มอเตอร์ไซค์คืนเพ็ญ

 ไอดิน อภินันท์ ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์คืนเพ็ญ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีระเดช ไกรศรีเรียบเรียง/ดนตรี: ชัวร์แบนด์สังกัดค่าย: SURE Entertainment

Fm | Fm | Fm |
Fm | A#m |G# C7 | Fm |
G# D# | Fm | Fm |

ขี่มอเตอร์ไซค์ในคืนเดือFmนเพ็ญลมพัดเย็น G#ๆ มีน้องกอดแอวซ้อCmนท้ายกลับจากฟังA#mลำ คืนไCmปเที่ยวงานบ้านA#mไกลขับช้า ๆA#m เว้าจาหยอกG#ใจ ท่ามกลA#mางลมพัดวี่C7 | Fm ๆ

กี่เดือนกี่ปีภาพนี้บ่จาFmคำเว้ายังฝัG#ง  สร้างความรู้สึกดีCm ๆบ่อยากฮอดบ้าA#mนไว  ไผหนCmอเว้าจาคำA#mนี้มอ'ไซA#mค์ตกหลุG#มทุกCmที  คนดีD#กอดอ้ายทุFm | Fmกครา

พอสิ้นลมหนA#mาว.. เจ้CmากะหายFmจากบ้านไปบ่บอกกัFmน มิดจ้อD#ยกับสายลมCซาเจ้าอยู่เมือFmงไกล เอาบุญกับไผหนG#อหล่าลืมคืA#mนฟังลำบ้านG#นา  ลืมอาG#นมอ'ไซค์คัC7 | Fmนเก่า

ขี่มอเตอร์ไซค์ใต้แสงเดือFmนเพ็ญจกหลุมรถเด้G#น แฮงคึดฮอดหน้าแฮงเCmหงาหนาวลมคราวใA#mด๋  หัวใCmจอ้ายแฮงปวดA#mจ้าวแนมอานรถเปCmล่า  น้ำตาอ้าD#ยตกใFmน ป๊อก ๆFm

Fm | Fm |A#m Cm | G# |
Fm | Cm | Fm |

* | ** |

Fm | A#m |G# C7 | Fm |
A#m Cm | Fm | Fm |คอร์ดเพลง มอเตอร์ไซค์คืนเพ็ญ ไอดิน อภินันท์

เนื้อเพลง มอเตอร์ไซค์คืนเพ็ญ ไอดิน อภินันท์ ขี่มอเตอร์ไซค์ในคืนเดือนเพ็ญ ลมพัดเย็นๆมีน้องกอดแอวซ้อนท้าย กลับจากฟังลำ คืนไปเที่ยวงานบ้านไกล ขับช้าๆเว้าจาหยอกใจ ท่ามกลางลมพัดวี่ๆกี่เดือนกี่ปีภาพนี้บ่จาง คำเว้ายังฝัง สร้างความรู้สึกดีๆบ่อยากฮอดบ้านไว ไผหนอเว้าจาคำนี้ มอ'ไซค์ตกหลุมทุกที คนดีกอดอ้ายทุกครา พอสิ้นลมหนาว เจ้ากะหายจากบ้าน ไปบ่บอกกัน มิดจ้อยกับสายลมซา เจ้าอยู่เมืองไกล เอาบุญกับไผหนอหล่า ลืมคืนฟังลำบ้านนา ลืมอานมอ'ไซค์คันเก่า ขี่มอเตอร์ไซค์ใต้แสงเดือนเพ็ญ จกหลุมรถเด้น แฮงคึดฮอดหน้าแฮงเหงา หนาวลมคราวใด๋ หัวใจอ้ายแฮงปวดจ้าว แนมอานรถเปล่า น้ำตาอ้ายตกใน ป๊อกๆ