ไปเถอะเธอ

 Three Man Down สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไปเถอะเธอ Three Man Down
เนื้อร้อง: Peerapon Iamjamrat, Zung Kidakarnทำนอง: Three Man Down, Zung Kidakarnเรียบเรียง: Three Man Downดนตรี: Three Man Down, Zung Kidakarnสังกัดค่าย: GMM Grammyติดต่องานแสดง: 0866696099

   ไปC#เถอะเธอ ไปที่G#/Cที่ดีกว่า   A#m   หากอยู่กับฉัG#นเสียเวลF# Fmา..   สุดท้าD#mยไม่นานฉันคงG#เข้าใจ   ไปC#เถอะเธอ ทิ้งฉัG#/Cนไว้ดีกว่า   A#m   อย่ามัวแต่เสีG#ยน้ำตF# Fmา..   เรื่องของเรF#า..ปล่อยมันเอาไว้G#..

C# | G#/C |A#m | G# |
C# | G#/C |A#m | G# |

 C#  เพราะว่าที่ผ่านมG#   จนวันนี้C# ฉันรู้ตัวดี..ว่ายังG#ดีไม่พอ C#  เมื่อเธอเลือกแล้ว ก็ควรต้องเดิG#นจากไป   อย่าห่วงฉัA#mน เจ็บแค่ไหG#นฉันจะทนC#ไว้

เพราะชีวิA#mตเธอรออยู่..ที่หลัFmงประตูบานนั้F#ฉันคงไม่อาจจะรั้งG#เธอเอาไว้

** |

 F#  ไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่Fmองนี้หรอกที่รัก F#  เพราะว่าคนเราเปลี่ยนไปFmได้ทุกวัน   เมื่อความรักF#ไม่มีเหตุผล คนแพ้ก็ต้องทFm   อยู่และดูเขารักF#กัน..ให้ไหG#ว..

** | ** |

C# | G#/C | A#m | G# | ( x2 ) | C# |คอร์ดเพลง ไปเถอะเธอ Three Man Down

เนื้อเพลง ไปเถอะเธอ Three Man Downไปเถอะเธอ ไปที่ที่ดีกว่า หากอยู่กับฉันเสียเวลา สุดท้ายไม่นานฉันคงเข้าใจ ไปเถอะเธอ ทิ้งฉันไว้ดีกว่า อย่ามัวแต่เสียน้ำตา เรื่องของเราปล่อยมันเอาไว้ เพราะว่าที่ผ่านมา จนวันนี้ ฉันรู้ตัวดีว่ายังดีไม่พอ เมื่อเธอเลือกแล้ว ก็ควรต้องเดินจากไป อย่าห่วงฉัน เจ็บแค่ไหนฉันจะทนไว้ เพราะชีวิตเธอรออยู่ที่หลังประตูบานนั้น ฉันคงไม่อาจจะรั้งเธอเอาไว้ ไม่ต้องรู้สึกผิดกับเรื่องนี้หรอกที่รัก เพราะว่าคนเราเปลี่ยนไปได้ทุกวัน เมื่อความรักไม่มีเหตุผล คนแพ้ก็ต้องทน อยู่และดูเขารักกันให้ไหว