ปลายทาง

 Bodyslam สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปลายทาง Bodyslam บอดี้สแลม
เนื้อร้อง: ขจรเดช พรมรักษาทำนอง: อภิชาติ พรมรักษา, อาทิวราห์ คงมาลัยเรียบเรียง: BODYSLAM, พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: Believe Music

Asus2 | Dsus2 |
Asus2 | Dsus2 |

 Asus2   ปลายทางที่ฉันรอเธอ ที่สุดDsus2ก็จบตรงนี้ Asus2   ไปดีเถอะนะคนดี ไม่ต้องคิDsus2ดอะไร Asus2   ก็เข้าใจว่าวันเวลา..มันทำDsus2ให้คนเปลี่ยนไป    แต่ฉันก็คC#m7งไม่คิดโทษใคร..อยู่แล้Bm7ว.. อย่าห่วEงเลย

อยากขอบใDmaj7จที่เคยรักฉัน ที่เคC#m7ยร่วมทางกันมาต้องขอบใจBm7ที่ทำให้รู้Eว่าไม่ต้องรอAsus2เจ็บยังไDmaj7งต้องทนรับไว้ ให้เรC#m7าจบแค่นี้F#m7พอ Bm7   จากวันนี้ฉันก็จะขEอ.. ให้โช(Asus2)คดี

Asus2 | Dsus2 |

 Asus2   เวลาทุกวินาที ต่อไปDsus2คงหมดความหมาย Asus2   จะเร็ว จะช้ายังไง เธอก็คงDsus2ไม่มา Asus2   เมื่อมันไม่เหลืออะไร เมื่อเธอDsus2ไม่กลับมาหา    ฉันก็คC#m7งต้องใช้เวลา..ที่เหลืBm7อ.. เพื่อลืมEเธอ

** |

 F#m   คนเราต่อให้รักBm7เพียงใด    จะรักDแทบเป็นแทบตาย ก็คAงไม่สำคัญ F#m   ปลายทางเราต้องแยBm7กจากกัน    ไม่เหมือDmนอย่างฝัน

Asus2 E/G# F#m E | Dsus2 |
Asus2 E/G# F#m E | Dsus2 | E |

ขอบใจเธอDmaj7ที่เคยรักฉัน ที่เคยC#m7ร่วมทางกันมาต้องขอบใจBm7ที่ทำให้รู้Eว่าไม่ต้องรอAsus2เจ็บยังไDmaj7งต้องทนรับไว้ ให้เรC#m7าจบแค่นี้F#m7พอ Bm7   เมื่อไม่เหลือคนที่ให้รEอ..

ในเมื่อเDmaj7ธอไม่กลับคืนมา ฉันก็C#m7ไม่ควรเฝ้F#m7ารอ Bm7   จากวันนี้ฉันก็จะขEอ..ให้โชคดี

Asus2 | Dsus2 | ( x2 ) | Asus2 |คอร์ดเพลง ปลายทาง Bodyslam บอดี้สแลม

เนื้อเพลง ปลายทาง Bodyslam บอดี้สแลมปลายทางที่ฉันรอเธอ ที่สุดก็จบตรงนี้ ไปดีเถอะนะคนดี ไม่ต้องคิดอะไร ก็เข้าใจว่าวันเวลามันทำให้คนเปลี่ยนไป แต่ฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้ว อย่าห่วงเลย อยากขอบใจที่เคยรักฉัน ที่เคยร่วมทางกันมา ต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอ เจ็บยังไงต้องทนรับไว้ ให้เราจบแค่นี้พอ จากวันนี้ฉันก็จะขอ ให้โชคดี เวลาทุกวินาที ต่อไปคงหมดความหมาย จะเร็ว จะช้ายังไง เธอก็คงไม่มา เมื่อมันไม่เหลืออะไร เมื่อเธอไม่กลับมาหา ฉันก็คงต้องใช้เวลาที่เหลือ เพื่อลืมเธอ คนเราต่อให้รักเพียงใด จะรักแทบเป็นแทบตาย ก็คงไม่สำคัญ ปลายทางเราต้องแยกจากกัน ไม่เหมือนอย่างฝัน ขอบใจเธอที่เคยรักฉัน ที่เคยร่วมทางกันมา ต้องขอบใจที่ทำให้รู้ว่าไม่ต้องรอ เจ็บยังไงต้องทนรับไว้ ให้เราจบแค่นี้พอ เมื่อไม่เหลือคนที่ให้รอ ในเมื่อเธอไม่กลับคืนมา ฉันก็ไม่ควรเฝ้ารอ จากวันนี้ฉันก็จะขอให้โชคดี ( x2 )