ไม่ต้องมีคำบรรยาย

MR.TEAM สตริง อารมณ์อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่ต้องมีคำบรรยาย MR.TEAM มิสเตอร์ทีม

C | G |C | G |
C | Bm |Am | D |

จะแต่งจะเติมถ้อยคำG..สักกี่หมื่นEmคำให้เอBmาคำดีดีมารวมEm DกันคงAmจะต้องคุย ยกเรื่องราBmวสักร้อยพันเพื่อบอCกว่าตัวเธอ..เป็นเช่นไDร..

ต้องบอกต้องอธิบGาย..สักกี่หมื่Emนวันเพื่อรวBmมความเป็นจริงที่เป็นEm Dเธอ..ใจAmที่งดงาม และความดีBmของเธอก็เกินCที่ใคร ๆ จะเข้าใจG

 B7  จะเป็นยังไง ก็ไม่สำEmคัญ B7  แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักEmเธอ   ถ้าใจAmมันยินยอม มันยังอยาBmกจะรักเธอ   ไม่เห็นCต้องพูดอะไรให้มากDมาย

ไม่ต้องมีคำGบรรยายใด ๆB7 สักคำEmให้ลึกซึ้Dไม่ต้AmองบรรยายอะไรG..ให้สวDยเลิศเลอไม่ว่าอะไรGมันคือเหตุผB7ล..ที่ฉัEmนนั้นรักDเธอให้รู้Cว่ารักเธDอเท่านั้น(G)พอ

G | D |

จะเปลี่ยนเอาใครทดแทGน..สักกี่หมื่Emนคนให้แทนBmเธอคนเดียว ไม่มีEm Dทาง..จะดีAmสักเท่าไร ฉันไม่เอBmาซะอย่างก็มีCเธอคนเดียวทั้งหัวGใจ

* | ** | ** |

ไม่ว่าอะไรGมันคือเหตุผB7ล..ที่ฉัEmนนั้นรักDเธอให้รู้Cว่ารักเธDอเท่านั้นพอ

G | C | Bm | D7 | G |ไม่ต้องมีคำบรรยาย MR.TEAM มิสเตอร์ทีม