เปลี่ยนอารมณ์

T_T, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เปลี่ยนอารมณ์ T_T ทีที

G#m | F# |E | D#m |
G#m | F# |E | G#m F# G#m |

ราG#mตรีที่แสงไฟพร่าC#mงพราวซ่อF#นเธอไว้ในเงาBมืดนั้นอาG#mรมณ์เป็นทุกข์พาเธC#mอมาเพื่Eอให้เสียงเพลงพาออกF#ไป

ลุG#mกขึ้นมา เมื่อได้ยินเสียC#mงดนตรีรับF#ราตรี..ที่แสงไฟBระยิบพริบพรายลุG#mกขึ้นมา  มาทำให้ทุC#mกข์ละลายละEลั้นลาย  ลั้นF#ละลาย..  F#

เปลี่ยนอารมณ์สักนิBด  ขยับ ๆ สักนิดF#นึงคืนนี้มีG#mแต่ความสุข ลุกF#ขึ้นมาปลดปล่อยมBลพิษ  ขยับกันอีกF#สักนิดนึงราEตรียังเยาว์วัย โยนF#ความทุกข์ทิ้งไปเถอะ

G#m | F# |E | D#m | G#m |

* | ** |

 G#m  ทำให้คืนนี้มันD#mบางเบา E  ให้ชีวิตเราBได้รื่นรมย์   เปลี่G#mยนคืนที่ขมD#mให้หวานใจ   เต้นEตามเสียงใจF#..ที่ต้องกาG#

เปลี่ยนอารมณ์สักนิC#ด  ขยับ ๆ สักนิดG#นึงคืนนี้มีA#mแต่ความสุข ลุกG#ขึ้นมาปลดปล่อยมC#ลพิษ  ขยับกันอีกG#สักนิดนึงราF#ตรียังเยาว์วัย โยนG#ความทุกข์ทิ้งไปเถอะ

 A#m  ทำให้คืนนี้มันD#mบางเบา F#  ให้ชีวิตเราC#ได้รื่นรมย์   เปลี่A#mยนคืนที่ขมFmให้หวานใจ   เต้นF#ตามเสียงใจG#..ที่ต้องกาA#mร..เปลี่ยนอารมณ์ T_T ทีที