เหงาเหมือนกัน (SO AM I)

 ตริง Billy BeaR MARINA MEAN
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เหงาเหมือนกัน MEAN x MARINA x Billy BeaR
เนื้อร้อง: Vorapat Vongsukont, Vorapat Vongsukont, Pawee Prechaverakulเรียบเรียง: Guntapich Yavirach, Piyapong Lekprayoon, Billy BeaRดนตรี: Billy BeaRสังกัดค่าย: LOVEiSติดต่องานแสดง: 0956495544, 0814252926, 0863974824, 0812345966

มีใคFรที่เหงาเหมือนกันอยู่บ้างไหCmช่วยเข้ามาสักทีตอนนี้A#ฉันเหงาไม่มีใครให้อยู่A#mคนเดียวคงไม่ไหว

ใครFที่เหงาเหมือนกันอยู่ตรงไหCmฉันขอแค่สักคนตอนนี้A#ฉันเหงาไม่มีใครก็อยาA#mกมีคนหยุดเหงาไปด้วยกัน

F | Cm |A# | A#m |

ก็อยู่Fคนเดียว มีความเหงาเป็นเพื่อนหายใจCmยังเบื่อ เลยหยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนแต่ยิ่งดูA# ยิ่งเหงา ไม่อยากนอนคนเดียวแล้วไงคนเหA#mงาอยู่ไหน ขอเสียงหน่อยได้ไหม

 F จะชวนฟังเพลง นั่งคุยชีวิตปล่อยให้อารมCmณ์พาไป ผิดถูกเราไม่ต้องคิดถ้าเธA#อเหงาฉันก็เหงา งั้นเราลองลุยเลยดีไหมหมายถึงว่A#mาลองคุยกัน เธอก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล

* | ** |

F | Cm |A# | A#m |

จะมองไปทางไหFน ก็เหงาเหลือเกินอารมณ์เทาๆอย่างนี้Cm ฉันเหงาเหลือเกินต่อให้มีคนA#อยู่มากมายก็ยังคงเหงาอยู่เหมือนเดิม   A#m  โนว

 F ว่างเปล่า จนแทบจะคุยกับกำแพงแล้วเธอน่ะว่าCmงป่าว ฉันดูแลดีแบบฟีลแฟนถ้าเธอเหงA#าฉันก็เหงา งั้นเราลองลุยเลยดีไหมหมายถึงว่A#mาลองคุยกัน เธอก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล

* | ** |

 Dm  แค่ลองพูดคุยกันหน่อย ไม่CmมีอะไรมากมาF A#  คงไม่เสียหายอะไร แค่คุA#mยเท่านั้น

* | ** | * | ** |คอร์ดเพลง เหงาเหมือนกัน MEAN มีน x MARINA x Billy BeaR

เนื้อเพลง เหงาเหมือนกัน MEAN x MARINA x Billy BeaRมีใครที่เหงาเหมือนกันอยู่บ้างไหม ช่วยเข้ามาสักที ตอนนี้ฉันเหงาไม่มีใคร ให้อยู่คนเดียวคงไม่ไหว ใครที่เหงาเหมือนกันอยู่ตรงไหน ฉันขอแค่สักคน ตอนนี้ฉันเหงาไม่มีใคร ก็อยากมีคนหยุดเหงาไปด้วยกัน ก็อยู่คนเดียว มีความเหงาเป็นเพื่อน หายใจยังเบื่อ เลยหยิบมือถือขึ้นมาเลื่อน แต่ยิ่งดู ยิ่งเหงา ไม่อยากนอนคนเดียวแล้วไง คนเหงาอยู่ไหน ขอเสียงหน่อยได้ไหม จะชวนฟังเพลง นั่งคุยชีวิต ปล่อยให้อารมณ์พาไป ผิดถูกเราไม่ต้องคิด ถ้าเธอเหงาฉันก็เหงา งั้นเราลองลุยเลยดีไหม หมายถึงว่าลองคุยกัน เธอก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล จะมองไปทางไหน ก็เหงาเหลือเกิน อารมณ์เทาๆอย่างนี้ ฉันเหงาเหลือเกิน ต่อให้มีคนอยู่มากมาย ก็ยังคงเหงาอยู่เหมือนเดิม โนว ว่างเปล่า จนแทบจะคุยกับกำแพง แล้วเธอน่ะว่างป่าว ฉันดูแลดีแบบฟีลแฟน ถ้าเธอเหงาฉันก็เหงา งั้นเราลองลุยเลยดีไหม หมายถึงว่าลองคุยกัน เธอก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล แค่ลองพูดคุยกันหน่อย ไม่มีอะไรมากมาย คงไม่เสียหายอะไร แค่คุยเท่านั้น