เสือฮ้องไห้

 คู่แฝดโอเอ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เสือฮ้องไห้ - คู่แฝดโอเอ

Gm | Gm |Cm Dm | Gm |

ละมีศึกเสือเหนือใGmต้รบสนามใด๋ ๆ บ่เคยได้ดอกเสียท่าละเสือเอ๊ยเสือ เหลือใจเด้ มื่อนี่เสียน้ำตาสาวหักอก นั่งสะอื้น มันสมพื้นแล้วบ่ใจ

ล่ะหยิ่งคือเสือจั่งอ้าGmล่ะจั่งอ้าย ได้หมอบอยู่ดอกคือแมว..ถืกลบลาย บ่เหลือแนว..แล้วบ่เสือ เหลือใจเด้..

Gm | Gm |Cm Dm | Gm |
G | Gm |Gm | Dm |Gm | Gm |
Cm Dm | Gm |

พลาดท่าเดิGmนเซ  เป๋DmเหมือนโดนปัGmดขาเสือเสียน้ำตGmา  บ่สมดอกราคาDmคุยถูกสาวหักGmอก ปี้ป่Dmนจนมุ่นอุ้ยปุ้CmใจแตกกระจุFย มันเจ็Dmบกรงเล็บหัวGmใจ

หลอกเขามาหลGmาย สุดท้าFยโดนเขาหลอกGmคืนมานั่งสะอื้Gmน เสียเส้A#น เป็นเสือฮ้อDmงไห้เคยเก่งเคยกล้Gmา  โดนฆ่าด้วยดาบหัวCmใจเป็นเสือฮ้อFงไห้ นอนตายอย่างไร้น้ำยา

Gm | Gm | Gm | Gm |

โอยเด้นาGmง  แนวหนังหน้าหนังหน้า..บ่มีมันต์ขลังคือตั้งแต่ก่อนเสือส้ินลายเลยตายใจให้ย้อนคำเว้าอ่อนหวานเก่งรอบด้าน เขี้ยวเล็บเคยคมเก่งรอบด้าน เขี้ยวเล็บเคยคมเลยต้องมานอนซม มันคักหลายคราวนี้

หยุดใจไว้ที่Gmเธอ คิดว่าเจอแน่นอนเสือเคยกะล่อA#น กลับมาจริงจังจริงDmใจทุ่มเททุกGmอย่าง ชดเชยสิ่งที่ทำCmไปหวังได้หัวใFจ..ของเธอนั้นมาครอGmบครอง

แต่แล้Gวสิ่งที่ทำไปไร้Gmค่ารู้ตัวแล้วว่Gmา..ถึงเวลากรรมตามสDmนองเมื่อเธอควCmงชาย..มาเย้ยหัวใจให้หมองเห็นเขาประครFอง โอบไหล่ ตัดสาGmยสัมพันธ์

 Gm  โอยเด้นาง เสือฮ้องไห้โอยฮ้องไห้ จนไทบ้านหยัน มันสมน้ำหน้าบ่เฮ็ดกอซอยามเขาควงต่อหน้า น้ำตาย้อยบ่เซาก้มหน้าเศร้าบักเสือเก่งเคยเก๋าก้มหน้าเศร้าบักเสือเก่งเคยเก๋าเหงาเป็นเสือสำออย ให้หมู่ออยคราวนี้ให้หมู่ออย..โอยคราวนี้

G | Gm |Gm | Dm |Gm | Gm |
Cm Dm | Gm |Gm |เสือฮ้องไห้ - คู่แฝดโอเอ