สบายดีหรือ

 กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สบายดีหรือ NUM KALA หนุ่ม กะลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณเรียบเรียง: ศิลปกร มณีเนตรโปรดิวเซอร์: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชสังกัดค่าย: genie records

ก็ไม่ได้เจCadd9อได้คุยตั้งนานก็ไม่รู้เหมือนกัCadd9นว่าเธอจำได้หรือเปEm7ล่าหากฉันเข้าไปทักDm7 Gทาย..

 Cadd9  ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง Cmaj7  ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่าFmaj7   แต่ฉันไม่เคยจะลืDm7ม..สักวัGน..

จนวันนี้Am7..ได้พบเจEm7อเธออีกคFmaj7 Gรั้ง..จะด้วยความบังเอิAm7ญ หรือเพราะอะไEm7รก็ตามแต่ใจFmaj7ฉันมันสั่นไหG

เพราะอยากเข้าไปทัCเธอจะคุEm7ยกับฉันอยู่ไหAmหรือว่าเธC9อจะไม่สนใจF ทำเหมือนไม่Emรู้จักและฉัDm7นก็ยังหวั่นใจGแต่อยากเข้าไปทัCก ขอแค่คุEm7ยกับเธออีกครั้Amและได้ถามเธC9อด้วยคำ ๆ นั้Fน  เธอคงEmเข้าใจเธอDm7นั้นเป็นอย่างไรG สบายดีหรือ..

Cadd9 | Cadd9 |

* | ** | *** |

Fmaj7 | Cmaj7 |Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | C |F | G |

*** |

Csus4 C |

เธอDm7นั้นเป็นอย่างไรG สบายดีหรืCอ..คอร์ดเพลง สบายดีหรือ NUM KALA หนุ่ม กะลา

เนื้อเพลง สบายดีหรือ NUM KALA หนุ่ม กะลา (ณพสิน แสงสุวรรณ)ก็ไม่ได้เจอได้คุยตั้งนาน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจำได้หรือเปล่า หากฉันเข้าไปทักทาย ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่าง แต่ฉันไม่เคยจะลืมสักวัน จนวันนี้ได้พบเจอเธออีกครั้ง จะด้วยความบังเอิญ หรือเพราะอะไรก็ตาม แต่ใจฉันมันสั่นไหว เพราะอยากเข้าไปทัก เธอจะคุยกับฉันอยู่ไหม หรือว่าเธอจะไม่สนใจ ทำเหมือนไม่รู้จัก และฉันก็ยังหวั่นใจ แต่อยากเข้าไปทัก ขอแค่คุยกับเธออีกครั้ง และได้ถามเธอด้วยคำๆนั้น เธอคงเข้าใจ เธอนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือ เธอนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือ