เหตุผลง่ายๆ

Big Ass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนไม่เอาถ่าน Bigass บิ๊กแอส

G# | C# |A#m | D# |

อย่าห่วงเลG#ย ไม่เห็นเธอต้องเกรงC#ใจที่ฉันนั้นคอยห่วA#mงใย ดูแลเธอมานาD#มันผิดเหG#รอ เมื่อฉันเองก็เต็มC#ใจทุกอย่างที่ทำให้A#mไปจะคืนกลับมาไหD#ม ไม่สำคัญ

     ได้ไC#maj7 Cm7หม A#m7    ฉันทำG#maj7..ได้ไC#maj7 Cm7หม A#m7    แค่อยากทำไห้เธD#

 G#  ไม่มีเหตุผลยาก ๆA#m ให้หนักใจ D#  มีเพียงเหตุผลที่ง่าย ๆG# ถ้าอยากฟัง Cm  มันเป็นเหตุผลข้อเดียFmวของทุกอย่าง A#m  รักเธD#อ..หมดใจ.. (รักเธอเหลือเกิน)

G# | C# |A#m | D# |

ไม่ต้องรู้G#..ว่าฉันทำไปทำC#ไมไม่เห็นจะต้องใส่A#mใจ แค่รับไปก็พD#ไม่เคยคิG#ด.. ว่ารบกวนเลยสักC#ครั้งที่ทำให้เธอทุกอA#mย่างไม่เคยตั้งความหวัD#ง หรือเฝ้ารอ

* | ** |

C#maj7 Cm7 | A#m7 G#maj7 |
C#maj7 Cm7 | A#m | D# |

G# | C# |A#m | D# |
G# | C# |A#m | D# | D# |

** | ** |

C#maj7 Cm7 | A#m7 G#maj7 |
C#maj7 Cm7 | D# G# |คนไม่เอาถ่าน Bigass บิ๊กแอส