น้ำเน่า...เงาจันทร์

 บางแก้ว สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำเน่าเงาจันทร์ บางแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: บรรเจิด สินธุเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm | F#m |G | A |
Bm | F#m |G | A |

 Bm  ไหมเธอสวย จะมองกี่ครั้F#mงก็ยังไม่เบื่อ Em  ฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้Aใคร Bm  รู้ไหมว่าฉัน..แอบเก็บเธอนั้F#mนไว้ในหัวใจ Em  เธอเป็นดอกไม้ของคนข้างAทาง

เหมือนดวงจันGทร์อยู่บนฟ้าไกAเอื้อมมืF#mอไปคว้าไม่ไBmด้แค่เพียงมอGงให้ชื่นหัวใF#mจ ได้เพียงเท่านี้Em

หลาย ๆ คราGวอยากจะทักทาAต้องคอF#mยห้ามใจทุกBmทีรู้Gตัวดีว่าเราห่างกันแค่Aไหน

เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้Dา..ที่ฉัF#mนเฝ้ามองทุกวัGได้เก็บเอามาฝัDน  แค่นั้F#mนก็สุขแล้วGเราฉันรู้ดีDว่าเธอคือจันAทร์ส่วนตัวฉัF#mนแค่เพียงน้ำเน่Bmได้มีGเพียงเงาจากจันAทร์ไกล ๆ ก็พD Aอ..

 Bm  เช้า ๆ ก็เห็น ตกเย็นแอบคอF#mยหน้าซอยที่เก่า Em  เจอเพียงแค่เงาปลื้มไปทั้งAวัน Bm  เธอคงไม่รู้ ไม่มอง ไม่เห็F#mน ไม่เคยสำคัญ Em  ขอแค่ให้ฉันสุขเท่าที่มีA

** |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G A | D A |

** |

ได้มีGเพียงเงาจากแสGmงจันทร์ส่องหัวDใจคอร์ดเพลง น้ำเน่าเงาจันทร์ บางแก้ว

เนื้อเพลง น้ำเน่าเงาจันทร์ บางแก้วไหมเธอสวย จะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อ ฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้ใคร รู้ไหมว่าฉันแอบเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจ เธอเป็นดอกไม้ของคนข้างทาง เหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกล เอื้อมมือไปคว้าไม่ได้ แค่เพียงมองให้ชื่นหัวใจ ได้เพียงเท่านี้ หลายๆคราวอยากจะทักทาย ต้องคอยห้ามใจทุกที รู้ตัวดีว่าเราห่างกันแค่ไหน เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้าที่ฉันเฝ้ามองทุกวัน ได้เก็บเอามาฝัน แค่นั้นก็สุขแล้วเรา ฉันรู้ดีว่าเธอคือจันทร์ ส่วนตัวฉันแค่เพียงน้ำเน่า ได้มีเพียงเงาจากจันทร์ไกลๆก็พอ เช้าๆก็เห็น ตกเย็นแอบคอยหน้าซอยที่เก่า เจอเพียงแค่เงาปลื้มไปทั้งวัน เธอคงไม่รู้ ไม่มอง ไม่เห็น ไม่เคยสำคัญ ขอแค่ให้ฉันสุขเท่าที่มี ได้มีเพียงเงาจากแสงจันทร์ส่องหัวใจ