ผิดที่ไว้ใจ

 Silly Fools สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผิดที่ไว้ใจ SILLY FOOLS ซิลลี่ ฟูลส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนาเรียบเรียง: ณัฐพล พุทธภาวนา, ซิลลี่ ฟูลส์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

อยากให้ลมหาA#mยใจ..สุดท้าF#ย..ได้หมดไปC#..ในตอG#นนี้มันเจ็บจนเกินรัA#mบไหว  หัวใจF#..จงหลับใหC#ล..ไปเสียG#ที

มันผิดที่ฉันD#mเอง.. ที่เฝ้ารัF#ก..จนทำC#ให้เธอนั้นมองข้ามไปG#มันผิดที่ฉันD#mเอง.. ที่ง่ายF#นัก..ของตาC#ยก็มีความหมายแค่นั้G#

มันผิดที่ฉันยอC#มยกใจ..ให้เธอG#ไปมันผิดที่ฉันยอD#mมให้เธอเก็บไว้F#มันผิดที่ฉันมอC#งเห็นเธอ..ด้วยหัวG#ใจผิดตรงที่ไว้D#mใจ  ฉันมอG#งตัวเธอผิดไป

F# | F# |

อยากให้เสียงหัวA#mใจ..สุดท้าF#ย..ได้หยุดไC#ป..ในตอG#นนี้..ความเจ็บปนความเสียA#mใจ  รักเธอมาF#กไปจงจากไปC#.. เสียทีG#..

* | ** |

F# | D#m |C# | G# |

ผิดF# | D#m | C# | G#ไป

F# | D#m | C# | G# | ( x4 )คอร์ดเพลง ผิดที่ไว้ใจ SILLY FOOLS ซิลลี่ ฟูลส์

เนื้อเพลง ผิดที่ไว้ใจ SILLY FOOLS ซิลลี่ ฟูลส์อยากให้ลมหายใจสุดท้าย ได้หมดไปในตอนนี้ มันเจ็บจนเกินรับไหว หัวใจ จงหลับใหลไปเสียที มันผิดที่ฉันเอง ที่เฝ้ารัก จนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป มันผิดที่ฉันเอง ที่ง่ายนัก ของตายก็มีความหมายแค่นั้น มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้ มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจ ผิดตรงที่ไว้ใจ ฉันมองตัวเธอผิดไป อยากให้เสียงหัวใจสุดท้าย ได้หยุดไปในตอนนี้ ความเจ็บปนความเสียใจ รักเธอมากไป จงจากไป เสียที ผิดไป