ผีโรงเย็น

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผีโรงเย็น - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G | A |D | D |

อยู่โรงบาลนั้นแสนยาDกเข็ญF#m Bm..ไม่มีใครเห็นใจพวDกเรา.F#m Bm.อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาGดมิตร   Aเราเลยไม่คิดจะรักDใคร A D

ด้วยไม่มีใครเข้าใจDเรา.F#m Bm.ชอบมองเราในแง่ไม่Dดี..F#m Bmชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่Gงนัก  Aเศร้าใจสิ้นD A | D D7ดี

หลงรักสาวสักคGน (หลงรักสาวสักคAน)เขาไม่สนใจเรDา (เขาไม่สA/C#นใจเราBm)ชีวิตจำต้องเEm | Aศ้รา..เพราะเราเป็นผีโรงเย็D A Dน..

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G | A |D A | D D7 |

** |

(ผีโรงเย็Aน) ผีโรงเย็D(ผีโรงเย็Aน) ผีโรงเย็D(ผีโรงเย็Aน) ผีโรงเย็D | Dน..ผีโรงเย็น - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์