เสือฮ้องไห้

 คู่แฝดโอเอ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสือฮ้องไห้ คู่แฝดโอเอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: คู่แฝดโอเอเรียบเรียง: วิทย์เด็กบ้านนอกอัดเสียงโปรดิวเซอร์: โชคชัย ศิลารักษ์สังกัดค่าย: ลายไทย เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978, 0863652529

Gm | Gm |Cm Dm | Gm |

ละมีศึกเสือเหนือใGmต้รบสนามใด๋ ๆ บ่เคยได้ดอกเสียท่าละเสือเอ๊ยเสือ เหลือใจเด้ มื่อนี่เสียน้ำตาสาวหักอก นั่งสะอื้น มันสมพื้นแล้วบ่ใจ

ล่ะหยิ่งคือเสือจั่งอ้าGmล่ะจั่งอ้าย ได้หมอบอยู่ดอกคือแมว..ถืกลบลาย บ่เหลือแนว..แล้วบ่เสือ เหลือใจเด้..

Gm | Gm |Cm Dm | Gm |
G | Gm |Gm | Dm |Gm | Gm |
Cm Dm | Gm |

พลาดท่าเดิGmนเซ  เป๋DmเหมือนโดนปัGmดขาเสือเสียน้ำตGmา  บ่สมดอกราคาDmคุยถูกสาวหักGmอก ปี้ป่Dmนจนมุ่นอุ้ยปุ้CmใจแตกกระจุFย มันเจ็Dmบกรงเล็บหัวGmใจ

หลอกเขามาหลGmาย สุดท้าFยโดนเขาหลอกGmคืนมานั่งสะอื้Gmน เสียเส้A#น เป็นเสือฮ้อDmงไห้เคยเก่งเคยกล้Gmา  โดนฆ่าด้วยดาบหัวCmใจเป็นเสือฮ้อFงไห้ นอนตายอย่างไร้น้ำยา

Gm | Gm | Gm | Gm |

โอยเด้นาGmง  แนวหนังหน้าหนังหน้า..บ่มีมันต์ขลังคือตั้งแต่ก่อนเสือส้ินลายเลยตายใจให้ย้อนคำเว้าอ่อนหวานเก่งรอบด้าน เขี้ยวเล็บเคยคมเก่งรอบด้าน เขี้ยวเล็บเคยคมเลยต้องมานอนซม มันคักหลายคราวนี้

หยุดใจไว้ที่Gmเธอ คิดว่าเจอแน่นอนเสือเคยกะล่อA#น กลับมาจริงจังจริงDmใจทุ่มเททุกGmอย่าง ชดเชยสิ่งที่ทำCmไปหวังได้หัวใFจ..ของเธอนั้นมาครอGmบครอง

แต่แล้Gวสิ่งที่ทำไปไร้Gmค่ารู้ตัวแล้วว่Gmา..ถึงเวลากรรมตามสDmนองเมื่อเธอควCmงชาย..มาเย้ยหัวใจให้หมองเห็นเขาประครFอง โอบไหล่ ตัดสาGmยสัมพันธ์

 Gm  โอยเด้นาง เสือฮ้องไห้โอยฮ้องไห้ จนไทบ้านหยัน มันสมน้ำหน้าบ่เฮ็ดกอซอยามเขาควงต่อหน้า น้ำตาย้อยบ่เซาก้มหน้าเศร้าบักเสือเก่งเคยเก๋าก้มหน้าเศร้าบักเสือเก่งเคยเก๋าเหงาเป็นเสือสำออย ให้หมู่ออยคราวนี้ให้หมู่ออย..โอยคราวนี้

G | Gm |Gm | Dm |Gm | Gm |
Cm Dm | Gm |Gm |คอร์ดเพลง เสือฮ้องไห้ คู่แฝดโอเอ

เนื้อเพลง เสือฮ้องไห้ คู่แฝดโอเอละมีศึกเสือเหนือใต้ รบสนามใด๋ๆบ่เคยได้ดอกเสียท่า ละเสือเอ๊ยเสือ เหลือใจเด้ มื่อนี่เสียน้ำตา สาวหักอก นั่งสะอื้น มันสมพื้นแล้วบ่ใจ ล่ะหยิ่งคือเสือจั่งอ้าย ล่ะจั่งอ้าย ได้หมอบอยู่ดอกคือแมว ถืกลบลาย บ่เหลือแนว แล้วบ่เสือ เหลือใจเด้ พลาดท่าเดินเซ เป๋เหมือนโดนปัดขา เสือเสียน้ำตา บ่สมดอกราคาคุย ถูกสาวหักอก ปี้ป่นจนมุ่นอุ้ยปุ้ย ใจแตกกระจุย มันเจ็บกรงเล็บหัวใจ หลอกเขามาหลาย สุดท้ายโดนเขาหลอกคืน มานั่งสะอื้น เสียเส้น เป็นเสือฮ้องไห้ เคยเก่งเคยกล้า โดนฆ่าด้วยดาบหัวใจ เป็นเสือฮ้องไห้ นอนตายอย่างไร้น้ำยา โอยเด้นาง แนวหนังหน้า หนังหน้าบ่มีมันต์ขลังคือตั้งแต่ก่อน เสือส้ินลายเลยตายใจให้ย้อนคำเว้าอ่อนหวาน เก่งรอบด้าน เขี้ยวเล็บเคยคม เก่งรอบด้าน เขี้ยวเล็บเคยคม เลยต้องมานอนซม มันคักหลายคราวนี้ หยุดใจไว้ที่เธอ คิดว่าเจอแน่นอน เสือเคยกะล่อน กลับมาจริงจังจริงใจ ทุ่มเททุกอย่าง ชดเชยสิ่งที่ทำไป หวังได้หัวใจของเธอนั้นมาครอบครอง แต่แล้วสิ่งที่ทำไปไร้ค่า รู้ตัวแล้วว่าถึงเวลากรรมตามสนอง เมื่อเธอควงชายมาเย้ยหัวใจให้หมอง เห็นเขาประครอง โอบไหล่ ตัดสายสัมพันธ์ โอยเด้นาง เสือฮ้องไห้ โอยฮ้องไห้ จนไทบ้านหยัน มันสมน้ำหน้าบ่ เฮ็ดกอซอยามเขาควงต่อหน้า น้ำตาย้อยบ่เซา ก้มหน้าเศร้าบักเสือเก่งเคยเก๋า ก้มหน้าเศร้าบักเสือเก่งเคยเก๋า เหงาเป็นเสือสำออย ให้หมู่ออยคราวนี้ ให้หมู่ออยโอยคราวนี้