เปลี่ยนอารมณ์

 T_T สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เปลี่ยนอารมณ์ T_T ทีที
ทำนอง/เรียบเรียง: ทศพร นาสมโภชน์เนื้อร้อง: พยัต ภูวิชัยโปรดิวเซอร์: Walkman Teamสังกัดค่าย: A Play Music

G#m | F# |E | D#m |
G#m | F# |E | G#m F# G#m |

ราG#mตรีที่แสงไฟพร่าC#mงพราวซ่อF#นเธอไว้ในเงาBมืดนั้นอาG#mรมณ์เป็นทุกข์พาเธC#mอมาเพื่Eอให้เสียงเพลงพาออกF#ไป

ลุG#mกขึ้นมา เมื่อได้ยินเสียC#mงดนตรีรับF#ราตรี..ที่แสงไฟBระยิบพริบพรายลุG#mกขึ้นมา  มาทำให้ทุC#mกข์ละลายละEลั้นลาย  ลั้นF#ละลาย..  F#

เปลี่ยนอารมณ์สักนิBด  ขยับ ๆ สักนิดF#นึงคืนนี้มีG#mแต่ความสุข ลุกF#ขึ้นมาปลดปล่อยมBลพิษ  ขยับกันอีกF#สักนิดนึงราEตรียังเยาว์วัย โยนF#ความทุกข์ทิ้งไปเถอะ

G#m | F# |E | D#m | G#m |

* | ** |

 G#m  ทำให้คืนนี้มันD#mบางเบา E  ให้ชีวิตเราBได้รื่นรมย์   เปลี่G#mยนคืนที่ขมD#mให้หวานใจ   เต้นEตามเสียงใจF#..ที่ต้องกาG#

เปลี่ยนอารมณ์สักนิC#ด  ขยับ ๆ สักนิดG#นึงคืนนี้มีA#mแต่ความสุข ลุกG#ขึ้นมาปลดปล่อยมC#ลพิษ  ขยับกันอีกG#สักนิดนึงราF#ตรียังเยาว์วัย โยนG#ความทุกข์ทิ้งไปเถอะ

 A#m  ทำให้คืนนี้มันD#mบางเบา F#  ให้ชีวิตเราC#ได้รื่นรมย์   เปลี่A#mยนคืนที่ขมFmให้หวานใจ   เต้นF#ตามเสียงใจG#..ที่ต้องกาA#mร..คอร์ดเพลง เปลี่ยนอารมณ์ T_T ทีที

เนื้อเพลง เปลี่ยนอารมณ์ T_T ทีทีราตรีที่แสงไฟพร่างพราว ซ่อนเธอไว้ในเงามืดนั้น อารมณ์เป็นทุกข์พาเธอมา เพื่อให้เสียงเพลงพาออกไป ลุกขึ้นมา เมื่อได้ยินเสียงดนตรี รับราตรีที่แสงไฟระยิบพริบพราย ลุกขึ้นมา มาทำให้ทุกข์ละลาย ละลั้นลาย ลั้นละลาย เปลี่ยนอารมณ์สักนิด ขยับๆสักนิดนึง คืนนี้มีแต่ความสุข ลุกขึ้นมา ปลดปล่อยมลพิษ ขยับกันอีกสักนิดนึง ราตรียังเยาว์วัย โยนความทุกข์ทิ้งไปเถอะ ทำให้คืนนี้มันบางเบา ให้ชีวิตเราได้รื่นรมย์ เปลี่ยนคืนที่ขมให้หวานใจ เต้นตามเสียงใจที่ต้องการ เปลี่ยนอารมณ์สักนิด ขยับๆสักนิดนึง คืนนี้มีแต่ความสุข ลุกขึ้นมา ปลดปล่อยมลพิษ ขยับกันอีกสักนิดนึง ราตรียังเยาว์วัย โยนความทุกข์ทิ้งไปเถอะ ทำให้คืนนี้มันบางเบา ให้ชีวิตเราได้รื่นรมย์ เปลี่ยนคืนที่ขมให้หวานใจ เต้นตามเสียงใจที่ต้องการ