มันบ่แม่นของง่าย

 บิว สงกรานต์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มันบ่แม่นของง่าย บิว สงกรานต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาไทด์ กีตาร์เรียบเรียง: จินนี่ภูไทโปรดิวเซอร์: สุรศักดิ์ ป้องศร, อวิรุทธ์ อรรคบุตร, ศุภณัฐ นามวงศ์สังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0832463936

D# | Cm |Fm A# | D# A# |

สบายดีอยู่แม่นD#บ่..    Gm   ดีบ่ชีวิตCmใหม่ส่วนอ้ายบ่ปาFmนใด๋ ยังตัดใจบ่ได้A#อยู่

คิดฮอดแต่มื้อD#เก่า..  Gm   มื้อเฮายังเคียCmงคู่คงลืมยากเติFmบอยู่  ย้อนเจ้A#ายังคู้อยู่ในD#ใจ

สิผ่านมG#าหลายวันเดือนปีA#แต่ภาพเจ้านิตี้Gm บ่เคยหายCmไปยังชัดเจG#นอยู่ในหัวใG#mจ..ของอ้ายตลอA#ดมา.. A#

มันบ่แม่นของง่าD#ย มันบ่ตาGmย แต่มันคิดฮอCmยังฮักหลาA#ย แต่บ่มีสิทธิ์G#กอดเฮ็ดได้แค่A#คิดฮอดท่อนั้นบ่มีมื้อใด๋D#..สิลืมไGmด้ มื้อเฮายังมีCmกันยังชัดเจนA#อยู่ทุกเหตุกFm | A#ารณ์..เจ้าบอกฮักมื้อนั้น อ้ายยังจำบ่ลืD#

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# |
G# A# | Gm Cm |G# | A# |

เจ้าD#คงลืม..บ่ยาGmก บ่ลำบากปานCmใด๋มีคFmนปัดกวาดหัวใจ ป้อนเรื่องใหม่ให้A#จำ

คงเหลืG#อแต่อ้ายนิแหA#ลว ยังจำได้GmทุกการกระทำCmคิดฮอFmดแต่เจ้าซ้ำ ๆA# ยังจำบ่D#ลืม

* | ** | ** |

G# A# | D# |คอร์ดเพลง มันบ่แม่นของง่าย บิว สงกรานต์

เนื้อเพลง มันบ่แม่นของง่าย บิว สงกรานต์สบายดีอยู่แม่นบ่ ดีบ่ชีวิตใหม่ ส่วนอ้ายบ่ปานใด๋ ยังตัดใจบ่ได้อยู่ คิดฮอดแต่มื้อเก่า มื้อเฮายังเคียงคู่ คงลืมยากเติบอยู่ ย้อนเจ้ายังคู้อยู่ในใจ สิผ่านมาหลายวันเดือนปี แต่ภาพเจ้านิตี้ บ่เคยหายไป ยังชัดเจนอยู่ในหัวใจของอ้ายตลอดมา มันบ่แม่นของง่าย มันบ่ตาย แต่มันคิดฮอด ยังฮักหลาย แต่บ่มีสิทธิ์กอด เฮ็ดได้แค่คิดฮอดท่อนั้น บ่มีมื้อใด๋สิลืมได้ มื้อเฮายังมีกัน ยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการณ์ เจ้าบอกฮักมื้อนั้น อ้ายยังจำบ่ลืม เจ้าคงลืมบ่ยาก บ่ลำบากปานใด๋ มีคนปัดกวาดหัวใจ ป้อนเรื่องใหม่ให้จำ คงเหลือแต่อ้ายนิแหลว ยังจำได้ทุกการกระทำ คิดฮอดแต่เจ้าซ้ำๆยังจำบ่ลืม