รู้ไหมว่า

 June สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รู้ไหมว่า JUNE วงจูน
เนื้อร้อง: โลมาทำนอง: อริยะ รัตนาภูผาเรียบเรียง: ชารีฟ มิมประภาสสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C Am | Dm G |C Am | Dm G |

C Am | Dm G |C Am | Dm G |

 C รู้ไหมว่Amา.. ฉันดูดีDm..ขึ้นทุกวัG C รู้ไหมว่Amา.. เป็นอย่างนั้Dmน..ได้เพราะใคG

ใส่น้ำหอEmมก็เพื่อใคร..แค่บาAmงคนอาจจะสะกิดDmใจ  ฮืGอ…

 C รู้ไหมว่Amา.. ฉันพูดเก่Dmง..ขึ้นทุกวัG C รู้ไหมว่Amา.. เป็นอย่างนั้Dmน ก็เพราะใคG

ไม่มีเบEmอร์ ได้แต่แอบ..ถ่ายรูปAmไว้ตื่นนอนก็ซ้อDmมคุยไป..กับภาพเธG

 C รู้ไว้นะว่Amา..ที่เป็Dmน เป็นแบบGนี้ C ก็เพราะว่Amา..เพื่อเธอนDmะ นะคนดีG C รู้ไว้นะว่Amา..ที่เป็Dmน เป็นแบบGนี้..  Em | Amฮู..  I fall in lovFe with you, bFmaby I love yo(C)u

C Am | Dm G |C Am | Dm G |

C Am | Dm G |C Am | Dm G |
E | Am |Dm | G |

 C รู้ไหมว่Amา..ไม่โดดเรีDmยนเลยสักวัG C รู้ไหมว่Amา..ไม่เที่ยวดึDmกเลยสักคืG  อยากเข้านอEนแล้วรีบนอน ไม่อยาAmกฝืน  อยากกลับไปฝัDmนถึงเธอ ก็เท่านั้Gน..

** | ** |คอร์ดเพลง รู้ไหมว่า JUNE วงจูน

เนื้อเพลง รู้ไหมว่า JUNE วงจูนรู้ไหมว่า ฉันดูดีขึ้นทุกวัน รู้ไหมว่า เป็นอย่างนั้นได้เพราะใคร ใส่น้ำหอมก็เพื่อใครแค่บางคน อาจจะสะกิดใจ ฮือ… รู้ไหมว่า ฉันพูดเก่งขึ้นทุกวัน รู้ไหมว่า เป็นอย่างนั้น ก็เพราะใคร ไม่มีเบอร์ ได้แต่แอบถ่ายรูปไว้ ตื่นนอนก็ซ้อมคุยไปกับภาพเธอ รู้ไว้นะว่าที่เป็น เป็นแบบนี้ ก็เพราะว่าเพื่อเธอนะ นะคนดี รู้ไว้นะว่าที่เป็น เป็นแบบนี้ ฮู I fall in love with you, baby I love you รู้ไหมว่าไม่โดดเรียนเลยสักวัน รู้ไหมว่าไม่เที่ยวดึกเลยสักคืน อยากเข้านอนแล้วรีบนอน ไม่อยากฝืน อยากกลับไปฝันถึงเธอ ก็เท่านั้น