เพราะคุณคนเดียว

 ดอน สอนระเบียบ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพราะคุณคนเดียว ดอน สอนระเบียบ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุชาติ เทียนทอง

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Gm |Gm | Dm |
Dm | Gm |Gm | Dm | Dm |

Dm | Dm |Am | Am |
Dm | Dm |Gm | Gm |
Dm | Gm |Dm | A | A |

คุณคนเดียDmว เพราะคุณคนเดีDmยวผมจึงต้องเที่Dmยว เมามายเสียคDmเดินแอ่นหน้Gmา แอ่นหลังกลางถนGmเสียผู้เสียคCน ก็เพราะว่าคุณเปลี่ยนใจA

โดนคุณลDmวง ผมโดนคุณลวDmผมจึงต้องตวDmงเหล้าจนแพ้ไปDmเพื่อให้ลืGmมแผลกลางดวงใจไGmด้เมาแล้วลืมคุณได้C ไม่เมาแล้วใจคิดถึงคุDm

ผีหลDmอก ก็ยังพอทDmแต่คนหลอกคDmน มันช้ำใจจนวายวุ่Dmผีว่าร้าDmย ยังร้ายไม่เท่าตัวคุGmหลอกผมหัวหมุCน หลอกช้ำใจคุณก็หนีไปA

คุณเรรวDmน ผมเลยรวนเDmซดเหล้าหยำเปDm  เดินเซร้องไDmห้เที่ยวเสเพGmล พเนจรไGmเพราะความเสียใจC ที่รักคนรว(Dm)นเร

Dm | Dm |Am | Am |
Dm | Dm |Gm | Gm |
Dm | Am |Dm | Dm |

* | ** |

*** | **** |

Dm | A | Dm | Dm |คอร์ดเพลง เพราะคุณคนเดียว ดอน สอนระเบียบ

เนื้อเพลง เพราะคุณคนเดียว ดอน สอนระเบียบคุณคนเดียว เพราะคุณคนเดียว ผมจึงต้องเที่ยว เมามายเสียคน เดินแอ่นหน้า แอ่นหลังกลางถนน เสียผู้เสียคน ก็เพราะว่าคุณเปลี่ยนใจ โดนคุณลวง ผมโดนคุณลวง ผมจึงต้องตวงเหล้าจนแพ้ไป เพื่อให้ลืมแผลกลางดวงใจได้ เมาแล้วลืมคุณได้ ไม่เมาแล้วใจคิดถึงคุณ ผีหลอก ก็ยังพอทน แต่คนหลอกคน มันช้ำใจจนวายวุ่น ผีว่าร้าย ยังร้ายไม่เท่าตัวคุณ หลอกผมหัวหมุน หลอกช้ำใจคุณก็หนีไป คุณเรรวน ผมเลยรวนเร ซดเหล้าหยำเป เดินเซร้องไห้ เที่ยวเสเพล พเนจรไป เพราะความเสียใจ ที่รักคนรวนเร