ลูกกลับมาขอโทษ

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ลูกกลับมาขอโทษ T_T ทีที

G#m | D#m |E | F# |

ลูกกลับมาขอโทBษ.. ที่ไม่Eดูแลแม่เลBมัวแต่ตาG#mมความฝัน  ปล่อD#mยปละละเลยกราบเท้Eาเท่าไEmรคงไม่พF# | F#อ..

แม่ปวดตรงไหนบ้Bาง  จะนวEดให้แม่ผ่อนคลBายถ้าหาG#mกแม่หนาว จะกอดบรรเทD#mาเอาไว้จะไม่ไปไหEน ให้แม่F#ต้องเป็นห่วB

แม่ไม่D#ต้องเหนื่อยแล้G#mว ไม่ต้องทุกข์ใจอีกแล้D#mจากวันนี้Eจะทำให้แF#ม่สบาBแม่จ๋D#าไม่ต้องร้อG#mง  แม่จ๋F#าไม่ต้องร้องEไห้จะไม่ให้ใคC#mรเขาว่า..แม่เพียงคนเดีF#ยวดูแลไม่ได้B

F# |

ลูกกลับมาขอโทBษ  ขอโทEษที่ลูกไม่เอาไหBลูกทำผิดG#mมากี่ครั้ง แม่ก็ยัD#mงให้อภัยต่อจากนี้ไปE..ขอทำF#เพื่อแม่บ้าB

* |

D# |

G#m | D#m |E | B |
G#m | D#m |E | E | F# |

* |

จะไม่ให้ใคC#mรเขาว่า..แม่เพียงคนเดีF#ยวดูแลไม่ได้Bลูกกลับมาขอโทษ T_T ทีที