อ้ายตายสิไห่นำบ่

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายตายสิไห่นำบ่ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง/ดนตรี: Volachith Intharaphithakสังกัดค่าย: TOPLINE Music

A#m | Fm |A#m | Fm |
D#m | Fm |F# | G# |

เธอA#mคือคนที่ฉัน..รักมาFmก..ใจA#mยังบ่อยากจาก..น้องไปไFmส..ฮู่บ่D#mหนอ..คนG#ดี  ชีวิตอ้าFmยกะให้น้องไA#mด้ยอมตาD#mย..แทนน้อG#งได้อีหA#mลี

ถึงA#mน้องสิกลายเป็นของคนFmอื่นอ้าA#mยกะสิทนฝืนยืนรอตรFmงนี้ถึงเจ็D#mบ..กะG#สิทน แม้น้อFmงมองอ้ายบ่ดีA#mจะอยู่D#mตรงนี้..เพื่อรอG#ให้น้องเห็นC#ใจ

คัD#mนสิตายกะตายย้อนน้องบ่ฮัFmอยากสิถาF#มน้องเบิ่งคักคักได้บ่หนG#

คันอ้ายตาF#ยสิไห่นำบ่G#ยามอ้ายท้Fmอ ปลอบบ้อคนA#mดีอยากสิถามF#น้องเบิ่งอีหลีG# สิให่นำบ่C#มือใด๋F#อ้ายเซาหายใจG#  น้ำตาFmสิไหลอยู่A#mบ่ชีวิF#ตของคนกอซG#อ..น้องพอสิไห่A#m | (G#)นำบ่

C# G# | A#m |D#m G# | C# G# |

* | ** | *** |

ชีวิF#ตผู้ชายบ่หG# | G#ล่อ..น้องพอสิไห่A#m | A#mนำบ่..คอร์ดเพลง อ้ายตายสิไห่นำบ่ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง อ้ายตายสิไห่นำบ่ เพชร สหรัตน์เธอคือคนที่ฉันรักมาก ใจยังบ่อยากจากน้องไปไส ฮู่บ่หนอคนดี ชีวิตอ้ายกะให้น้องได้ ยอมตายแทนน้องได้อีหลี ถึงน้องสิกลายเป็นของคนอื่น อ้ายกะสิทนฝืนยืนรอตรงนี้ ถึงเจ็บกะสิทน แม้น้องมองอ้ายบ่ดี จะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจ คันสิตายกะตายย้อนน้องบ่ฮัก อยากสิถามน้องเบิ่งคักคักได้บ่หนอ คันอ้ายตายสิไห่นำบ่ ยามอ้ายท้อ ปลอบบ้อคนดี อยากสิถามน้องเบิ่งอีหลี สิให่นำบ่ มือใด๋อ้ายเซาหายใจ น้ำตาสิไหลอยู่บ่ ชีวิตของคนกอซอ น้องพอสิไห่นำบ่ ชีวิตผู้ชายบ่หล่อ น้องพอสิไห่นำบ่