รักเมียที่สุดในโลก

 Illslick แร็พ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเมียที่สุดในโลก ILLSLICK อิลสลิก

F# | A#m7 |G#m7 | C# |
F# | A#m7 |G#m7 | C# |

 F# ฉันมักจะถามเธอเป็นประจำ  ว่าเธอนะรักฉันไหA#m7  และหากว่าเธอน่ะบอกว่ารัก  แล้วเธอน่ะรักแค่ไหG#m7  รักเท่าฟ้าหรือมหาสมุทร  รักC#เท่าผืนดิน หรือผืนน้ำ รักฉันที่สุด

 F# เธอบอกว่าบางทีมันยากที่จะอธิบาA#m7  ไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหน จนกว่าวันสุดท้าG#m7  ไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจ  ฉันC#รู้ว่าเธอทำเพื่อฉันนะไม่ใช่เพื่อใคร

 F# ย้ำคิด ย้ำทำ อยากได้ยินซ้ำ ๆ A#m7  เวลาเธอหายไป ก็อยู่กับใจช้ำ ๆ G#m7  ช่วยมองตาตอนฉันถามเธอ  ฉันC#ยังรอฟัง เธอรู้ไหม เธอต้องห้ามเหม่อ

YoF#u my number one ladyA#m7จะไม่มีใครที่มาแทนที่เธG#m7และไม่ว่านานแค่ไหน ฉันจะรักC#เธอตลอดไป

ให้บอกว่ารักF#เท่าจักรวาลมันก็ยังไม่พอก็อยากได้ยิA#m7นเธอพูดซ้ำlike I never heard that beforG#m7eก็อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยิC#น เพียงเธอบอกรักฉัน (ได้ไหมเธอ)

** |

 F# ถึงแม้ว่าเสียงเพลงมันคือชีวิตฉัA#m7  แต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอ มีชีวิตไปก็เท่านั้G#m7  เพราะอยู่กับเธอฉันไม่ต้องแกล้งทำ  เหมือC#นว่าเข้มแข็ง ถึงอ่อนแอก็ไม่สำคัญ

 F# ซุปเปอร์แมนบางครั้งต้องแกล้ง  ทำเป็นคนธรรมดA#m7  แต่อยู่กับเธอนั้นฉันเป็นซุปเปอร์แมนได้ทุกเวลG#m7  ไม่ใช่ใครเพียงแค่คนหนึ่ง  มันC#คือคำว่าเราก็เท่านั้นไม่ใช่คนอื่น

 F# ฉันไม่ใช่คนดีอะไรแถมยังเอาแต่ใจA#m7  แต่เธอก็รักฉันแบบที่เป็น ไม่ว่าจะไม่เหมือนใคG#m7  แค่กอดฉันไว้ทุก ๆ คืน  ทำC#ให้อุ่นใจ ไม่ว่ายามนอนหรือเมื่อยามตื่น

* | ** | ** |

F# | A#m7 | G#m7 | C# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง รักเมียที่สุดในโลก ILLSLICK อิลสลิก

เนื้อเพลง รักเมียที่สุดในโลก ILLSLICK อิลสลิกฉันมักจะถามเธอเป็นประจำ ว่าเธอนะรักฉันไหม และหากว่าเธอน่ะบอกว่ารัก แล้วเธอน่ะรักแค่ไหน รักเท่าฟ้าหรือมหาสมุทร รักเท่าผืนดิน หรือผืนน้ำ รักฉันที่สุด เธอบอกว่าบางทีมันยากที่จะอธิบาย ไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหน จนกว่าวันสุดท้าย ไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจ ฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อฉันนะไม่ใช่เพื่อใคร ย้ำคิด ย้ำทำ อยากได้ยินซ้ำๆเวลาเธอหายไป ก็อยู่กับใจช้ำๆช่วยมองตาตอนฉันถามเธอ ฉันยังรอฟัง เธอรู้ไหม เธอต้องห้ามเหม่อ You my number one lady จะไม่มีใครที่มาแทนที่เธอ และไม่ว่านานแค่ไหน ฉันจะรักเธอตลอดไป ให้บอกว่ารักเท่าจักรวาลมันก็ยังไม่พอ ก็อยากได้ยินเธอพูดซ้ำ like I never heard that before ก็อยากได้ยินมันทุกวัน อยากได้ยิน เพียงเธอบอกรักฉัน (ได้ไหมเธอ) ถึงแม้ว่าเสียงเพลงมันคือชีวิตฉัน แต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอ มีชีวิตไปก็เท่านั้น เพราะอยู่กับเธอฉันไม่ต้องแกล้งทำ เหมือนว่าเข้มแข็ง ถึงอ่อนแอก็ไม่สำคัญ ซุปเปอร์แมนบางครั้งต้องแกล้ง ทำเป็นคนธรรมดา แต่อยู่กับเธอนั้นฉันเป็นซุปเปอร์แมนได้ทุกเวลา ไม่ใช่ใครเพียงแค่คนหนึ่ง มันคือคำว่าเราก็เท่านั้นไม่ใช่คนอื่น ฉันไม่ใช่คนดีอะไรแถมยังเอาแต่ใจ แต่เธอก็รักฉันแบบที่เป็น ไม่ว่าจะไม่เหมือนใคร แค่กอดฉันไว้ทุกๆคืน ทำให้อุ่นใจ ไม่ว่ายามนอนหรือเมื่อยามตื่น