ง่ายเนาะ

 ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ง่ายเนาะ ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: Grammy Goldติดต่องานแสดง: 0854847345

D#m | G#m |
D#m | F# |C# A#m | D#m | D#m |

ง่C#ายเนD#mาะ แค่บอC#กว่าพอคำเดีD#mยวกะป๋าอ้ายไปแบบบ่เหลีG#mยว คือคA#mนบ่เคยฮัD#mกกันง่C#ายเนD#mาะ..แค่บล็อคเบอร์บล็อคไลน์เท่านั้B A#mพิธีจบกัG#mน..ของเจ้A#mาก็จบD#m | D#m C#ลง

ง่ายแD#mท้ บ่เห็นแก่C#ทางเดินเนิ่นD#mนานนอนเบิ่งฟ้านับดาวนำกัG#mน วาดฝันA#mฮักกันมั่นD#mคงง่C#ายแท้D#m..กับการผลักฮักเฮาแหกโค้B A#mบอกลาจบG#mลง กะไปA#mแบบมิดจีหD#mลี่

แต่อ้ายนี่ติ๊B.. บ่มีC#วิธีลืมD#mเจ้าอยู่ไสกะเหงBา คิดฮอC#ดแต่เจ้าF#อีหลีบ่ได้เตรียมการจD#mเมื่อโดนเลิกคC#บ ตัวสำรอD#mงบ่มีตัวช่วยคือเหล้าขวG#mดนี้เบิ่งติ๊C# เบิ่งเจ้าเฮ็A#mดอ้าย..   D#m

ง่C#ายเนD#mาะ แค่บอC#กว่าพอก็ทิ้D#mเกือบสิบปีเพิ่งฮู้ความจริG#mง..ว่าเจ้A#mาบ่เคยมีD#mใจง่C#ายเนD#mาะ..กับการหาผู้มาแทนอ้B A#mายโพดแท้หัวใG#mจ  สำพอA#mทิ้งอ้ายD#mง่ายคัก

D#m | D#m |C# | D#m |
B C# | D#m |C# A#m | D#m |

* | ** |

D#m | F# |C# A#m | D#m | D#m |คอร์ดเพลง ง่ายเนาะ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง ง่ายเนาะ ลำเพลิน วงศกรง่ายเนาะ แค่บอกว่าพอคำเดียว กะป๋าอ้ายไปแบบบ่เหลียว คือคนบ่เคยฮักกัน ง่ายเนาะแค่บล็อคเบอร์บล็อคไลน์เท่านั้น พิธีจบกันของเจ้าก็จบลง ง่ายแท้ บ่เห็นแก่ทางเดินเนิ่นนาน นอนเบิ่งฟ้านับดาวนำกัน วาดฝันฮักกันมั่นคง ง่ายแท้กับการผลักฮักเฮาแหกโค้ง บอกลาจบลง กะไปแบบมิดจีหลี่ แต่อ้ายนี่ติ๊ บ่มีวิธีลืมเจ้า อยู่ไสกะเหงา คิดฮอดแต่เจ้าอีหลี บ่ได้เตรียมการจบ เมื่อโดนเลิกคบ ตัวสำรองบ่มี ตัวช่วยคือเหล้าขวดนี้ เบิ่งติ๊ เบิ่งเจ้าเฮ็ดอ้าย ง่ายเนาะ แค่บอกว่าพอก็ทิ้ง เกือบสิบปีเพิ่งฮู้ความจริงว่าเจ้าบ่เคยมีใจ ง่ายเนาะกับการหาผู้มาแทนอ้าย โพดแท้หัวใจ สำพอทิ้งอ้ายง่ายคัก