หนาว เหงา หวง เหม่อ

ไอน้ำ, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนาว เหงา หวง เหม่อ - ไอน้ำ

C Am | F G |C Am | F F# G |

 C อยู่ทางนี้Am..  ทุกFนาทีคิดถึงGเธอ C อยากจะเจAmอ..  ทำFไมเธอหายหน้Gาไป.. C อยู่ที่ไหAmน... แล้Fวคิดถึงฉันบ้าGงหรือเปล่า

C Am | F F# G |

 C ห่างกันไAmป..  ใจFของฉันก็เลื่อGนลอย C ได้แต่คอยAm..  คอFยให้เธอนั้นคืนGมา.. C กลับมาหAmา..  แล้FวเธอยังรักฉันGหรือเปC Amล่า..  อย่าปล่อFยให้ฉันเป็Gนอย่างงี้

 C  ฉันหนAmาว.. เลยอยาFกจะกอดเธอเหลืGอเกิน C  ฉันเหAmงา.. เลยคิดFถึงทุกคืนGนะ C  ฉันหวAmง.. เลยไม่Fอยากให้ใคGรใกล้เธอ.. C  ฉันเหม่Amอ.. ก็เพราFะฉันรักเธGอ(จนหมดใจ)

C Am | F G |C Am | F F# G |

 C ส่งข่าวมAmา..  ช่วFยโทรหาก็ยังGดี.. C เงียบอย่างนี้Am..   ฉัFนใจคอไม่ดีGเลย C อย่าทำเฉAmย..  ก็FเธอยังรักฉัGนหรือเปC Amล่า..  อย่าปล่Fอยให้ฉันเป็Gนอย่างงี้

** |

C Am | F G |C Am | F F# G |

** | ** |

C Am | F G |C Am | F F# G | C |หนาว เหงา หวง เหม่อ - ไอน้ำ