เก็บสะโพก

 แสงดาว พิมมะศรี ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เก็บสะโพก แสงดาว พิมมะศรี เซิ้ง Music & PTmusic
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ๊ค ลูกอีสานเรียบเรียง: ออนบอร์ดสตูดิโอสังกัดค่าย: PTmusicติดต่องานแสดง: 0806529878, 0832463936

Bm | Bm |Em | Em |
Bm | Bm |Em | Em |Bm | Bm |

 Bm  หลงฮักAคนบ่มีใจG  บ่ตายAดอกเด้ Bm  คือจั่งไปถ่AารถไฟG..อยู่ป้าAยรถเมย์ Bm  กะแม่นว่าเขAาสิฮัGก..นี่หล่Aะเด้ Bm  แต่สุดท้าAยมันหลอกเยG.. แล้วเทAเอา

เขBmาบ่ฮักเลย บ่เคยงึAด บ่เคยสนจะไปทGน..เสียใจไปทำไมAแฟBmนมีคนอื่น เฮากะมีAคนใหม่เชิดใส่G ทำไมต้องแคAร์อกBmหักครั้งนี้ ถือว่าเลิศAเด้อค่าเอาหน่Gะ ถือว่าแฟร์ ๆAแค่Bmคนผู้เดียว ถิ่มไปA อย่าสียใจอย่าเสียดาGย หาใหม่กะได้ยังบ่ตF# | F# | F#าย..

อย่าไปสBmน อย่าไปคึAด อย่าไปงึGดคนบ่มีใจAปล่อยมันไBmป ขั่นสิไปA สิไปตาGยทางใด๋กะไปAบอกตัวเอBmง..ว่าจะสวAย โสดสิดีG ไผ๋กะได้Aแด่ความรัBmกที่เฮ็งซวAย  โอเคG มันคงไม่ตาAไม่ต้องเศร้Bmา ไม่ต้องโศAเก็บสะโG | F# | F#พก..            (ไว้โยกกับคนที่ใช่)

Bm | Bm |

ฉัBmนไม่สวยพAอ  หรือว่าเธGอไม่เคยพอดีAฮักBmมันเบิ่ดโปAร  หรือว่าโง่GมาหลายปีAมันBmก็แค่อยากรู้A  ไม่คิดจะรั้Gงหรอกหนาคุณพี่AไปBmเลย ไปเลAย  ออกจากชีวิGตฉันได้ก็ดีAพอส่ำนี้G บ่ตาAย กะหาใหม่

Bm | Bm |Em | Em |

* | ** |

Bm | Bm | F# |
Bm | Bm |Em | Em |
Bm | Bm |Em | Em |
G | G |F# | F# |

** |

Bm | Bm | Em | Em | ( x2 ) | Bm | Bm |คอร์ดเพลง เก็บสะโพก แสงดาว พิมมะศรี เซิ้ง Music & PTmusic

เนื้อเพลง เก็บสะโพก แสงดาว พิมมะศรี เซิ้ง Music & PTmusicหลงฮักคนบ่มีใจ บ่ตายดอกเด้ คือจั่งไปถ่ารถไฟอยู่ป้ายรถเมย์ กะแม่นว่าเขาสิฮักนี่หล่ะเด้ แต่สุดท้ายมันหลอกเย แล้วเทเอา เขาบ่ฮักเลย บ่เคยงึด บ่เคยสน จะไปทนเสียใจไปทำไม แฟนมีคนอื่น เฮากะมีคนใหม่ เชิดใส่ ทำไมต้องแคร์ อกหักครั้งนี้ ถือว่าเลิศเด้อค่า เอาหน่ะ ถือว่าแฟร์ๆแค่คนผู้เดียว ถิ่มไป อย่าสียใจ อย่าเสียดาย หาใหม่กะได้ ยังบ่ตาย อย่าไปสน อย่าไปคึด อย่าไปงึดคนบ่มีใจ ปล่อยมันไป ขั่นสิไป สิไปตายทางใด๋กะไป บอกตัวเองว่าจะสวย โสดสิดี ไผ๋กะได้ แด่ความรักที่เฮ็งซวย โอเค มันคงไม่ตาย ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องโศก เก็บสะโพก ไว้โยกกับคนที่ใช่ ฉันไม่สวยพอ หรือว่าเธอไม่เคยพอดี ฮักมันเบิ่ดโปร หรือว่าโง่มาหลายปี มันก็แค่อยากรู้ ไม่คิดจะรั้งหรอกหนาคุณพี่ ไปเลย ไปเลย ออกจากชีวิตฉันได้ก็ดี พอส่ำนี้ บ่ตาย กะหาใหม่