เจ็บหนักวิทยา

เบลล์ นิภาดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บหนักวิทยา - เบลล์ นิภาดา

C# G#/C | A#m G# |F# | G# |
C# G#/C | A#m G#m |F# G# | C# |

ยืC#น..ปาดน้ำF#ตา..เข้าแถG#วเคารพธงชาA#mติย้อA#mนว่าเห็F#น..ภาพที่G#มันบาดหัวC#ใจอ้ายมาD#mสายบ่ทันG#แถวแล้วกะมีเขFmากอดแอวซ้อนA#mท้ายแล้วเป็นหยัF#งตอนน้องไลน์ไป ให้มาG#ฮับคือบอกว่าย่านมาบ่ทัA#m

เสีA#mยงเพลงชาG#ติ.. จบF#ลงไปC#เสีD#nยงฮ้องไห้F#..ดังขึ้นแทG#นตอนนั้น.. G#

เบิ่งตารางเรีC#ยน  คาบแรกเป็G#/CนพลศึกษA#mแต่ต้องได้เรีG#mยนเจ็บหนักวิทยF#กะย้อนว่G#า..อ้ายมาตั๋วC#กันเทิงเรีF#ยน เทิงฮ้องไห้ไF#mวิชานี้Fmจั่งแม่นทรมาA#mแนมบ่เห็D#mนเลยทางสิผ่าน..G#อ้ายกะจั่งแม่นเฮ็ดกันเจ็บC#คัก

 D#m  ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาA#mสตร์ที่ว่ามันยาก   บ่ได้ใกล้F#วิชาเจ็บหนัก..เลยจักG#อัน

 F#  อ้ายเฮ็ดน้องเจ็บคัก C# ตั๋วให้ฮักแล้วกะจากลา F#  อ้ายเตะใจน้องเข้าป่าต่อหน้าหD#/Gมู่   ต่อหน้าครูประจำชั้G#น..

C# G#/C | A#m G# |F# | G# |
C# G#/C | A#m G#m |F# G# | C# |

* | ** | ** |

บ่มีติD#m วิชาอ้ายฮักน้องบ่อยG#ากเรียน..เจ็บหนักวิทC#ยา..



เจ็บหนักวิทยา - เบลล์ นิภาดา