ผิดที่ไว้ใจ

Silly Fools, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผิดที่ไว้ใจ SILLY FOOLS ซิลลี่ ฟูลส์

อยากให้ลมหาA#mยใจ..สุดท้าF#ย..ได้หมดไปC#..ในตอG#นนี้มันเจ็บจนเกินรัA#mบไหว  หัวใจF#..จงหลับใหC#ล..ไปเสียG#ที

มันผิดที่ฉันD#mเอง.. ที่เฝ้ารัF#ก..จนทำC#ให้เธอนั้นมองข้ามไปG#มันผิดที่ฉันD#mเอง.. ที่ง่ายF#นัก..ของตาC#ยก็มีความหมายแค่นั้G#

มันผิดที่ฉันยอC#มยกใจ..ให้เธอG#ไปมันผิดที่ฉันยอD#mมให้เธอเก็บไว้F#มันผิดที่ฉันมอC#งเห็นเธอ..ด้วยหัวG#ใจผิดตรงที่ไว้D#mใจ  ฉันมอG#งตัวเธอผิดไป

F# | F# |

อยากให้เสียงหัวA#mใจ..สุดท้าF#ย..ได้หยุดไC#ป..ในตอG#นนี้..ความเจ็บปนความเสียA#mใจ  รักเธอมาF#กไปจงจากไปC#.. เสียทีG#..

* | ** |

F# | D#m |C# | G# |

ผิดF# | D#m | C# | G#ไป

F# | D#m | C# | G# | ( x4 )ผิดที่ไว้ใจ SILLY FOOLS ซิลลี่ ฟูลส์