ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์สังกัดค่าย: Naiphol Entertainment

Bm | F#m |Bm | F#m |
Em A | D |

ทนBmกับคำว่ารอ น้องหล่F#mาบ่เคยสนใจอ้าBmยเฮ็ดดีปานใด๋ หัวใF#mจบ่ยอมฮับฟังหมดความหวัEmง หัวใจAเจ้ามีคนDอื่น

ฝืนBmทนรอต่อไป เพราะใF#mจอ้ายยังฮักเธอฆ่าให้ตาBmยอ้ายยังอยากเจอ เพราF#mะเธอคือลมหายใจบทสุดท้าEmย ถึงตาAย อ้ายก็ยังDรอ

เฮ็Bmด..จั่งใF#mด๋..ย้อนหัวใEmจ..น้องมีAหลายคนหมายDปองสู้อยู่เด้G Aอ..     ฝากบอกกับน้Bmองอยากเป็นเจ้าขอEmง ต้องตาAย ตัวอ้ายกะรD

ฆ่ากันให้ตาGย.. อ้าAยกะบ่เซาฮัBmเป็นแค่คนรู้จัEmก  บ่ได้Aเป็นคนรู้Dใจนี้เป็นความGจริง..ที่น้อAงต้องการฝากไBmว้คำว่าคนรู้ใจEm ถึงตาAย อ้ายบ่มีDทาง

บ่เป็นหยัBmง อ้ายบ่ถือคำเว้F#mาของน้องคำว่าฮักBmเฮาสอง น้องบอกบ่มีหF#mนทางสู้แบบอ้างว้Emาง ไร้หนทาAง อ้ายกะสิบืD

ยอมฮัBmบว่ามีแต่ใจ..เกินร้อF#mยที่คอยน้องนางเมื้อใBmด๋ที่เขาเหินห่างอ้ายคนฮ่าง ๆF#m ยังสแตนด์บายบอกจากใEmจ แม้ตาAย อ้ายยังฮักDเธอ

ฮู้อBmยู่.. เฮาไกลกันห่F#mางอ้ายเหมือนทาEmงดินแดงน้องเปรียAบเหมือนดังทางDด่วนอดเอาเด้G Aอ..      ปลอบใจพอม่Bmวนย่านหัวใจซวEmน..ดวงตAาพากันฮ้อDงไห้

Bm | F#m |Bm | F#m |
Em A | D |

* | ** | *** | **** |

Em A | D |คอร์ดเพลง ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก เพชร สหรัตน์ทนกับคำว่ารอ น้องหล่าบ่เคยสนใจ อ้ายเฮ็ดดีปานใด๋ หัวใจบ่ยอมฮับฟัง หมดความหวัง หัวใจเจ้ามีคนอื่น ฝืนทนรอต่อไป เพราะใจอ้ายยังฮักเธอ ฆ่าให้ตายอ้ายยังอยากเจอ เพราะเธอคือลมหายใจ บทสุดท้าย ถึงตาย อ้ายก็ยังรอ เฮ็ดจั่งใด๋ ย้อนหัวใจน้องมีหลายคนหมายปอง สู้อยู่เด้อ ฝากบอกกับน้อง อยากเป็นเจ้าของ ต้องตาย ตัวอ้ายกะรอ ฆ่ากันให้ตาย อ้ายกะบ่เซาฮัก เป็นแค่คนรู้จัก บ่ได้เป็นคนรู้ใจ นี้เป็นความจริงที่น้องต้องการฝากไว้ คำว่าคนรู้ใจ ถึงตาย อ้ายบ่มีทาง บ่เป็นหยัง อ้ายบ่ถือคำเว้าของน้อง คำว่าฮักเฮาสอง น้องบอกบ่มีหนทาง สู้แบบอ้างว้าง ไร้หนทาง อ้ายกะสิบืน ยอมฮับว่ามีแต่ใจเกินร้อยที่คอยน้องนาง เมื้อใด๋ที่เขาเหินห่าง อ้ายคนฮ่างๆยังสแตนด์บาย บอกจากใจ แม้ตาย อ้ายยังฮักเธอ ฮู้อยู่ เฮาไกลกันห่าง อ้ายเหมือนทางดินแดง น้องเปรียบเหมือนดังทางด่วน อดเอาเด้อ ปลอบใจพอม่วน ย่านหัวใจซวนดวงตาพากันฮ้องไห้