อ้ายตายสิไห่นำบ่

เพชร สหรัตน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อ้ายตายสิไห่นำบ่ - เพชร สหรัตน์

A#m | Fm |A#m | Fm |
D#m | Fm |F# | G# |

เธอA#mคือคนที่ฉัน..รักมาFmก..ใจA#mยังบ่อยากจาก..น้องไปไFmส..ฮู่บ่D#mหนอ..คนG#ดี  ชีวิตอ้าFmยกะให้น้องไA#mด้ยอมตาD#mย..แทนน้อG#งได้อีหA#mลี

ถึงA#mน้องสิกลายเป็นของคนFmอื่นอ้าA#mยกะสิทนฝืนยืนรอตรFmงนี้ถึงเจ็D#mบ..กะG#สิทน แม้น้อFmงมองอ้ายบ่ดีA#mจะอยู่D#mตรงนี้..เพื่อรอG#ให้น้องเห็นC#ใจ

คัD#mนสิตายกะตายย้อนน้องบ่ฮัFmอยากสิถาF#มน้องเบิ่งคักคักได้บ่หนG#

คันอ้ายตาF#ยสิไห่นำบ่G#ยามอ้ายท้Fmอ ปลอบบ้อคนA#mดีอยากสิถามF#น้องเบิ่งอีหลีG# สิให่นำบ่C#มือใด๋F#อ้ายเซาหายใจG#  น้ำตาFmสิไหลอยู่A#mบ่ชีวิF#ตของคนกอซG#อ..น้องพอสิไห่A#m | (G#)นำบ่

C# G# | A#m |D#m G# | C# G# |

* | ** | *** |

ชีวิF#ตผู้ชายบ่หG# | G#ล่อ..น้องพอสิไห่A#m | A#mนำบ่..อ้ายตายสิไห่นำบ่ - เพชร สหรัตน์