ลืมมันหรือยัง

KT Long Flowing, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลืมมันหรือยัง KT Long Flowing

F#m | C#m |Bm | A |

ดูเธอยังคิF#mดถึงเขา เหมือนอยากได้เขC#mากลับมาช่วยยืนยัBmน ช่วยบอกกับฉันEหน่อยว่าฉัAนคิดไปเองเพราะใจของฉัF#mนมันรู้สึกแบบนั้นอย่าเพิ่งโกรธกัC#mนนะเตงคุยกันให้ชัBmดเจน จะได้Eไม่ต้องค้างAคา

 F#m  ลืมมันหรือยัง หรือเธอนั้นฝัC#mงมันลงหัวใจ   ถ้ากอดมันไBmว้ เมื่อไหร่จะลืEมล่ะกานAดา F#m  ลืมมันหรือยัง หรือว่ายังหวัC#mงให้มันกลับมา   เธอปรารถนBmาอย่างไร ก็พูดให้มันชัดAเจน

พอดูออDก ไม่รักก็ควรบอกหรือฉันสมควรออC#mก ออกจากตรงนี้ไปอยู่ต่อก็ควBmาย นานเกินไปไหมแล้วใยEยังไม่ลืม

** |

จริง ๆ ไม่อยาF#mกจะงอแง ไม่รักก็คงไม่แคร์ในตอนที่เธC#mอไม่มีใคร ผู้ใด มาลง มาแลฉัBmนคนเดียวเท่านั้Eนที่ยืนข้างAเธอ

นี่มัF#mนก็เนิ่นนาน เธอยังต้องการอีกสักกี่แรมปีอยากจะแทC#mงหัวใจแล้วดูข้างในว่ามันยังแดงดี Bm   เมื่อไรจะลืมล่ะกานAดา

* | ** |

รู้ไหF#mมอยากเป็นที่รัก มากกว่าที่พัC#mกค้างคืนแต่เธBmอนั้นยังไม่ลืEม สุดท้ายAคงต้องส่งคืนตอนนี้F#mหัวใจเธอนั้น ที่อยู่กับฉัC#mนเหมือนแค่ยืมถ้าเธอไม่พร้Bmอมจะลืม  ฉันเองก็พร้อAมจะลา..

F#m |ลืมมันหรือยัง KT Long Flowing