ไม่ต้องมีคำบรรยาย

 MR.TEAM สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย MR.TEAM มิสเตอร์ทีม
ทำนอง/เรียบเรียง: วรวิทย์ พิกุลทองเนื้อร้อง: สารภี ศิริสัมพันธ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | G |C | G |
C | Bm |Am | D |

จะแต่งจะเติมถ้อยคำG..สักกี่หมื่นEmคำให้เอBmาคำดีดีมารวมEm DกันคงAmจะต้องคุย ยกเรื่องราBmวสักร้อยพันเพื่อบอCกว่าตัวเธอ..เป็นเช่นไDร..

ต้องบอกต้องอธิบGาย..สักกี่หมื่Emนวันเพื่อรวBmมความเป็นจริงที่เป็นEm Dเธอ..ใจAmที่งดงาม และความดีBmของเธอก็เกินCที่ใคร ๆ จะเข้าใจG

 B7  จะเป็นยังไง ก็ไม่สำEmคัญ B7  แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักEmเธอ   ถ้าใจAmมันยินยอม มันยังอยาBmกจะรักเธอ   ไม่เห็นCต้องพูดอะไรให้มากDมาย

ไม่ต้องมีคำGบรรยายใด ๆB7 สักคำEmให้ลึกซึ้Dไม่ต้AmองบรรยายอะไรG..ให้สวDยเลิศเลอไม่ว่าอะไรGมันคือเหตุผB7ล..ที่ฉัEmนนั้นรักDเธอให้รู้Cว่ารักเธDอเท่านั้น(G)พอ

G | D |

จะเปลี่ยนเอาใครทดแทGน..สักกี่หมื่Emนคนให้แทนBmเธอคนเดียว ไม่มีEm Dทาง..จะดีAmสักเท่าไร ฉันไม่เอBmาซะอย่างก็มีCเธอคนเดียวทั้งหัวGใจ

* | ** | ** |

ไม่ว่าอะไรGมันคือเหตุผB7ล..ที่ฉัEmนนั้นรักDเธอให้รู้Cว่ารักเธDอเท่านั้นพอ

G | C | Bm | D7 | G |คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย MR.TEAM มิสเตอร์ทีม

เนื้อเพลง ไม่ต้องมีคำบรรยาย MR.TEAM มิสเตอร์ทีมจะแต่งจะเติมถ้อยคำสักกี่หมื่นคำ ให้เอาคำดีดีมารวมกัน คงจะต้องคุย ยกเรื่องราวสักร้อยพัน เพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไร ต้องบอกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวัน เพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอ ใจที่งดงาม และความดีของเธอ ก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจ จะเป็นยังไง ก็ไม่สำคัญ แค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอ ถ้าใจมันยินยอม มันยังอยากจะรักเธอ ไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มากมาย ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้ง ไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลอ ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอ ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ จะเปลี่ยนเอาใครทดแทนสักกี่หมื่นคน ให้แทนเธอคนเดียว ไม่มีทาง จะดีสักเท่าไร ฉันไม่เอาซะอย่าง ก็มีเธอคนเดียวทั้งหัวใจ ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอ ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ