ลูกกลับมาขอโทษ

 T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลูกกลับมาขอโทษ T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณฌัญญารงค์ นุชสวาทเรียบเรียง: พีรพัฒน์ แตงสี (มาร์ช)โปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

G#m | D#m |E | F# |

ลูกกลับมาขอโทBษ.. ที่ไม่Eดูแลแม่เลBมัวแต่ตาG#mมความฝัน  ปล่อD#mยปละละเลยกราบเท้Eาเท่าไEmรคงไม่พF# | F#อ..

แม่ปวดตรงไหนบ้Bาง  จะนวEดให้แม่ผ่อนคลBายถ้าหาG#mกแม่หนาว จะกอดบรรเทD#mาเอาไว้จะไม่ไปไหEน ให้แม่F#ต้องเป็นห่วB

แม่ไม่D#ต้องเหนื่อยแล้G#mว ไม่ต้องทุกข์ใจอีกแล้D#mจากวันนี้Eจะทำให้แF#ม่สบาBแม่จ๋D#าไม่ต้องร้อG#mง  แม่จ๋F#าไม่ต้องร้องEไห้จะไม่ให้ใคC#mรเขาว่า..แม่เพียงคนเดีF#ยวดูแลไม่ได้B

F# |

ลูกกลับมาขอโทBษ  ขอโทEษที่ลูกไม่เอาไหBลูกทำผิดG#mมากี่ครั้ง แม่ก็ยัD#mงให้อภัยต่อจากนี้ไปE..ขอทำF#เพื่อแม่บ้าB

* |

D# |

G#m | D#m |E | B |
G#m | D#m |E | E | F# |

* |

จะไม่ให้ใคC#mรเขาว่า..แม่เพียงคนเดีF#ยวดูแลไม่ได้Bคอร์ดเพลง ลูกกลับมาขอโทษ T_T ทีที

เนื้อเพลง ลูกกลับมาขอโทษ T_T ทีทีลูกกลับมาขอโทษ ที่ไม่ดูแลแม่เลย มัวแต่ตามความฝัน ปล่อยปละละเลย กราบเท้าเท่าไรคงไม่พอ แม่ปวดตรงไหนบ้าง จะนวดให้แม่ผ่อนคลาย ถ้าหากแม่หนาว จะกอดบรรเทาเอาไว้ จะไม่ไปไหน ให้แม่ต้องเป็นห่วง แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว ไม่ต้องทุกข์ใจอีกแล้ว จากวันนี้จะทำให้แม่สบาย แม่จ๋าไม่ต้องร้อง แม่จ๋าไม่ต้องร้องไห้ จะไม่ให้ใครเขาว่าแม่เพียงคนเดียวดูแลไม่ได้ ลูกกลับมาขอโทษ ขอโทษที่ลูกไม่เอาไหน ลูกทำผิดมากี่ครั้ง แม่ก็ยังให้อภัย ต่อจากนี้ไปขอทำเพื่อแม่บ้าง จะไม่ให้ใครเขาว่าแม่เพียงคนเดียวดูแลไม่ได้