ลืมไม่ลง

 T_T  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลืมไม่ลง T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณฌัญญารงค์ นุชสวาทเรียบเรียง: วงทีที, กมล กันฤทธิ์โปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

จำได้ไD# | G#หม..วันที่เธอบอกลาD#ฉัน  G#ด้วยคำง่าย ๆ ว่าเราFmเลิกกันทุก ๆ อย่A#าง..จบแล้วนับจากนี้Cmไปคำว่ารัFmกไม่มีความหมาA#

เธอคงD# | G#ลืม..ลืมเรื่องราวง่ายดาD#ยกว่าฉัน  G#เมื่อใครเข้ามาทดแทนเรื่องราFmวระหว่างกันทุก ๆ อย่Gmาง..จบแล้วนับจากนี้Cmไปคำว่ารัFmกไม่มีความหมาA#

ลืมD# ฉันลืมไม่ลง  ใจGmย้ำเตือนทุกวินาทีจะใช้G#ชีวิตยังไง  ที่เหลืA#อนับจากนี้ลืมD# ฉันลืมไม่ลง  ใจGmยังคงปวดร้าวทุกทีที่เห็นG#ว่าเธอมีใคร  ก็เพราA#ะว่ารักเธอ..จริง ๆ รู้ไหA#

วันเวD# | G#ลา..หมุนเวียนเลยผ่านไปD#แค่ไหน    G#ฉันยังคงไม่..ลบภาFmพเธอในใจมันยังอGmยู่..อย่างนี้ไม่จาCmง..ยังคงรัFmกเธอตลอดไA#ป..

** |

D# | D# |Cm | Cm |
G# | Gm |Fm | A# | A# |

** |

D# | D# |คอร์ดเพลง ลืมไม่ลง T_T ทีที

เนื้อเพลง ลืมไม่ลง T_T ทีทีจำได้ไหม วันที่เธอบอกลาฉัน ด้วยคำง่ายๆว่าเราเลิกกัน ทุกๆอย่างจบแล้วนับจากนี้ไป คำว่ารักไม่มีความหมาย เธอคงลืม ลืมเรื่องราวง่ายดายกว่าฉัน เมื่อใครเข้ามาทดแทนเรื่องราวระหว่างกัน ทุกๆอย่างจบแล้วนับจากนี้ไป คำว่ารักไม่มีความหมาย ลืม ฉันลืมไม่ลง ใจย้ำเตือนทุกวินาที จะใช้ชีวิตยังไง ที่เหลือนับจากนี้ ลืม ฉันลืมไม่ลง ใจยังคงปวดร้าวทุกที ที่เห็นว่าเธอมีใคร ก็เพราะว่ารักเธอ จริงๆรู้ไหม วันเวลา หมุนเวียนเลยผ่านไปแค่ไหน ฉันยังคงไม่ลบภาพเธอในใจ มันยังอยู่อย่างนี้ไม่จาง ยังคงรักเธอตลอดไป