ซากอ้อย

 โจ๊ก โซคูล SoCool ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซากอ้อย SoCool โซคูล
เนื้อร้อง: พรภพ จันทร์เจริญ, แสนคม สมคิดทำนอง: พรภพ จันทร์เจริญเรียบเรียง: SO COOLสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F# | F# |
B C# | A#m D#m |G#m C# | F# C# |

อาจเป็นนิยาF#ม..ของความรักที่ต้อD#mงจบเมื่อคนที่คF#บ..ป่นใจไม่มีชิ้C#นดีเปรียบเปรยตัวฉัBน..ดั่งอ้อC#ยท่อนหนึ่งที่มีA#mหมดหวD#mานแล้วไม่ใยดีG#m ถูกย่ำยีG#7จับโยนทิ้งC#ไป

ใหม่ดูเข้าF#ที มีใจให้เขาสิท่D#mเวลาเขามF#า ดูท่าว่าเขาปลื้มC#เธอเลยหักอกฉัBน ความหวาC#นเมื่อตอนแรกA#mเจอจบลD#mงด้วยมือของเธG#mเพียงเธอเจC#อของเล่นอันF#ใหม่

เธอบอกให้ฉัBน..ยอมรับC#ความจริงที่เจA#mให้ฉันD#mเลิกคิดถึงเธG#mหยุดพร่ำเพ้C#อ และพอแค่F#นั้นโอ้ใจดวงน้อBย..เธอเคี้C#ยวแค่เพียงไม่A#mนานกากใจD#mสิ้นรสน้ำตาG#mหมดความหวาC#น กลายเป็นซากF#อ้อย   (C#)

F# | D#m |F# | C# |
B C# | A#m D#m |G#m C# | F# C# |

* | ** |

โอ้ใจดวงน้อBย..เธอเคี้C#ยวแค่เพียงไม่A#mนานกากใจD#mสิ้นรสน้ำตาG#mหมดความหวาC#น กลายเป็นซากBอ้อย  F#คอร์ดเพลง ซากอ้อย So Cool โซ คูล

เนื้อเพลง ซากอ้อย SoCool โซคูลอาจเป็นนิยามของความรักที่ต้องจบ เมื่อคนที่คบป่นใจไม่มีชิ้นดี เปรียบเปรยตัวฉันดั่งอ้อยท่อนหนึ่งที่มี หมดหวานแล้วไม่ใยดี ถูกย่ำยีจับโยนทิ้งไป ใหม่ดูเข้าที มีใจให้เขาสิท่า เวลาเขามา ดูท่าว่าเขาปลื้มเธอ เลยหักอกฉัน ความหวานเมื่อตอนแรกเจอ จบลงด้วยมือของเธอ เพียงเธอเจอของเล่นอันใหม่ เธอบอกให้ฉันยอมรับความจริงที่เจอ ให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ หยุดพร่ำเพ้อ และพอแค่นั้น โอ้ใจดวงน้อยเธอเคี้ยวแค่เพียงไม่นาน กากใจสิ้นรสน้ำตาล หมดความหวาน กลายเป็นซากอ้อย โอ้ใจดวงน้อยเธอเคี้ยวแค่เพียงไม่นาน กากใจสิ้นรสน้ำตาล หมดความหวาน กลายเป็นซากอ้อย