หนาวน้ำค้าง

 ไม้เมือง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คิดถึง ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หนาวน้ำค้าง ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

อ้อมกอดแสCนอุ่น..จากคนคุ้Amนเคยเมื่อลมหนาFวถึงคราวล่วงเลยไม่เคยลบGเลือนจูบที่แสCนหวาน..ติดตรึงใAmจไม่เคยรู้เลือนเปรียบเสมืFอน..เมื่อวานเพิ่งผ่านพ้นGไป

หูยังได้Cยิน..คำว่ารักAmกันหลับตาฉัFนก็ยังเห็นเธออยู่เสมอไปGเธอที่ฉันCรัก ต้องจากกันไปAmไกลแสนไกลแต่ทำไม.F.ใจไม่GเคยลืมสักCวัน

หนFาวน้ำค้างรุ่งสางก็จาEmงหายไปแต่ว่าหนDmาวน้ำตาข้างในGช่างนานแสนCนานไม่ได้ช้ำDmที่เธอจากไปG  แต่ที่ใจEmมันทรมาAมันเป็นDmเพราะเธอยังคงอยู่ในใจGฉัน  G/B C G/D

อยากจะลบCเธอ..ออกจากหัวAmใจอยากมีชีFวิตโดยที่ไม่ต้องคิดถึงGมันจบแบบน้ำCค้าง ให้แดดเผAmาไปเลยแล้วกันไม่อยากทFรมาน..G  เพราะรักCเธอ

F | Em |Dm G | C |
Dm G | Em A |Dm | G |

* | ** |

จบแบบน้ำCค้าง ให้แดดเผAmาไปเลยแล้วกันไม่อยากทFรมาน..G  เพราะรักCเธอ

Am | F Fm | Cmaj7 |คอร์ดเพลง หนาวน้ำค้าง ไม้เมือง

เนื้อเพลง หนาวน้ำค้าง ไม้เมืองอ้อมกอดแสนอุ่นจากคนคุ้นเคย เมื่อลมหนาวถึงคราวล่วงเลยไม่เคยลบเลือน จูบที่แสนหวานติดตรึงใจไม่เคยรู้เลือน เปรียบเสมือนเมื่อวานเพิ่งผ่านพ้นไป หูยังได้ยินคำว่ารักกัน หลับตาฉันก็ยังเห็นเธออยู่เสมอไป เธอที่ฉันรัก ต้องจากกันไปไกลแสนไกล แต่ทำไมใจไม่เคยลืมสักวัน หนาวน้ำค้างรุ่งสางก็จางหายไป แต่ว่าหนาวน้ำตาข้างในช่างนานแสนนาน ไม่ได้ช้ำที่เธอจากไป แต่ที่ใจมันทรมาน มันเป็นเพราะเธอยังคงอยู่ในใจฉัน อยากจะลบเธอออกจากหัวใจ อยากมีชีวิตโดยที่ไม่ต้องคิดถึงมัน จบแบบน้ำค้าง ให้แดดเผาไปเลยแล้วกัน ไม่อยากทรมาน เพราะรักเธอ จบแบบน้ำค้าง ให้แดดเผาไปเลยแล้วกัน ไม่อยากทรมาน เพราะรักเธอ