ผีโรงเย็น

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผีโรงเย็น ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G | A |D | D |

อยู่โรงบาลนั้นแสนยาDกเข็ญF#m Bm..ไม่มีใครเห็นใจพวDกเรา.F#m Bm.อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาGดมิตร   Aเราเลยไม่คิดจะรักDใคร A D

ด้วยไม่มีใครเข้าใจDเรา.F#m Bm.ชอบมองเราในแง่ไม่Dดี..F#m Bmชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่Gงนัก  Aเศร้าใจสิ้นD A | D D7ดี

หลงรักสาวสักคGน (หลงรักสาวสักคAน)เขาไม่สนใจเรDา (เขาไม่สA/C#นใจเราBm)ชีวิตจำต้องเEm | Aศ้รา..เพราะเราเป็นผีโรงเย็D A Dน..

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G | A |D A | D D7 |

** |

(ผีโรงเย็Aน) ผีโรงเย็D(ผีโรงเย็Aน) ผีโรงเย็D(ผีโรงเย็Aน) ผีโรงเย็D | Dน..คอร์ดเพลง ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง ผีโรงเย็น พงษ์สิทธิ์ คำภีร์อยู่โรงบาลนั้นแสนยากเข็ญ ไม่มีใครเห็นใจพวกเรา อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาดมิตร เราเลยไม่คิดจะรักใคร ด้วยไม่มีใครเข้าใจเรา ชอบมองเราในแง่ไม่ดี ชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่งนัก เศร้าใจสิ้นดี หลงรักสาวสักคน (หลงรักสาวสักคน) เขาไม่สนใจเรา (เขาไม่สนใจเรา) ชีวิตจำต้องเศ้รา เพราะเราเป็นผีโรงเย็น