หมากินความคึด

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมากินความคึด เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์

D | A |Bm | A |

ถ้าเธอDจะไปกับเขาAจริง ๆก็ไม่ต้องมีBmหรอกคำสัญญF#mว่าถ้าเขGาทิ้งไป เธอจะรีบF#mกลับมาเว่EmาหาสิแตกอีหยัA

ใจDมันพัง ไม่อยากจะฟังAอะไรมักเขาหลBmาย กะไปสาหล่F#mคำเว่าGซั่ว ๆ กะบ่มีไผF#mสิกลับมาหมEmากินความคึดเจ้าบ้A

บ่Emได้ง้อขอให้เจ้าอยู่ กะพอฮู้F#mว่าเจ้าเหมิดใจมั่Gนใจเขากะไป ขั่นมักเขาหลGาย กะไปสA

บ่ได้เกิDดมาเป็นตัวสำรอAบ่ได้เกิดBmมารองรับอารมF#mณ์ไผใหญ่Gย้อนข้าว บ่มีเจ้F#mากะบ่ตายสิไEmป กะให้ฟ้าวไปA

บ่ได้เกิDดมากินน้ำใต้ศอAบ่แม่นคนBmกระจอก..ที่บ่มีF#mหม่องไปให้ฟ้าGวไปสา สิได้หF#mาแฟนใหม่บอGกไว้เลย ว่ากูF#mอยู่ได้ขั่นGมื้อเขาถิ่มไป บ่ต้องกลับมAซุมมหมากินความคึด

D | F#m |Bm | F#m |G | F#m |Em | A |

* | ** | *** | **** | ***** |

D | F#m |Bm | F#m |G | A |

ซุมมหมากินความคึG | G | Gmaj7ด..คอร์ดเพลง หมากินความคึด เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง หมากินความคึด เพชร สหรัตน์ถ้าเธอจะไปกับเขาจริงๆก็ไม่ต้องมีหรอกคำสัญญา ว่าถ้าเขาทิ้งไป เธอจะรีบกลับมา เว่าหาสิแตกอีหยัง ใจมันพัง ไม่อยากจะฟังอะไร มักเขาหลาย กะไปสาหล่า คำเว่าซั่วๆกะบ่มีไผสิกลับมา หมากินความคึดเจ้าบ้อ บ่ได้ง้อขอให้เจ้าอยู่ กะพอฮู้ว่าเจ้าเหมิดใจ มั่นใจเขากะไป ขั่นมักเขาหลาย กะไปสา บ่ได้เกิดมาเป็นตัวสำรอง บ่ได้เกิดมารองรับอารมณ์ไผ ใหญ่ย้อนข้าว บ่มีเจ้ากะบ่ตาย สิไป กะให้ฟ้าวไป บ่ได้เกิดมากินน้ำใต้ศอก บ่แม่นคนกระจอกที่บ่มีหม่องไป ให้ฟ้าวไปสา สิได้หาแฟนใหม่ บอกไว้เลย ว่ากูอยู่ได้ ขั่นมื้อเขาถิ่มไป บ่ต้องกลับมา ซุมมหมากินความคึด ซุมมหมากินความคึด