พูดทำไม

ตู่ ภพธร, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พูดทำไม - ตู่ ภพธร

C | Am |F | G |

จะวอนขCอให้ตายยังไง ใจเธอก็คAmงไม่เปลี่ยนเธออยากไปF.. ฉันคงG7ต้องปล่อยเธอเก็บขอCงเธอไปเหลือไว้..เพียงแค่ควาAmมขมขื่นทำได้ไงF.. Ooh Baby บอG7กฉันหน่อย

เธอบอกว่าเสียCใจที่ทำไป ไม่เคยต้องกาAmรทำร้าย..ให้ฉันต้อFงเจ็บ เธออยากให้ฉันG7เข้าใจ

ลากกระเป๋Fา เตรียมจะไป แล้วเธG7อก็บอก..ว่าเคยรักFฉันมากเท่าไหร่ ก็จะยังรักG7ตลอดไป

Ooh BaCby Baby ถ้าAmเธอคิด..ว่าเธอไม่รัFก และไม่เหลือเยื่อใยG7ได้โปรดอย่า CrCy Cry Cry ทำให้ฉันAmหวั่นไหวจะทิ้งกัFน จะพูดว่าเธอG7ยังรักฉันทำไมC

พูดทำไAmม.. เพื่ออะไF | Gร..Let's Sing

จำได้ไหCม วันที่เราเคยให้คำมั่นAmสัญญาจะจริงใจF.. Ooh เราG7เข้าใจแต่วันนี้Cเธอมีอะไรที่เธอปิดบังAmใช่ไหมเธอมีใคFร.. คิดว่าฉันไม่รู้G7หรือยังไง

* | ** |

Ooh BaAmby.. พูดทำไมFOoh อย่าพูดGว่ารักกัน

ถ้าเธอคิFดจะไป.. จะพูCดอย่างไร..อ้อนวอE7นเท่าไหร่ แล้วเธAmอก็ไป..จะไม่ขอFอะไร.. จะไม่ง้อCต่อไป..ถ้าเธอE7จะไป.. ไม่ต้องพูAmดอะไร..

 F Baby, C   I see you got all your bags  packed upE7 and ready to leave Am and I know that before you go F You probably wanna say something to me C something that’s on your mind D7 But please..G7   I don’t wanna hear it

** |

ได้โปรดเถอะ BaCby Baby ถ้าAmเธอคิด..ว่าเธอไม่รัFก และไม่เหลือเยื่อใยG7ได้โปรดอย่า CrCy Cry Cry ทำให้ฉันAmหวั่นไหวจะทิ้งกัFน จะพูดว่าเธอG7ยังรักฉันทำไมC

พูดทำAm | Fไม..ยังจะพูดG7คำว่ารักเพื่ออะไรCOoh BaAmby.. Oh YeFah..จะพูดว่าเธอG7ยังรักฉันเพื่ออะไC | Amเพื่ออะไรF  อย่าพูG7ดคำ ๆ นั้นจะได้ไหม..

C | Am | F | G7 | C |พูดทำไม - ตู่ ภพธร