แสนสุข

 Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แสนสุข Atom อะตอม ชนกันต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชนกันต์ รัตนอุดมเรียบเรียง: ชนกันต์ รัตนอุดม, กันต์ รุจิณรงค์, บริพัตร หวานคำเพราะโปรดิวเซอร์: กันต์ รุจิณรงค์, บริพัตร หวานคำเพราะสังกัดค่าย: WhiteMusic

ช่วงเวลาแสนEสุข.. ที่เธอมอบให้A7ฉันฉันไม่ควรได้รับC#m7มันฉันไม่ควรได้เจAmอเรื่องดีขนาดนั้Eช่วงเวลาแสนA7สุข.. ที่เธอมีให้C#m7กันเก็บไว้Am..ให้คน..ที่คู่(E)ควร..

 E  อย่าโกรธฉันเลยที่ฉันAเลือกจากเธอมา A  ในวันเวลาที่เธอAmต้องการฉันกว่าใคร E  อย่าเกลียดฉันเลยที่ฉันAปล่อยเธอทิ้งไว้A   ให้ทรมาAmน..

เมื่อฉัF#mน..ไม่ได้ดีอย่างนั้G#nไม่อาจตอบแทนให้เธAออย่างที่เธอต้องกBาร

** |

E | A |C#m | Am |

 E  ไม่อาจเป็นคนที่พร้Aอมอย่างเธอหวังไว้A   ฉันเองก็อยาAmก..เป็น..

แต่ฉัF#mน..ไม่ได้ดีอย่างนั้G#nไม่อาจตอบแทนให้เธAออย่างที่เธอต้องกBาร

** |

E | A7 |C#m7 | Am |
E | A7 |C#m7 | Am |

** | ** |คอร์ดเพลง แสนสุข Atom อะตอม ชนกันต์

เนื้อเพลง แสนสุข Atom ชนกันต์ช่วงเวลาแสนสุข ที่เธอมอบให้ฉัน ฉันไม่ควรได้รับมัน ฉันไม่ควรได้เจอเรื่องดีขนาดนั้น ช่วงเวลาแสนสุข ที่เธอมีให้กัน เก็บไว้ให้คนที่คู่ควร อย่าโกรธฉันเลยที่ฉันเลือกจากเธอมา ในวันเวลาที่เธอต้องการฉันกว่าใคร อย่าเกลียดฉันเลยที่ฉันปล่อยเธอทิ้งไว้ ให้ทรมาน เมื่อฉันไม่ได้ดีอย่างนั้น ไม่อาจตอบแทนให้เธออย่างที่เธอต้องการ ไม่อาจเป็นคนที่พร้อมอย่างเธอหวังไว้ ฉันเองก็อยากเป็น แต่ฉันไม่ได้ดีอย่างนั้น ไม่อาจตอบแทนให้เธออย่างที่เธอต้องการ