มุม

 Playground สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มุม Playground

G | Gmaj7 |Em | C |
G | Gmaj7 |Em | C |

 G  หากใครคนนึงมีคำGmaj7ถาม   สักวันคงอยากจะพบCใคร   คำตอบในใจCคือใครที่คุณต้องการ G  เธอคือคนที่ดีพGmaj7ร้อม  ใคร ๆ ต่างพากันชอCบเธอ   เธอคือคำตอCบที่ทุกหัวใจใฝ่ฝัน

 Bm  และฉันเป็นคนที่ประทัEmบใจเธอเช่นกันแต่ฉัBmน..ก็ไม่กล้าที่จะพูEmดไปได้แต่ยิ้มAmให้เธอเบา ๆ อยู่ในมุมBmที่เธอไม่สนใจแอบมอCงดูเธอไกล ๆ อย่างนี้Dต่อไป

ได้แอบมอGงเธอข้างเดียว อยู่ที่มุEmมนี้ก็พอแล้Cว ไม่มี..เงื่อนไขCmใด ๆ ในความหวังดี Bm  แค่ได้ชอบเธออยู่ในตอEmนนี้   ก็ถือเป็นโชคCชะตาดี ๆ   ที่คนอย่างCm (D)ฉันได้เกิดมาพบกับเธอ

G | Gmaj7 |Em | C |
G | Gmaj7 |Em | C |

 G  หากเราใกล้กันมากกว่Gmaj7านี้   สักวันหนึ่งอาจจะไม่Cดี   บางสิ่งในใจCฉันอาจทำให้เธอลำบาก G  ก็ปล่อยเธอลอยอยู่บGmaj7นฟ้า   ขอมองดูเธอจากพื้นCดิน   แค่เพียงได้เห็นCเธอ ฉันก็สุขใจแล้ว

* | ** |

 C  แต่ถ้าวันหนึ่งเธอเหนื่Bmอยล้าจากเรื่องต่าง ๆ   จนเธCอรู้สึกว่าโลกนี้เหมือนกับไม่Bmเหลือใคร   โปรดจงรู้Cเอาไว้..ว่าโลกนี้ยังBmมีความห่วงใย   จากมุมCเล็ก ๆ ตรงนี้เสมD

G Em | C Cm |Bm Em | C D |

** |

ได้แอบมอGงเธอข้างเดียว อยู่ที่มุEmมนี้ก็พอแล้Cว ไม่มี..เงื่อนไขCmใด ๆ ในความหวังดี Bm  ก็เรื่องดี ๆ ที่มีตอEmนนี้   คือการได้รู้Cว่าเธอคนนี้ได้มีความสุD   แค่เพียงเท่านี้ฉันก็อุ่นใจ

G | Gmaj7 | Em | C | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง มุม Playground

เนื้อเพลง มุม Playgroundหากใครคนนึงมีคำถาม สักวันคงอยากจะพบใคร คำตอบในใจคือใครที่คุณต้องการ เธอคือคนที่ดีพร้อม ใครๆต่างพากันชอบเธอ เธอคือคำตอบที่ทุกหัวใจใฝ่ฝัน และฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอเช่นกัน แต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไป ได้แต่ยิ้มให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจ แอบมองดูเธอไกลๆอย่างนี้ต่อไป ได้แอบมองเธอข้างเดียว อยู่ที่มุมนี้ ก็พอแล้ว ไม่มีเงื่อนไขใดๆในความหวังดี แค่ได้ชอบเธออยู่ในตอนนี้ ก็ถือเป็นโชคชะตาดีๆที่คนอย่างฉันได้เกิดมาพบกับเธอ หากเราใกล้กันมากกว่านี้ สักวันหนึ่งอาจจะไม่ดี บางสิ่งในใจฉันอาจทำให้เธอลำบาก ก็ปล่อยเธอลอยอยู่บนฟ้า ขอมองดูเธอจากพื้นดิน แค่เพียงได้เห็นเธอ ฉันก็สุขใจแล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งเธอเหนื่อยล้าจากเรื่องต่างๆจนเธอรู้สึกว่าโลกนี้เหมือนกับไม่เหลือใคร โปรดจงรู้เอาไว้ว่าโลกนี้ยังมีความห่วงใย จากมุมเล็กๆตรงนี้เสมอ ได้แอบมองเธอข้างเดียว อยู่ที่มุมนี้ ก็พอแล้ว ไม่มีเงื่อนไขใดๆในความหวังดี ก็เรื่องดีๆที่มีตอนนี้ คือการได้รู้ว่าเธอคนนี้ได้มีความสุข แค่เพียงเท่านี้ฉันก็อุ่นใจ