ใจบงการ

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจบงการ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A | A |A | A |

ตื่นAแต่เช้าทุกวัน  ที่A ๆ เดินประจำที่Aเติมความใฝ่ฝัF#mน ดังว่า..มีเธอEอยู่ข้างกาย  E

 F#m   ถึงบางวันจะยาDกบ้าง F#m   ฝนจะตกหรือร้อนDปานใด F#m   ฉันก็เพียงตะกาDยไป F#m   ก่อนเธอเดินลับEหายไป  E

ในAผู้คนมากมาย ที่Aมีเธอข้างในเธอAยังเปล่งประกายแสF#mงแรงเสียดเบียดใจEฉันผวา  E

 F#m   มืดหน้าท่าจะเป็นDลม F#m   หัวใจหล่นหาDยบนทางเท้า F#m   ร้าวข้างในเพราะใครDคนหนึ่ง F#m   ซึ่งยึดครองห้องใจEของเธอ  E

รู้F#mดีว่าเมื่อเธอEมองตากันความDรักเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่Aเหลือเกินแต่รัF#mก ไม่รู้ทำไง ใจEมันบงการให้DคอยติดตาEมเฝ้ามองเธA

F#m | E |D | A |
F#m | E |D E | A | A |

ดักAรอเธอตั้งนาน  ข่าวAลอยมาตามทางว่าAเธอเข้าแต่งงาF#mนที่บ้านกลางซE | Eอย..

 F#m   ถึงทำใจได้ยาDกบ้าง F#m   ฉันซมซานเข้าบ้าDนคลานเอา F#m   เขลาเกินกว่าจะไปDยินดี F#m   อยากบอกชายคนนี้E    แอบรักเธEอ.. มาแสนEนาน

** | ** |คอร์ดเพลง ใจบงการ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ใจบงการ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ตื่นแต่เช้าทุกวัน ที่ๆเดินประจำ ที่เติมความใฝ่ฝัน ดังว่ามีเธออยู่ข้างกาย ถึงบางวันจะยากบ้าง ฝนจะตกหรือร้อนปานใด ฉันก็เพียงตะกายไป ก่อนเธอเดินลับหายไป ในผู้คนมากมาย ที่มีเธอข้างใน เธอยังเปล่งประกายแสงแรงเสียด เบียดใจฉันผวา มืดหน้าท่าจะเป็นลม หัวใจหล่นหายบนทางเท้า ร้าวข้างในเพราะใครคนหนึ่ง ซึ่งยึดครองห้องใจของเธอ รู้ดีว่าเมื่อเธอมองตากัน ความรักเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน แต่รัก ไม่รู้ทำไง ใจมันบงการ ให้คอยติดตามเฝ้ามองเธอ ดักรอเธอตั้งนาน ข่าวลอยมาตามทาง ว่าเธอเข้าแต่งงานที่บ้านกลางซอย ถึงทำใจได้ยากบ้าง ฉันซมซานเข้าบ้านคลานเอา เขลาเกินกว่าจะไปยินดี อยากบอกชายคนนี้ แอบรักเธอ มาแสนนาน