แสนสุข

Atom ชนกันต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แสนสุข Atom อะตอม ชนกันต์

ช่วงเวลาแสนEสุข.. ที่เธอมอบให้A7ฉันฉันไม่ควรได้รับC#m7มันฉันไม่ควรได้เจAmอเรื่องดีขนาดนั้Eช่วงเวลาแสนA7สุข.. ที่เธอมีให้C#m7กันเก็บไว้Am..ให้คน..ที่คู่(E)ควร..

 E  อย่าโกรธฉันเลยที่ฉันAเลือกจากเธอมา A  ในวันเวลาที่เธอAmต้องการฉันกว่าใคร E  อย่าเกลียดฉันเลยที่ฉันAปล่อยเธอทิ้งไว้A   ให้ทรมาAmน..

เมื่อฉัF#mน..ไม่ได้ดีอย่างนั้G#nไม่อาจตอบแทนให้เธAออย่างที่เธอต้องกBาร

** |

E | A |C#m | Am |

 E  ไม่อาจเป็นคนที่พร้Aอมอย่างเธอหวังไว้A   ฉันเองก็อยาAmก..เป็น..

แต่ฉัF#mน..ไม่ได้ดีอย่างนั้G#nไม่อาจตอบแทนให้เธAออย่างที่เธอต้องกBาร

** |

E | A7 |C#m7 | Am |
E | A7 |C#m7 | Am |

** | ** |



แสนสุข Atom อะตอม ชนกันต์