MIST (มิสต์)

MIST, Silly Fools, Zeal, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

MIST - SILLY FOOLS, ZEAL

D# | D#maj7 | G#sus2b5 | G# |

D# | D#maj7 | G#sus2b5 | G# |
D# | D#maj7 | G#sus2b5 | G# |

 D# เนิ่นนานเท่าไหร่D#maj7  ที่เธอแบกปัญหG#sus2b5า แอบรอยน้ำตา  ในG#อารมณ์ที่ดูไม่สดใส

 D# ยิ้มทั้งที่ใจD#maj7 อยากจะตะโกนG#sus2b5ว่าทนไม่ไหว  แต่กลัวG#ว่าใครจะมาซ้ำเติG#

  เริ่มG#M7sus2ที่ลืมตาก่อนไหD#  และมองD#maj7ดูว่าใคCmรนั้นยังอA#ยู่  ก็ฉันG#sus2b5ไม่เคยเปลี่ยนไป  ก็ฉันG#sus2b5ที่ยังห่วงใย  แต่เธG#อแค่ยังไม่รู้A#

ฝ่าเมฆหมอกขาD#ว อาจเจอดวงดาD#maj7ฝ่าความปวดร้าG#ว คงเจอสักคนที่จริงใจA#อยากที่จะวัCmจะเหวี่ยงความทรงจำA#ที่ไม่ดีกับฉันไหG#ถ้าคิดว่าพร้A#อม ก็ลุยเข้าไป

ในหมอกขD#าว ให้เจอดวงดาD#maj7ให้รู้ว่าฉันG#จริงใจกับเธอมากเท่าไหA#ร่อยากที่จะรัCmก จะส่งใจที่เธอA#เจ็บมาให้ฉันไหG#sus2b5ถ้าคิดว่าพร้G#อม แล้วลุยมันไปด้วยกัน

D# | D#maj7 |G#sus2b5 | G# |
D# | D#maj7 |G#sus2b5 | G# |

 D# คิดมากทำไD#maj7  ทุกสิ่งผ่านไปแล้G#sus2b5ว ก็เป็นเมื่อวาน  ทำG#ยังไงก็คืนกลับไม่ไหว

 D# ร้องไปให้ตD#maj7าย  ก็มีแต่จะทำG#sus2b5ให้เปลืองหัวใจ  สุG#ดท้ายก็วนกลับมาที่เดิG#

* | ** | *** |

D# | D#maj7 |G#sus2b5 | G# |
Cm | A# |Fm | G# |
Cm | A# |G#sus2b5 | G# |

D# | D#maj7 |G#sus2b5 | G# |
Cm | A# |G#sus2b5 | G# | G# |

* | ** | *** |

D# | D#maj7 | G#sus2b5 | G# | ( x2 ) | D# |MIST - SILLY FOOLS, ZEAL