เลี้ยงส่ง

 โจ๊ก โซคูล SoCool สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลี้ยงส่ง SoCool โซคูล
เนื้อร้อง: พรภพ จันทร์เจริญ, แสนคม สมคิดทำนอง: พรภพ จันทร์เจริญเรียบเรียง: DJ.Mikeสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

E F# | B G#m |E F# | B |

E F# | B G#m |E F# | B |

 G#m  เธอไปไม่ลF#าสักคำE  ไม่ทันF#ได้เตรียมใจ G#m  มันกินมันนอF#นไม่ได้E  น้ำตาF#ลยังขมปาก G#m  ทำคนรักกันF#ให้เจ็บเกือบตาE   ดังเสืF#อที่มันหมดสิ้นEลาย เจ็บมาจนถึงวันD#นี้

 G#m  ถ้าเธอไม่รัF#งเกียจกัEน พาเขาF#มาด้วยเลย G#m  มาคุยกันแบF#บเปิดเผEย  เรื่องเธF#อกับคนนั้น G#m  มีคำถามเดียF#วที่อยากจะถาE   ว่าเขF#าสมควรแค่ไหนEกัน เข้ามาแย่งเธอจากD#ฉัน

ที่เก่าเจ้าเดิEม ให้มาเจอ ขอD#ให้เธออย่าลืมนัด

เลี้ยEงส่งให้F#ความปวดร้าBว ความเศร้าทำเอาG#mเจ็บเลี้ยEงส่ง..ให้F#เธอกับเขBาได้รักกันG#mนาน ๆขอEให้เธอโชคดีF# พ้นจากคนB ๆ นี้ที่เธG#mอไม่ต้องกาC#เช็คบิลที่ฉัEน ซื้อความเสียใจF# ฉันจะจ่ายเอง

G#m | E |F# | F# |

 G#m  ทำไมหน้าเศร้F#าอย่างนั้Eน งานเลี้ยF#งต้องเลิกรา G#m  เรื่องเราไม่ใF#ช่ปัญหEา เพราะเธอF#ยังมีเขา G#m  ไม่ควรเศร้าใจF# ถ้าเลือกจะไปE   ก็ขอF#ให้เธอได้รักEกัน..ให้นานกว่ารักกับD#ฉัน

* | ** |

G#m | E |F# | G#sus4 |
E F# | B G#m | ( x2 )
E F# | B G#m |C# | E F# |คอร์ดเพลง เลี้ยงส่ง So Cool โซ คูล

เนื้อเพลง เลี้ยงส่ง SoCool โซคูลเธอไปไม่ลาสักคำ ไม่ทันได้เตรียมใจ มันกินมันนอนไม่ได้ น้ำตาลยังขมปาก ทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตาย ดังเสือที่มันหมดสิ้นลาย เจ็บมาจนถึงวันนี้ ถ้าเธอไม่รังเกียจกัน พาเขามาด้วยเลย มาคุยกันแบบเปิดเผย เรื่องเธอกับคนนั้น มีคำถามเดียวที่อยากจะถาม ว่าเขาสมควรแค่ไหนกัน เข้ามาแย่งเธอจากฉัน ที่เก่าเจ้าเดิม ให้มาเจอ ขอให้เธออย่าลืมนัด เลี้ยงส่ง ให้ความปวดร้าว ความเศร้าทำเอาเจ็บ เลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอโชคดี พ้นจากคนๆนี้ที่เธอไม่ต้องการ เช็คบิลที่ฉัน ซื้อความเสียใจ ฉันจะจ่ายเอง ทำไมหน้าเศร้าอย่างนั้น งานเลี้ยงต้องเลิกรา เรื่องเราไม่ใช่ปัญหา เพราะเธอยังมีเขา ไม่ควรเศร้าใจ ถ้าเลือกจะไป ก็ขอให้เธอได้รักกันให้นานกว่ารักกับฉัน