ลืมมันหรือยัง

 KT Long Flowing แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลืมมันหรือยัง KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowing

F#m | C#m |Bm | A |

ดูเธอยังคิF#mดถึงเขา เหมือนอยากได้เขC#mากลับมาช่วยยืนยัBmน ช่วยบอกกับฉันEหน่อยว่าฉัAนคิดไปเองเพราะใจของฉัF#mนมันรู้สึกแบบนั้นอย่าเพิ่งโกรธกัC#mนนะเตงคุยกันให้ชัBmดเจน จะได้Eไม่ต้องค้างAคา

 F#m  ลืมมันหรือยัง หรือเธอนั้นฝัC#mงมันลงหัวใจ   ถ้ากอดมันไBmว้ เมื่อไหร่จะลืEมล่ะกานAดา F#m  ลืมมันหรือยัง หรือว่ายังหวัC#mงให้มันกลับมา   เธอปรารถนBmาอย่างไร ก็พูดให้มันชัดAเจน

พอดูออDก ไม่รักก็ควรบอกหรือฉันสมควรออC#mก ออกจากตรงนี้ไปอยู่ต่อก็ควBmาย นานเกินไปไหมแล้วใยEยังไม่ลืม

** |

จริง ๆ ไม่อยาF#mกจะงอแง ไม่รักก็คงไม่แคร์ในตอนที่เธC#mอไม่มีใคร ผู้ใด มาลง มาแลฉัBmนคนเดียวเท่านั้Eนที่ยืนข้างAเธอ

นี่มัF#mนก็เนิ่นนาน เธอยังต้องการอีกสักกี่แรมปีอยากจะแทC#mงหัวใจแล้วดูข้างในว่ามันยังแดงดี Bm   เมื่อไรจะลืมล่ะกานAดา

* | ** |

รู้ไหF#mมอยากเป็นที่รัก มากกว่าที่พัC#mกค้างคืนแต่เธBmอนั้นยังไม่ลืEม สุดท้ายAคงต้องส่งคืนตอนนี้F#mหัวใจเธอนั้น ที่อยู่กับฉัC#mนเหมือนแค่ยืมถ้าเธอไม่พร้Bmอมจะลืม  ฉันเองก็พร้อAมจะลา..

F#m |คอร์ดเพลง ลืมมันหรือยัง KT Long Flowing

เนื้อเพลง ลืมมันหรือยัง KT Long Flowingดูเธอยังคิดถึงเขา เหมือนอยากได้เขากลับมา ช่วยยืนยัน ช่วยบอกกับฉันหน่อยว่าฉันคิดไปเอง เพราะใจของฉันมันรู้สึกแบบนั้น อย่าเพิ่งโกรธกันนะเตง คุยกันให้ชัดเจน จะได้ไม่ต้องค้างคา ลืมมันหรือยัง หรือเธอนั้นฝังมันลงหัวใจ ถ้ากอดมันไว้ เมื่อไหร่จะลืมล่ะกานดา ลืมมันหรือยัง หรือว่ายังหวังให้มันกลับมา เธอปรารถนาอย่างไร ก็พูดให้มันชัดเจน พอดูออก ไม่รักก็ควรบอก หรือฉันสมควรออก ออกจากตรงนี้ไป อยู่ต่อก็ควาย นานเกินไปไหม แล้วใยยังไม่ลืม จริงๆไม่อยากจะงอแง ไม่รักก็คงไม่แคร์ ในตอนที่เธอไม่มีใคร ผู้ใด มาลง มาแล ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยืนข้างเธอ นี่มันก็เนิ่นนาน เธอยังต้องการอีกสักกี่แรมปี อยากจะแทงหัวใจแล้วดูข้างในว่ามันยังแดงดี เมื่อไรจะลืมล่ะกานดา รู้ไหมอยากเป็นที่รัก มากกว่าที่พักค้างคืน แต่เธอนั้นยังไม่ลืม สุดท้ายคงต้องส่งคืน ตอนนี้หัวใจเธอนั้น ที่อยู่กับฉันเหมือนแค่ยืม ถ้าเธอไม่พร้อมจะลืม ฉันเองก็พร้อมจะลา