น้ำเน่า...เงาจันทร์

บางแก้ว, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้ำเน่าเงาจันทร์ - บางแก้ว

Bm | F#m |G | A |
Bm | F#m |G | A |

 Bm  ไหมเธอสวย จะมองกี่ครั้F#mงก็ยังไม่เบื่อ Em  ฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้Aใคร Bm  รู้ไหมว่าฉัน..แอบเก็บเธอนั้F#mนไว้ในหัวใจ Em  เธอเป็นดอกไม้ของคนข้างAทาง

เหมือนดวงจันGทร์อยู่บนฟ้าไกAเอื้อมมืF#mอไปคว้าไม่ไBmด้แค่เพียงมอGงให้ชื่นหัวใF#mจ ได้เพียงเท่านี้Em

หลาย ๆ คราGวอยากจะทักทาAต้องคอF#mยห้ามใจทุกBmทีรู้Gตัวดีว่าเราห่างกันแค่Aไหน

เหมือนจันทร์อยู่บนฟ้Dา..ที่ฉัF#mนเฝ้ามองทุกวัGได้เก็บเอามาฝัDน  แค่นั้F#mนก็สุขแล้วGเราฉันรู้ดีDว่าเธอคือจันAทร์ส่วนตัวฉัF#mนแค่เพียงน้ำเน่Bmได้มีGเพียงเงาจากจันAทร์ไกล ๆ ก็พD Aอ..

 Bm  เช้า ๆ ก็เห็น ตกเย็นแอบคอF#mยหน้าซอยที่เก่า Em  เจอเพียงแค่เงาปลื้มไปทั้งAวัน Bm  เธอคงไม่รู้ ไม่มอง ไม่เห็F#mน ไม่เคยสำคัญ Em  ขอแค่ให้ฉันสุขเท่าที่มีA

** |

D | Bm |G | A |
D | Bm |G A | D A |

** |

ได้มีGเพียงเงาจากแสGmงจันทร์ส่องหัวDใจน้ำเน่าเงาจันทร์ - บางแก้ว