คนไม่เอาถ่าน

Big Ass, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนไม่เอาถ่าน Bigass บิ๊กแอส

B | B |E | E |
C#m | C#m |F# | F# |

 B เธอเหนื่อยไหม..ที่Bต้องทนกับคนไม่เอาถ่าน E เธอเบื่อไหม..ที่Eยังยอมให้คนไม่ได้ความ C#m ขอโทษจริง ๆC#m  ที่ฉันทำให้เธอเหนื่อยF# | F#ใจ

 B ฉันยอมรับ ฉันไBม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ E และฉันพอรู้ ที่Eทำดีให้เธอยังน้อยไป C#m แต่เธอยังทนอยู่C#m  ยังเหมือนเดิมไม่ไปไF# | F#หน

ของคุณจริง ๆ ที่เธอยังรัEก ไม่เคD#mยเปลี่ยนถึงฉัC#mน จะดี จะเลF#ว ขนาดไหBและคนอย่างฉันก็คงจะขEอ..รักเธD#mอตลอดไG#mให้คุ้Eมที่เธอไว้ใจF#ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธ(B)

B | F# |

 B คนอย่างฉัน ให้Bมันดีกว่านี้ก็ลำบาก E แต่นับจากนี้ ฉันEจะดีกว่านี้ฉันรับปาก C#m จะยากเย็นเท่าไหC#mร่  จะขอทำให้สุดใF# | F#จ..

** |

E | D#m G#m |E | F# | F# |

** |

 B  จะดีจะเลวฉันยังมีเธE E  จะเป็นคนที่รักเธอเC#m | C#m | F#สมอ F#  ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธBอ..คนไม่เอาถ่าน Bigass บิ๊กแอส