รักยิ้ม

 ไอน้ำ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักยิ้ม ไอน้ำ
สังกัดค่าย: RS

A# Gm | Dm Gm |D# F | A# | F |

 Cm  บอกเลยว่าฉันFนั้นมัน..ไม่ไDmด้ตั้งใGm Cm  เดินผ่านเข้าไปF..กลางทางของA#เธอ Cm  ทางที่เธอยิ้มให้ใคFร..คนนั้DmนของเธGm Cm  ฉันผ่านไปเจอยิ้มเธอพอดีF

 Cm  จับใจในวิFนาที..ที่พDmบยิ้มเธGm Cm  ไม่เคยได้เจFอ..ใครแบบนี้A#เลย Cm  อ่อนโยนสวยหวFานละไม หยุดใDmจของฉัGm Cm  ให้อยู่ตรงนั้น จากวันนี้Fไป

ฉวD#ยโอกาสนั้น ลักยิ้มDmของเธอเก็บไว้ Cm  เก็บใส่กระเป๋Fา เอาไปนอA#นฝัน   นัD#บตั้งแต่นั้น..ทุกวัDmนที่ฝันถึงGmเธอ Bm  หลงรักยิ้มเธD#อจนหมดหัวFใจ

 A#  ลักยิ้มเธอพิมGmพ์ลงไป D#  จับจองเต็มใจFของฉัน A#  รักยิ้มของเธGmอนั้นมัน..ติดตD#า ฝังใจF A#  วันนี้ยิ้มเธGmอมีใคร.. D# จับจองไปครอFงไว้แล้ว A#  ฉันหวังเพียงมีGmสักวัน.. เธอจCmะเปลี่ยนใF   จากใคDmรคนนั้Gmน..   แล้วเก็Cmบรอยยิ้DmมของฉัFน..ไว้ในใจเธ(A#)

A# Gm | Dm Gm |D# F | A# | F |

* | ** | *** |

ได้มีCmรอยยิ้มของฉัFน..ไว้บนแก้มเธA#อ..คอร์ดเพลง รักยิ้ม ไอน้ำ

เนื้อเพลง รักยิ้ม ไอน้ำบอกเลยว่าฉันนั้นมันไม่ได้ตั้งใจ เดินผ่านเข้าไปกลางทางของเธอ ทางที่เธอยิ้มให้ใครคนนั้นของเธอ ฉันผ่านไปเจอยิ้มเธอพอดี จับใจในวินาทีที่พบยิ้มเธอ ไม่เคยได้เจอใครแบบนี้เลย อ่อนโยนสวยหวานละไม หยุดใจของฉัน ให้อยู่ตรงนั้น จากวันนี้ไป ฉวยโอกาสนั้น ลักยิ้มของเธอเก็บไว้ เก็บใส่กระเป๋า เอาไปนอนฝัน นับตั้งแต่นั้นทุกวันที่ฝันถึงเธอ หลงรักยิ้มเธอจนหมดหัวใจ ลักยิ้มเธอพิมพ์ลงไป จับจองเต็มใจของฉัน รักยิ้มของเธอนั้นมันติดตา ฝังใจ วันนี้ยิ้มเธอมีใคร จับจองไปครองไว้แล้ว ฉันหวังเพียงมีสักวัน เธอจะเปลี่ยนใจ จากใครคนนั้น แล้วเก็บรอยยิ้มของฉันไว้ในใจเธอ ได้มีรอยยิ้มของฉันไว้บนแก้มเธอ