ใจพังเพ (คือจังสิตาย)

ใจพังเพ, ลูกศร ดาริกา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจพังเพ (คือจังสิตาย) - ลูกศร ดาริกา GPS MUSIC

Bm | G |A | D |
Bm | G F#m |Bm | Bm |

โง่Bmไปเหมิดสุอย่างนั้นล่ะบ่มีหยังดีจักอย่าGงในสายตาแล้วล่ะมันAกะเป็นธรรมดาแนวคนเบิBmดใจ

ต้องเจ็Bmบก็พอสิฮู้แล้วล่ะแต่ว่าGยังทำใจบ่ได๋คนEmที่เคยบอกฮักหลF#mาย ให้เฮากลายBmเป็นหมา

คั่นว่Emา..บ่ฮักจริAง  ลูกผู้หญิF#mง..บ่ใBmห้นี่ให้ทั้งกาGย เสียทั้งใจA ยังบ่พD D7อ..เห็นใหEmม่ กะถิ่มเก่Aา  บ่คิดว่าเขF#mาสิเจ็บแหน่บ่BmลูกมีแGม่..มีพ่Aอ.. คืBm | Bmอกัน..

เบิ่ดฮักกะถิ่มซั่นบ่G  คนบ่พAอ นิล่ะเพิ่นว่Bmได๋แล้Aวมันบ่รักษGา  ถิ่มปานหมAา เบิ่ดค่าต่อใDเจ็บคัF#mกเจ็บแหน่แท้เด้G  ใจมันเพA คือจังสิBm Aตายแต่คนสิไGป เขาคิดง่าย ๆA ว่าเสียควายBmโง่ ๆ .. (Bm)

Bm A | Bm |

เจ็Bmบกะพอสิฮู้แก่ใจน้ำตาไหGลไปบอกใจมันว่ามันผิEmดที่เฮานี่ล่F#mะ ที่ไปฮักคBm | Bmนชั่ว

G A | Bm A |G A | D F# |
G A | Bm A |G A | Bm |

* | ** | ** |

แต่คนสิไEmป เขาคิดง่าย ๆA ว่าเสียควายBmโง่ ๆ ..ฮักเขาเหมิดใGจ รางวัลที่ได้Aเฮากะแค่ควายBmโง่ ๆ .. Bmใจพังเพ (คือจังสิตาย) - ลูกศร ดาริกา GPS MUSIC