ไปเลย

 T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปเลย T_T ทีที
เนื้อร้อง/ทำนอง: กมล กันฤทธิ์เรียบเรียง: ทีทีโปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

A#m | A#m7 |
A#m | F# |G# | A#m |

รู้ซึ้งดีA#m เธอจะไป  รู้ซึ้งดีF# เธอหมดใจหัวใจG#.. ฉันก็แหลกสลC# Fาย

ฉันรู้F#ตัวดี..ว่าไม่G#มีทาง..ที่Fmจะเหนี่ยวรั้งเธA#mอไว้ได้ควาF#มพอใจของเธอคือการเลิกG#รา

ฉันคงมีA#mเพียงอย่างเดียวแค่ทางเดีF#ยว ทำจิตใจห้ามใG#จ.. ไม่ให้มันไหC# Fลมา

เก็บควาF#มรู้สึก..ลึก ๆG# ในใจไม่อยFmากให้เธอ..ต้องเห็A#mนน้ำตารู้F#ดีว่า.. มันไม่มีความหมG#าย

อยากจะไA#mป เธอก็ไปเลยไม่ต้องหัD#mนมองกลับมาไม่ต้องทำG#..สายตาที่สงสาC#รกัน  FอยากจะไA#mป เธอก็ไปเลยอย่ามาเสีD#mยเวลากับฉันก่อนที่ฉัG#น.. จะกลั้นน้ำตาไม่อA#mยู่..

A#m | G# | A#m |

A#m | D#m |G# | C# F |
A#m | D#m |F# G# | A#m |

* | ** |

A#mป เธอก็ไปเลย ไม่ต้องหัD#mนมองกลับมาไม่ต้องทำG#..สายตาที่สงสาC#รกัน  FอยากจะไA#mป เธอก็ไปเลยอย่ามาเสีD#mยเวลากับฉันก่อนที่ฉัG#น.. จะกลั้นน้ำตาไม่A#m | A#mอยู่..คอร์ดเพลง ไปเลย T_T ทีที

เนื้อเพลง ไปเลย T_T ทีทีรู้ซึ้งดี เธอจะไป รู้ซึ้งดี เธอหมดใจ หัวใจ ฉันก็แหลกสลาย ฉันรู้ตัวดีว่าไม่มีทาง ที่จะเหนี่ยวรั้งเธอไว้ได้ ความพอใจของเธอคือการเลิกรา ฉันคงมีเพียงอย่างเดียว แค่ทางเดียว ทำจิตใจ ห้ามใจ ไม่ให้มันไหลมา เก็บความรู้สึกลึกๆในใจ ไม่อยากให้เธอต้องเห็นน้ำตา รู้ดีว่า มันไม่มีความหมาย อยากจะไป เธอก็ไปเลย ไม่ต้องหันมองกลับมา ไม่ต้องทำสายตาที่สงสารกัน อยากจะไป เธอก็ไปเลย อย่ามาเสียเวลากับฉัน ก่อนที่ฉัน จะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ไป เธอก็ไปเลย ไม่ต้องหันมองกลับมา ไม่ต้องทำสายตาที่สงสารกัน อยากจะไป เธอก็ไปเลย อย่ามาเสียเวลากับฉัน ก่อนที่ฉัน จะกลั้นน้ำตาไม่อยู่