน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ เฒ่ามากะเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์ เป็นผู้สาวยุคใหม่ ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน ชวนกันมาเข้าแถว ยืนเรียงหน้ากระดาน ออกลีลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะออน ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋ง่วงนอนฟ้าวเมือ ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋มันอ่อนละให้เซา ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า นี่หละหมู่เฮา ผู้สาวอีสานพันธ์เลาะ ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน เมือนอนให้ฮ่อนนำแน่ จังหวะจั่งซี่ พี่ลำบ่น้อ อยากสิขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์ที่มีเด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ