H.B.D. ไม่มีเธอ

 เนย ภัสวรรณ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง H.B.D. ไม่มีเธอ เนย ภัสวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดดนตรี: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: พอดีม่วนติดต่องานแสดง: 0837899325

B | A#m |A#7 | F# A#7 |
B | A#m |G#m A#m | B C# | C# |

 B  อีกบ่กี่นาทีกะวันเกิดน้อC#   จักสิครA#mอง..เป่าเค้A#7กวันเกิดกัD#m C# | Bบไผ ฮือ..   คนที่ทุกปีเขาสิเซอร์A#mไพรส์   เขากะไA#7ป  กะไปกับคนอื่D#m

   ป่านนี้C#เขาคงมีแฮงแล้วล่B   ป่านนี้เขาคงลืมเฮาแล้วล่A#m   ว่G#mา.. น้อC#ง.. ถ่าF#อยู่

ในเฟA#mสหมู่เขาอวยพรให้ไทม์ไลD#mน์สุขสันต์วันเกิดแต่น้อA#mงนั่งน้ำตาไหลเปิด เปิดรูปD#mเก่าเฮามาดูปีนี้B..บ่มีอ้าA#mยอยู่อยากให้ฮู้G#m.. ว่าน้อBงคิดฮอดC# | C#แฮง

คิดฮอดเค้กเซเว่Bน กับผู้ชายขี้เล่C#อยากให้โมเม้A#mนแบบนั้น..กลับคืF#นมาอีกได้ไหA#7ของขวัBญวันเกิดปีนี้C#  น้องอยากขA#mอให้เป็นอ้D#mายกลัG#mบมา กลับมาไหA#mคนBนี้สิขาดใจC#..ตาย(F#)แล้ว

F# C# | D#m A#m |B | C# |

* | ** |

B | C# |A#m A#7 | F# A#7 |
B C# | A#m D#m |G#m A#m | B C# |

** |

B | C# |A#m A#7 | F# A#7 |

ของขวัBญวันเกิดปีนี้C#  น้องอยากขA#mอให้เป็นอ้D#mายกลัG#mบมา กลับมากลับA#mกลับ มากลับมาเด้B C# | C#อ..น้องถ่าอยู่

B | C# | G#m | C# | F# |คอร์ดเพลง H.B.D. ไม่มีเธอ เนย ภัสวรรณ

เนื้อเพลง H.B.D. ไม่มีเธอ เนย ภัสวรรณอีกบ่กี่นาทีกะวันเกิดน้อง จักสิครองเป่าเค้กวันเกิดกับไผ ฮือ คนที่ทุกปีเขาสิเซอร์ไพรส์ เขากะไป กะไปกับคนอื่น ป่านนี้เขาคงมีแฮงแล้วล่ะ ป่านนี้เขาคงลืมเฮาแล้วล่ะ ว่า น้อง ถ่าอยู่ ในเฟสหมู่เขาอวยพรให้ ไทม์ไลน์สุขสันต์วันเกิด แต่น้องนั่งน้ำตาไหลเปิด เปิดรูปเก่าเฮามาดู ปีนี้บ่มีอ้ายอยู่ อยากให้ฮู้ ว่าน้องคิดฮอดแฮง คิดฮอดเค้กเซเว่น กับผู้ชายขี้เล่น อยากให้โมเม้นแบบนั้นกลับคืนมาอีกได้ไหม ของขวัญวันเกิดปีนี้ น้องอยากขอให้เป็นอ้าย กลับมา กลับมาไหม คนนี้สิขาดใจตายแล้ว ของขวัญวันเกิดปีนี้ น้องอยากขอให้เป็นอ้าย กลับมา กลับมา กลับกลับ มากลับมาเด้อ น้องถ่าอยู่