ขอแค่ได้ฝัน

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอแค่ได้ฝัน หนุ่ม กะลา
สังกัดค่าย: GMM Grammy

Em Em6 | C |Em Em6 | C |
Em Em6 | C |Em Em6 | C |

 G  ก็อยู่ตรงนี้Emดีกว่า  ขอDแค่มองเธอไกลG ๆ G  แค่เก็บเธอไว้Emในใจ  ไม่Dต้องการจะผูกGพัน C  ไม่ได้เรียกร้อDงอะไร  ขอBmแค่มองแค่ได้Emฝัน   ไม่Amสำคัญ..ว่าเธอนั้นมีDใคร

 G  ก็แอบส่งยิ้Emมให้เธอ  แม้Dว่าเธอไม่เห็นGมัน G  อยากเก็บไปฝันEmกลางวัน  แม้Dว่ามันไร้จุดGหมาย C  เก็บความหวั่นไหวDที่มี..กับรักBmครั้งนี้เป็นไปEmไม่ได้   ไม่Amเป็นไร  สุขCหัวใจแค่ได้Dฝัน

แค่ขC Dอ..     เป็นคนห่วBmงใย..  Emได้รักAmไกล ๆ คิดถึงDไกล ๆ เท่านั้G G7น..ไม่คิC Dด..    จะไปยืนBmแทนเขาคนนั้Emได้Amแต่ฝัน ฉันขอDแค่นั้นก็พอGใจ

 G  ก็แอบส่งยิ้มEmทุกวัน  แม้Dว่ามันเหมือนคนGบ้า G  ยังคิดถึงทุกEmเวลา  แม้Dว่าฟ้าไม่เข้าGใจ C  เก็บความหวั่นไหDวที่มี..กับรักBmครั้งนี้เป็นไปEmไม่ได้   ไม่Amเป็นไร  สุขCหัวใจแค่ได้Dฝัน

** |

F | G | A | D |

** |

สุขAmแค่ฝัน ฉันขอDแค่นั้นก็พอGใจ.. Cคอร์ดเพลง ขอแค่ได้ฝัน หนุ่ม กะลา

เนื้อเพลง ขอแค่ได้ฝัน หนุ่ม กะลาก็อยู่ตรงนี้ดีกว่า ขอแค่มองเธอไกลๆแค่เก็บเธอไว้ในใจ ไม่ต้องการจะผูกพัน ไม่ได้เรียกร้องอะไร ขอแค่มองแค่ได้ฝัน ไม่สำคัญว่าเธอนั้นมีใคร ก็แอบส่งยิ้มให้เธอ แม้ว่าเธอไม่เห็นมัน อยากเก็บไปฝันกลางวัน แม้ว่ามันไร้จุดหมาย เก็บความหวั่นไหวที่มีกับรักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ ไม่เป็นไร สุขหัวใจแค่ได้ฝัน แค่ขอ เป็นคนห่วงใย ได้รักไกลๆคิดถึงไกลๆเท่านั้น ไม่คิด จะไปยืนแทนเขาคนนั้น ได้แต่ฝัน ฉันขอแค่นั้นก็พอใจ ก็แอบส่งยิ้มทุกวัน แม้ว่ามันเหมือนคนบ้า ยังคิดถึงทุกเวลา แม้ว่าฟ้าไม่เข้าใจ เก็บความหวั่นไหวที่มีกับรักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ ไม่เป็นไร สุขหัวใจแค่ได้ฝัน สุขแค่ฝัน ฉันขอแค่นั้นก็พอใจ