รู้ไหมว่า

June สตริง อารมณ์อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รู้ไหมว่า JUNE วงจูน

C Am | Dm G |C Am | Dm G |

C Am | Dm G |C Am | Dm G |

 C รู้ไหมว่Amา.. ฉันดูดีDm..ขึ้นทุกวัG C รู้ไหมว่Amา.. เป็นอย่างนั้Dmน..ได้เพราะใคG

ใส่น้ำหอEmมก็เพื่อใคร..แค่บาAmงคนอาจจะสะกิดDmใจ  ฮืGอ…

 C รู้ไหมว่Amา.. ฉันพูดเก่Dmง..ขึ้นทุกวัG C รู้ไหมว่Amา.. เป็นอย่างนั้Dmน ก็เพราะใคG

ไม่มีเบEmอร์ ได้แต่แอบ..ถ่ายรูปAmไว้ตื่นนอนก็ซ้อDmมคุยไป..กับภาพเธG

 C รู้ไว้นะว่Amา..ที่เป็Dmน เป็นแบบGนี้ C ก็เพราะว่Amา..เพื่อเธอนDmะ นะคนดีG C รู้ไว้นะว่Amา..ที่เป็Dmน เป็นแบบGนี้..  Em | Amฮู..  I fall in lovFe with you, bFmaby I love yo(C)u

C Am | Dm G |C Am | Dm G |

C Am | Dm G |C Am | Dm G |
E | Am |Dm | G |

 C รู้ไหมว่Amา..ไม่โดดเรีDmยนเลยสักวัG C รู้ไหมว่Amา..ไม่เที่ยวดึDmกเลยสักคืG  อยากเข้านอEนแล้วรีบนอน ไม่อยาAmกฝืน  อยากกลับไปฝัDmนถึงเธอ ก็เท่านั้Gน..

** | ** |รู้ไหมว่า JUNE วงจูน