ขัดใจ

  COLORPiTCH   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขัดใจ COLORPiTCH คัลเลอร์พิทช์
เนื้อร้อง/ทำนอง: จีระยุทธ จอมปวงเรียบเรียง: COLORPiTCH

G D/F# | Cmaj7 |
G D/F# | Cmaj7 |

เธอGเข้ามากระชากหัวใD/F#ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบCmaj7กันอยาGกจะสานสัมพันD/F#ธ์..กับเธอต่อไปให้ยาCmaj7วนาน

อยากหยุGดเวลาเอาไว้ตรงนี้   D/F#  หยุดประเดี๋ยวนี้ Cmaj7  ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน   พร้อAm7มกับส่งสัญญาณ..ว่าฉันชอบเธD

แต่แล้Bm7ว..ฝันนั้นก็สลายไปในEm7พริบตาเมื่อมีคนAm7หนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้Dวเดินจากไป

ไม่อยากจะขัดใจGตัวเอง.. D/F#   ที่มันชอบเธEmอ.. D  ไม่ให้ชอบเธCอ ก็คงเป็นไปไม่ได้ Bm  เพราะใจมันคิดไปไกล ยาAmกที่จะดึงกลับแล้D

จำเป็นต้องขัดGใจตัวเอง D/F#  ข่มตาลEmงแล้วหันหลังกลัD   ปลอบใจว่าไม่Cเป็นไร  Bm   คิดว่าเป็Amนความสุขเล็ก ๆD (น้อย ๆ ไป)

 G# ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนD#เดียว  เดินเพียงคนเดียว G# ไม่คิดว่ามีใครอยู่แD | Dล้ว..

G D/F# | Cmaj7 |G D/F# | Cmaj7 |
G D/F# | Cmaj7 |Am7 | D |

* | ** | *** |

** | *** |

G D/F# | Cmaj7 | ( x2 )คอร์ดเพลง ขัดใจ COLORPiTCH คัลเลอร์พิทช์

เนื้อเพลง ขัดใจ COLORPiTCH คัลเลอร์พิทช์เธอเข้ามากระชากหัวใจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน อยากจะสานสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนาน อยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้ หยุดประเดี๋ยวนี้ ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน พร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ แต่แล้วฝันนั้นก็สลายไปในพริบตา เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามา จับมือเธอแล้วเดินจากไป ไม่อยากจะขัดใจตัวเอง ที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอ ก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะใจมันคิดไปไกล ยากที่จะดึงกลับแล้ว จำเป็นต้องขัดใจตัวเอง ข่มตาลงแล้วหันหลังกลับ ปลอบใจว่าไม่เป็นไร คิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆไป ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียว เดินเพียงคนเดียว ไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้ว