ใจพังเพ (คือจังสิตาย)

 ลูกศร ดาริกา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจพังเพ (คือจังสิตาย) ลูกศร ดาริกา GPS MUSIC
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ๊ค ลูกอิสานเรียบเรียง: นิค สะเลอปี้ดนตรี: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: เก่ง วง เฟลมสังกัดค่าย: GPS MUSICติดต่องานแสดง: 0865336181

Bm | G |A | D |
Bm | G F#m |Bm | Bm |

โง่Bmไปเหมิดสุอย่างนั้นล่ะบ่มีหยังดีจักอย่าGงในสายตาแล้วล่ะมันAกะเป็นธรรมดาแนวคนเบิBmดใจ

ต้องเจ็Bmบก็พอสิฮู้แล้วล่ะแต่ว่าGยังทำใจบ่ได๋คนEmที่เคยบอกฮักหลF#mาย ให้เฮากลายBmเป็นหมา

คั่นว่Emา..บ่ฮักจริAง  ลูกผู้หญิF#mง..บ่ใBmห้นี่ให้ทั้งกาGย เสียทั้งใจA ยังบ่พD D7อ..เห็นใหEmม่ กะถิ่มเก่Aา  บ่คิดว่าเขF#mาสิเจ็บแหน่บ่BmลูกมีแGม่..มีพ่Aอ.. คืBm | Bmอกัน..

เบิ่ดฮักกะถิ่มซั่นบ่G  คนบ่พAอ นิล่ะเพิ่นว่Bmได๋แล้Aวมันบ่รักษGา  ถิ่มปานหมAา เบิ่ดค่าต่อใDเจ็บคัF#mกเจ็บแหน่แท้เด้G  ใจมันเพA คือจังสิBm Aตายแต่คนสิไGป เขาคิดง่าย ๆA ว่าเสียควายBmโง่ ๆ .. (Bm)

Bm A | Bm |

เจ็Bmบกะพอสิฮู้แก่ใจน้ำตาไหGลไปบอกใจมันว่ามันผิEmดที่เฮานี่ล่F#mะ ที่ไปฮักคBm | Bmนชั่ว

G A | Bm A |G A | D F# |
G A | Bm A |G A | Bm |

* | ** | ** |

แต่คนสิไEmป เขาคิดง่าย ๆA ว่าเสียควายBmโง่ ๆ ..ฮักเขาเหมิดใGจ รางวัลที่ได้Aเฮากะแค่ควายBmโง่ ๆ .. Bmคอร์ดเพลง ใจพังเพ (คือจังสิตาย) ลูกศร ดาริกา GPS MUSIC

เนื้อเพลง ใจพังเพ (คือจังสิตาย) ลูกศร ดาริกา GPS MUSICโง่ไปเหมิดสุอย่างนั้นล่ะ บ่มีหยังดีจักอย่างในสายตาแล้วล่ะ มันกะเป็นธรรมดาแนวคนเบิดใจ ต้องเจ็บก็พอสิฮู้แล้วล่ะ แต่ว่ายังทำใจบ่ได๋ คนที่เคยบอกฮักหลาย ให้เฮากลายเป็นหมา คั่นว่าบ่ฮักจริง ลูกผู้หญิงบ่ให้ นี่ให้ทั้งกาย เสียทั้งใจ ยังบ่พอ เห็นใหม่ กะถิ่มเก่า บ่คิดว่าเขาสิเจ็บแหน่บ่ ลูกมีแม่มีพ่อ คือกัน เบิ่ดฮักกะถิ่มซั่นบ่ คนบ่พอ นิล่ะเพิ่นว่า ได๋แล้วมันบ่รักษา ถิ่มปานหมา เบิ่ดค่าต่อใจ เจ็บคักเจ็บแหน่แท้เด้ ใจมันเพ คือจังสิตาย แต่คนสิไป เขาคิดง่ายๆว่าเสียควายโง่ๆเจ็บกะพอสิฮู้แก่ใจ น้ำตาไหลไปบอกใจมันว่า มันผิดที่เฮานี่ล่ะ ที่ไปฮักคนชั่ว แต่คนสิไป เขาคิดง่ายๆว่าเสียควายโง่ๆฮักเขาเหมิดใจ รางวัลที่ได้ เฮากะแค่ควายโง่ๆ