ผัวมา

 กุ้ง สุภาพร หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผัวมา - กุ้ง สุภาพร

Gm | A# |A# | Gm |D | D |

Dm | Gm |Dm | Dm |
C | C |Gm | Gm |
A# | A# Dm |Gm | Gm | Gm |

เสีGmยงปืนยิงขึ้นฟ้Gmเป็นสัญญาณว่A#า..ฮักเฮาต้องGmจบเมื่Gmอผัวน้องมาพA#บ..ความชั่Cmว..ที่เฮาไDm | Dmด้ทำ

รีสอร์ทจะลุกเป็นไGmบ่น้องกะอ้าGmย..ต้องตายชดใช้CmกรรมยอมรัGmบทุกการกระทำA# และจำFนนต่อหลักฐF | Fาน

ย้อนความมีแฮGmง..บ่แบ่FงและปราณีGm A# Am Gmไผมีผัวกะยังชั่วไGmด้  จั่งใGmด๋กะหนีบ่Dm | Dmทันกะย้อนน้องเหGmงา กะเทิงว่าเขGmามีใจตCm | GmรงกันจึงเกิดความสัมพัA#นธ์..ลับ ๆF แต่ฟ้าA#กะเห็A# | Gm

สิหลีกเว้Gmนทางใด๋น้อแม่สิหลีกเว้นทางใด๋น้อแม่ผัวโตเป็น ๆ แท้ ๆ เพิ่นมาแล้วเอาเรื่องเฮาอุกอั่งเอ้า สิรอดสิเฮดจั่งใด๋บาปบุญยุคออนไลน์ ส่างไวแท้น้อนี้

แก้โGmตไปตี้ ตอนแก้ผ้A#เขาสิฆ่A#าเฮาถิ่มแม่นทั้งสGmองเหตุผGmลฟังบ่ขึ้นดอกรับCmรองจั่งใดน้อFงกะยอมทุกประกาDm

ทันใGmดผัวก็พังประตูห้A#องเอาปืนจ้A#องขมับ น่าสงสาGmถามว่าสูGmเอากันโดนไป่ ความสัมCmพันธ์น้องเลยกลั้FนหายใจตอบไDm | Dm | Gmปว่า..

ถ้าอ้ายนี่Gmเป็นสามีที่ดีน้อโอ้ยถ้าอ้ายนี่..เป็นผัวที่ดีน่อคงสิบ่พบพ้อ..จั่งซี่ดอกแน่นอนลองคิดย้อน..ว่าอ้ายเฮ็ดดอกอีหยังเคยมาดูแล ลูกเมียอยู่บ่อ้าย

เทิงตีฮ้Gmาย เฮ็ดดีกะป้อยด่ากินสุราเมาปิ้น บ่วายเว้นแต่ละวันเป็นอ้ายนั้น..สิทนอยู่ดอกแนวใด๋น้องไหว้ขอชีวิต อย่าเฮ็ดเลยดอกคนนี้

ผัวมGmา ผัวมา ก็ดีแล้A#สิได้มีแนA#วแจ่มแจ้งกะเสียGmทีผัวมGmา ผัวมา จะได้รู้A#ว่าชีวิตคู่A#ของเฮามันยากอีหGmลี

กะน้องมันเคีGmยว น้องมันชั่ว มันบ่ดีCmแนปืนมาFพี้ อย่าไDmปเฮ็ดเขGmมาฆ่าน้อFงนี้ อย่าDm Gmไป..      เฮ็ดเขา

F Dm | Gm |F Dm | Gm |

เอาโตเข้Gmาไปบังกระสุนของพี่โอ้ยเอาโตเข้าไปบังกระสุนของพี่ให้มีสติตั้ง คิดยั้งแม่นชั่วคราวยอม ๆ เจ้า ผิดคักที่ทำไปนอ้งผิดที่แต่งกับชาย.. ที่บ่เป็นน้อคนแท้..

Dm | Gm | Dm | Dm | C | C | Gm | Gm |
A# | A# Dm | Gm | Gm | Gm |ผัวมา - กุ้ง สุภาพร