พูดทำไม

 ตู่ ภพธร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พูดทำไม ตู่ ภพธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Popetorn Soonthornyanakijเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Popetorn Soonthornyanakijสังกัดค่าย: LOVEiS

C | Am |F | G |

จะวอนขCอให้ตายยังไง ใจเธอก็คAmงไม่เปลี่ยนเธออยากไปF.. ฉันคงG7ต้องปล่อยเธอเก็บขอCงเธอไปเหลือไว้..เพียงแค่ควาAmมขมขื่นทำได้ไงF.. Ooh Baby บอG7กฉันหน่อย

เธอบอกว่าเสียCใจที่ทำไป ไม่เคยต้องกาAmรทำร้าย..ให้ฉันต้อFงเจ็บ เธออยากให้ฉันG7เข้าใจ

ลากกระเป๋Fา เตรียมจะไป แล้วเธG7อก็บอก..ว่าเคยรักFฉันมากเท่าไหร่ ก็จะยังรักG7ตลอดไป

Ooh BaCby Baby ถ้าAmเธอคิด..ว่าเธอไม่รัFก และไม่เหลือเยื่อใยG7ได้โปรดอย่า CrCy Cry Cry ทำให้ฉันAmหวั่นไหวจะทิ้งกัFน จะพูดว่าเธอG7ยังรักฉันทำไมC

พูดทำไAmม.. เพื่ออะไF | Gร..Let's Sing

จำได้ไหCม วันที่เราเคยให้คำมั่นAmสัญญาจะจริงใจF.. Ooh เราG7เข้าใจแต่วันนี้Cเธอมีอะไรที่เธอปิดบังAmใช่ไหมเธอมีใคFร.. คิดว่าฉันไม่รู้G7หรือยังไง

* | ** |

Ooh BaAmby.. พูดทำไมFOoh อย่าพูดGว่ารักกัน

ถ้าเธอคิFดจะไป.. จะพูCดอย่างไร..อ้อนวอE7นเท่าไหร่ แล้วเธAmอก็ไป..จะไม่ขอFอะไร.. จะไม่ง้อCต่อไป..ถ้าเธอE7จะไป.. ไม่ต้องพูAmดอะไร..

 F Baby, C   I see you got all your bags  packed upE7 and ready to leave Am and I know that before you go F You probably wanna say something to me C something that’s on your mind D7 But please..G7   I don’t wanna hear it

** |

ได้โปรดเถอะ BaCby Baby ถ้าAmเธอคิด..ว่าเธอไม่รัFก และไม่เหลือเยื่อใยG7ได้โปรดอย่า CrCy Cry Cry ทำให้ฉันAmหวั่นไหวจะทิ้งกัFน จะพูดว่าเธอG7ยังรักฉันทำไมC

พูดทำAm | Fไม..ยังจะพูดG7คำว่ารักเพื่ออะไรCOoh BaAmby.. Oh YeFah..จะพูดว่าเธอG7ยังรักฉันเพื่ออะไC | Amเพื่ออะไรF  อย่าพูG7ดคำ ๆ นั้นจะได้ไหม..

C | Am | F | G7 | C |คอร์ดเพลง พูดทำไม ตู่ ภพธร

เนื้อเพลง พูดทำไม ตู่ ภพธรจะวอนขอให้ตายยังไง ใจเธอก็คงไม่เปลี่ยน เธออยากไป ฉันคงต้องปล่อย เธอเก็บของเธอไปเหลือไว้เพียงแค่ความขมขื่น ทำได้ไง Ooh Baby บอกฉันหน่อย เธอบอกว่าเสียใจที่ทำไป ไม่เคยต้องการทำร้าย ให้ฉันต้องเจ็บ เธออยากให้ฉันเข้าใจ ลากกระเป๋า เตรียมจะไป แล้วเธอก็บอก ว่าเคยรักฉันมากเท่าไหร่ ก็จะยังรักตลอดไป Ooh Baby Baby ถ้าเธอคิด ว่าเธอไม่รัก และไม่เหลือเยื่อใย ได้โปรดอย่า Cry Cry Cry ทำให้ฉันหวั่นไหว จะทิ้งกัน จะพูดว่าเธอยังรักฉันทำไม พูดทำไม เพื่ออะไร Let's Sing จำได้ไหม วันที่เราเคยให้คำมั่นสัญญา จะจริงใจ Ooh เราเข้าใจ แต่วันนี้เธอมีอะไรที่เธอปิดบังใช่ไหม เธอมีใคร คิดว่าฉันไม่รู้หรือยังไง Ooh Baby พูดทำไม Ooh อย่าพูดว่ารักกัน ถ้าเธอคิดจะไป จะพูดอย่างไร อ้อนวอนเท่าไหร่ แล้วเธอก็ไป จะไม่ขออะไร จะไม่ง้อต่อไป ถ้าเธอจะไป ไม่ต้องพูดอะไร Baby, I see you got all your bags packed up and ready to leave and I know that before you go You probably wanna say something to me something that’s on your mind But please I don’t wanna hear it ได้โปรดเถอะ Baby Baby ถ้าเธอคิด ว่าเธอไม่รัก และไม่เหลือเยื่อใย ได้โปรดอย่า Cry Cry Cry ทำให้ฉันหวั่นไหว จะทิ้งกัน จะพูดว่าเธอยังรักฉันทำไม พูดทำไม ยังจะพูดคำว่ารักเพื่ออะไร Ooh Baby Oh Yeah จะพูดว่าเธอยังรักฉันเพื่ออะไร เพื่ออะไร อย่าพูดคำๆนั้นจะได้ไหม