เจ้าของใจฉันคือเธอ (Ost.พลิกดินสู่ดาว)

  เวียร์ ศุกลวัฒน์   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้าของใจฉันคือเธอ เวียร์ ศุกลวัฒน์ (Ost.พลิกดินสู่ดาว)
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก็งค์มู๋

Cmaj7 Em7 | F |Cmaj7 Em7 | F G |

เพCmaj7ราะ.. ว่าเธอคือคนนั้Em7คนที่ใจDm7ฉัน.. เฝ้ารอด้วยหัวGใจแล้Cmaj7ว.. ชีวิตที่ขาดหาEm7ก็เจอจุดDm7หมาย.. ที่หวังจะได้เติมGเต็ม

ไม่มีคำFmaj7ไหน.. ที่จะหาCmaj7เอามาให้เธอไม่มีคนFmaj7ไหน และสิ่งFmไหนที่ฉันA#จะรักเพียงอย่างเธG

ไม่ว่าจะนาCนเพียงใดแต่ใจของฉัFนจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าทาDmงยาวไกGล ก็จะต้องพาCเธอไปให้ถึE7หากต้องมีAmวันใดA7.. เจอสิ่งร้าย Dmๆ เข้ามาฉุดดึงรักจะยังGตราตรึง..มั่นคงในหัวCใจ

เหCmaj7มือน.. ว่าใจที่ร่ำร้อEm7ได้เจอเจ้าDm7ของ  เจ้าของใจฉันคือGเธอรัCmaj7ก.. จะรักเธอเสมEm7จะดูแลDm7เธอ.. ด้วยหัวใจที่ฉันGมี

* | ** |

D#maj7 | Cm7 |Fm7 | G |

* | ** | ** |

Fmaj7 | Cmaj7 |Fmaj7 Fm | G# G | Cmaj7 |คอร์ดเพลง เจ้าของใจฉันคือเธอ เวียร์ ศุกลวัฒน์ (Ost.พลิกดินสู่ดาว)

เนื้อเพลง เจ้าของใจฉันคือเธอ เวียร์ ศุกลวัฒน์ (Ost.พลิกดินสู่ดาว)เพราะ ว่าเธอคือคนนั้น คนที่ใจฉัน เฝ้ารอด้วยหัวใจ แล้ว ชีวิตที่ขาดหาย ก็เจอจุดหมาย ที่หวังจะได้เติมเต็ม ไม่มีคำไหน ที่จะหาเอามาให้เธอ ไม่มีคนไหน และสิ่งไหน ที่ฉันจะรักเพียงอย่างเธอ ไม่ว่าจะนานเพียงใด แต่ใจของฉันจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าทางยาวไกล ก็จะต้องพาเธอไปให้ถึง หากต้องมีวันใด เจอสิ่งร้ายๆเข้ามาฉุดดึง รักจะยังตราตรึงมั่นคงในหัวใจ เหมือน ว่าใจที่ร่ำร้อง ได้เจอเจ้าของ เจ้าของใจฉันคือเธอ รัก จะรักเธอเสมอ จะดูแลเธอ ด้วยหัวใจที่ฉันมี