สบายดีหรือ

กะลา Num Kala สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สบายดีหรือ NUM KALA หนุ่ม กะลา

ก็ไม่ได้เจCadd9อได้คุยตั้งนานก็ไม่รู้เหมือนกัCadd9นว่าเธอจำได้หรือเปEm7ล่าหากฉันเข้าไปทักDm7 Gทาย..

 Cadd9  ก็ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง Cmaj7  ไม่ว่าเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องห่าFmaj7   แต่ฉันไม่เคยจะลืDm7ม..สักวัGน..

จนวันนี้Am7..ได้พบเจEm7อเธออีกคFmaj7 Gรั้ง..จะด้วยความบังเอิAm7ญ หรือเพราะอะไEm7รก็ตามแต่ใจFmaj7ฉันมันสั่นไหG

เพราะอยากเข้าไปทัCเธอจะคุEm7ยกับฉันอยู่ไหAmหรือว่าเธC9อจะไม่สนใจF ทำเหมือนไม่Emรู้จักและฉัDm7นก็ยังหวั่นใจGแต่อยากเข้าไปทัCก ขอแค่คุEm7ยกับเธออีกครั้Amและได้ถามเธC9อด้วยคำ ๆ นั้Fน  เธอคงEmเข้าใจเธอDm7นั้นเป็นอย่างไรG สบายดีหรือ..

Cadd9 | Cadd9 |

* | ** | *** |

Fmaj7 | Cmaj7 |Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | C |F | G |

*** |

Csus4 C |

เธอDm7นั้นเป็นอย่างไรG สบายดีหรืCอ..สบายดีหรือ NUM KALA หนุ่ม กะลา