ใจหมา

 T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจหมา T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณฌัญญารงค์ นุชสวาทเรียบเรียง: ทีทีโปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

C#m | B |A | B |

เสียงของคำว่ารัC#mก เธอคงไม่เข้าF#ใจใช้แววตาอย่างไรA เธอคงไม่รู้Eทำได้เพียงห่วงใC#mยในวันที่เธอไม่อF#ยู่แม้ลึก ๆ จะรู้Aว่าเธอมีใคB

วันที่เธอปล่อยมืC#mอ ใจฉันเองแทบบ้G#mร้องเรียกเธอจนน้ำAตาไม่เหลือสักหยEอย่าทิ้งฉันไปได้ไหC#mม อย่าทำอย่างนี้ได้F#โปรด.A | B.

ทั้งหัวใจของหมEา มันมีแค่ห้องBเดียวมีให้คนที่รัAก คน ๆ เดียวเท่านั้Eแม้ว่าโดนปล่อยทิ้C#mง ยังคงรอคอยนับF#วันคนที่มันรัAกจะกลับมาเหมือนเคB

C#m | G#m |A | E |
C#m | F# |A | B |

* | ** |

เพราะว่าใจของหมEา มันมีแค่ที่Bเดียวเว้นว่างใจเอาไว้A คน ๆ เดียวเท่านั้Eแม้ว่าจะถูกทิ้C#mง ยังคงรอคอยสักF#วันคนที่มันรัAกจะกลับมาที่เดิB

แม้จะเจ็บแค่ไC#mหน ปวดร้าวก็ช่างF#มันแค่ได้ยืนข้างคAนที่รัBก..ก็พEอ..คอร์ดเพลง ใจหมา T_T ทีที

เนื้อเพลง ใจหมา T_T ทีทีเสียงของคำว่ารัก เธอคงไม่เข้าใจ ใช้แววตาอย่างไร เธอคงไม่รู้ ทำได้เพียงห่วงใยในวันที่เธอไม่อยู่ แม้ลึกๆจะรู้ว่าเธอมีใคร วันที่เธอปล่อยมือ ใจฉันเองแทบบ้า ร้องเรียกเธอจนน้ำตาไม่เหลือสักหยด อย่าทิ้งฉันไปได้ไหม อย่าทำอย่างนี้ ได้โปรด ทั้งหัวใจของหมา มันมีแค่ห้องเดียว มีให้คนที่รัก คนๆเดียวเท่านั้น แม้ว่าโดนปล่อยทิ้ง ยังคงรอคอยนับวัน คนที่มันรักจะกลับมาเหมือนเคย เพราะว่าใจของหมา มันมีแค่ที่เดียว เว้นว่างใจเอาไว้ คนๆเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะถูกทิ้ง ยังคงรอคอยสักวัน คนที่มันรักจะกลับมาที่เดิม แม้จะเจ็บแค่ไหน ปวดร้าวก็ช่างมัน แค่ได้ยืนข้างคนที่รักก็พอ