รนหาที่ตาย

 เบนซ์ เมืองเลย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รนหาที่ตาย เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0635591464

F Am | Dm Cm |A# | C | C |

อยู่Fสื่อ ๆ บ่เป็น ไปเล่นAmกับความรู้สึกเจ้าขอA#เขาFฮอดกะบ่มอง เขาAmบ่เคยคึดหยังด้วยซ้ำGmไป..  C

ที่เขาเว้านำA#กะแค่ตามมารCยาทที่เขายิ้มให้Amกะย้อนว่าเขาเกรงใDmเสือกคิGmดอีหยังไปไกCล สุดท้ายกะเจ็บFโต

กะยังดันถาGmมว่าเจ้าฮักอ้ายบ่กะยังถามต่Amอว่าเจ้าคึดจั่งใด๋ครั้งแรA#กที่ถาม กับถามครั้Amงสุดท้ายมันก็ไGmด้คือตอบเดียวกัC | Cน..

ทั้งที่อ้ายกะฮู้Fว่าเจ้าบ่ฮัAmแต่กะถามให้เจ็Dmบหม่องเก่าซ้ำ ๆAmเทิงฮัA#กไปนำ เทิงฮ้องไห้Amไปนำแฮงซ้ำGm แฮงตื่ม ให้เจ็บหลาCทั้งที่อ้ายกะฮู้F แฮงถาม แฮงเจ็Amแต่กะยังยอมเจ็Dmบ ตื่มเก่า ตื่มใหAmม่อยู่A#บ่เป็น รนหAmาที่ตายแล้วเป็Gmนจั่งใด๋..C (เกือบตายแม่Fนบ่)

ทั้งที่A#อ้ายควร อ้ายควAmรตัดใจตั้งแต่วัGmนที่เจ้าบอกอ้าCยว่าเจ้า(F)บ่ฮัก

F Am | Dm Cm |A# | C |

A# C | Am Dm |Gm C | F |

* | ** | ** | *** |

F Am | Dm Cm |A# | C | F |คอร์ดเพลง รนหาที่ตาย เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อเพลง รนหาที่ตาย เบนซ์ เมืองเลยอยู่สื่อๆบ่เป็น ไปเล่นกับความรู้สึกเจ้าของ เขาฮอดกะบ่มอง เขาบ่เคยคึดหยังด้วยซ้ำไป ที่เขาเว้านำกะแค่ตามมารยาท ที่เขายิ้มให้กะย้อนว่าเขาเกรงใจ เสือกคิดอีหยังไปไกล สุดท้ายกะเจ็บโต กะยังดันถามว่าเจ้าฮักอ้ายบ่ กะยังถามต่อว่าเจ้าคึดจั่งใด๋ ครั้งแรกที่ถาม กับถามครั้งสุดท้าย มันก็ได้คือตอบเดียวกัน ทั้งที่อ้ายกะฮู้ว่าเจ้าบ่ฮัก แต่กะถามให้เจ็บหม่องเก่าซ้ำๆเทิงฮักไปนำ เทิงฮ้องไห้ไปนำ แฮงซ้ำ แฮงตื่ม ให้เจ็บหลาย ทั้งที่อ้ายกะฮู้ แฮงถาม แฮงเจ็บ แต่กะยังยอมเจ็บ ตื่มเก่า ตื่มใหม่ อยู่บ่เป็น รนหาที่ตาย แล้วเป็นจั่งใด๋ (เกือบตายแม่นบ่) ทั้งที่อ้ายควร อ้ายควรตัดใจ ตั้งแต่วันที่เจ้าบอกอ้ายว่าเจ้าบ่ฮัก