ไปเถอะเธอ

Three Man Down, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไปเถอะเธอ Three Man Down

   ไปC#เถอะเธอ ไปที่G#/Cที่ดีกว่า   A#m   หากอยู่กับฉัG#นเสียเวลF# Fmา..   สุดท้าD#mยไม่นานฉันคงG#เข้าใจ   ไปC#เถอะเธอ ทิ้งฉัG#/Cนไว้ดีกว่า   A#m   อย่ามัวแต่เสีG#ยน้ำตF# Fmา..   เรื่องของเรF#า..ปล่อยมันเอาไว้G#..

C# | G#/C |A#m | G# |
C# | G#/C |A#m | G# |

 C#  เพราะว่าที่ผ่านมG#   จนวันนี้C# ฉันรู้ตัวดี..ว่ายังG#ดีไม่พอ C#  เมื่อเธอเลือกแล้ว ก็ควรต้องเดิG#นจากไป   อย่าห่วงฉัA#mน เจ็บแค่ไหG#นฉันจะทนC#ไว้

เพราะชีวิA#mตเธอรออยู่..ที่หลัFmงประตูบานนั้F#ฉันคงไม่อาจจะรั้งG#เธอเอาไว้

** |

 F#  ไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่Fmองนี้หรอกที่รัก F#  เพราะว่าคนเราเปลี่ยนไปFmได้ทุกวัน   เมื่อความรักF#ไม่มีเหตุผล คนแพ้ก็ต้องทFm   อยู่และดูเขารักF#กัน..ให้ไหG#ว..

** | ** |

C# | G#/C | A#m | G# | ( x2 ) | C# |ไปเถอะเธอ Three Man Down