คนเจียมตัว

 โจ๊ก โซคูล SoCool สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเจียมตัว SoCool โซคูล
เนื้อร้อง: แสนคม สมคิดทำนอง: พรภพ จันทร์เจริญเรียบเรียง: วริศรา สาคเรศสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | Bm Em |Am D | G D |

เอื้อมไม่ถึGง รู้ตัวฉันดียังไกลEmห่างกลัวว่าเธอต้องลำAmบาก ถ้าหาDกว่าเธอเลือกฉัGทุก ๆ วัCนต้องหลบหน้าDเธอ ทั้งที่ใจBmอยากเจอะหน้EmากันอยากจะคุยAmความในใจฉัน ที่มันรักDเธอ

ได้แต่เพ้Gอ..ละเมอว่ามีเธอเคียEmงข้างวอนให้เธอเห็นใจAmบ้าง ก็อยาDกให้เธอรับไว้GขอสักคCนแค่เป็นเพื่อนDคุย แค่ในยาBmมที่เธอเหงEmาใจไม่ต้อAmง..ตอบตกลDง..ว่าจะรักGกัน.. G7

ฉันยินดีCจะยอมเฝ้ารอ ขอสัญญBmาจะไม่วุ่นEวายแค่ให้รู้Amว่าใจหมดใจAมันรักเธD

Gนเจียมตัว ก็ได้แBmต่เจียมใจEmนทำใจได้แต่เฝ้ามอGงดูเธอฉันคงไม่มีCสิทธิ์..จะคิCmดดัง ว่าฉัBmนนั้นรักเธEmได้แต่เพ้Amอ..รักเธDอข้างเดีG (D)ยว

G | Bm |Em | G |
C Cm | Bm Em |Am D | G G7 |

* | ** | ** |

ฉันยินดีCจะยอมเฝ้ารอ ขอสัญญBmาจะไม่วุ่นEวายแค่ให้รู้Amว่าใจหมดใจDมันรักเธG G7ได้แต่Cเจียมตัวแบบนี้D เพราะรักเธอ

C | Bm Em |Am D | G |คอร์ดเพลง คนเจียมตัว So Cool โซ คูล

เนื้อเพลง คนเจียมตัว SoCool โซคูลเอื้อมไม่ถึง รู้ตัวฉันดียังไกลห่าง กลัวว่าเธอต้องลำบาก ถ้าหากว่าเธอเลือกฉัน ทุกๆวันต้องหลบหน้าเธอ ทั้งที่ใจอยากเจอะหน้ากัน อยากจะคุยความในใจฉัน ที่มันรักเธอ ได้แต่เพ้อละเมอว่ามีเธอเคียงข้าง วอนให้เธอเห็นใจบ้าง ก็อยากให้เธอรับไว้ ขอสักคนแค่เป็นเพื่อนคุย แค่ในยามที่เธอเหงาใจ ไม่ต้องตอบตกลงว่าจะรักกัน ฉันยินดีจะยอมเฝ้ารอ ขอสัญญาจะไม่วุ่นวาย แค่ให้รู้ว่าใจหมดใจมันรักเธอ คนเจียมตัว ก็ได้แต่เจียมใจ ทนทำใจได้แต่เฝ้ามองดูเธอ ฉันคงไม่มีสิทธิ์จะคิดดัง ว่าฉันนั้นรักเธอ ได้แต่เพ้อรักเธอข้างเดียว ฉันยินดีจะยอมเฝ้ารอ ขอสัญญาจะไม่วุ่นวาย แค่ให้รู้ว่าใจหมดใจมันรักเธอ ได้แต่เจียมตัวแบบนี้ เพราะรักเธอ