ขัดใจ

COLORPiTCH, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ขัดใจ COLORPiTCH คัลเลอร์พิทช์

G D/F# | Cmaj7 |
G D/F# | Cmaj7 |

เธอGเข้ามากระชากหัวใD/F#ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบCmaj7กันอยาGกจะสานสัมพันD/F#ธ์..กับเธอต่อไปให้ยาCmaj7วนาน

อยากหยุGดเวลาเอาไว้ตรงนี้   D/F#  หยุดประเดี๋ยวนี้ Cmaj7  ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน   พร้อAm7มกับส่งสัญญาณ..ว่าฉันชอบเธD

แต่แล้Bm7ว..ฝันนั้นก็สลายไปในEm7พริบตาเมื่อมีคนAm7หนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้Dวเดินจากไป

ไม่อยากจะขัดใจGตัวเอง.. D/F#   ที่มันชอบเธEmอ.. D  ไม่ให้ชอบเธCอ ก็คงเป็นไปไม่ได้ Bm  เพราะใจมันคิดไปไกล ยาAmกที่จะดึงกลับแล้D

จำเป็นต้องขัดGใจตัวเอง D/F#  ข่มตาลEmงแล้วหันหลังกลัD   ปลอบใจว่าไม่Cเป็นไร  Bm   คิดว่าเป็Amนความสุขเล็ก ๆD (น้อย ๆ ไป)

 G# ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนD#เดียว  เดินเพียงคนเดียว G# ไม่คิดว่ามีใครอยู่แD | Dล้ว..

G D/F# | Cmaj7 |G D/F# | Cmaj7 |
G D/F# | Cmaj7 |Am7 | D |

* | ** | *** |

** | *** |

G D/F# | Cmaj7 | ( x2 )ขัดใจ COLORPiTCH คัลเลอร์พิทช์