ลืมไม่ลง

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลืมไม่ลง T_T ทีที

จำได้ไD# | G#หม..วันที่เธอบอกลาD#ฉัน  G#ด้วยคำง่าย ๆ ว่าเราFmเลิกกันทุก ๆ อย่A#าง..จบแล้วนับจากนี้Cmไปคำว่ารัFmกไม่มีความหมาA#

เธอคงD# | G#ลืม..ลืมเรื่องราวง่ายดาD#ยกว่าฉัน  G#เมื่อใครเข้ามาทดแทนเรื่องราFmวระหว่างกันทุก ๆ อย่Gmาง..จบแล้วนับจากนี้Cmไปคำว่ารัFmกไม่มีความหมาA#

ลืมD# ฉันลืมไม่ลง  ใจGmย้ำเตือนทุกวินาทีจะใช้G#ชีวิตยังไง  ที่เหลืA#อนับจากนี้ลืมD# ฉันลืมไม่ลง  ใจGmยังคงปวดร้าวทุกทีที่เห็นG#ว่าเธอมีใคร  ก็เพราA#ะว่ารักเธอ..จริง ๆ รู้ไหA#

วันเวD# | G#ลา..หมุนเวียนเลยผ่านไปD#แค่ไหน    G#ฉันยังคงไม่..ลบภาFmพเธอในใจมันยังอGmยู่..อย่างนี้ไม่จาCmง..ยังคงรัFmกเธอตลอดไA#ป..

** |

D# | D# |Cm | Cm |
G# | Gm |Fm | A# | A# |

** |

D# | D# |ลืมไม่ลง T_T ทีที