คือราย (So What)

 BowkyLion สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คือราย BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
เนื้อร้อง/ทำนอง: bowkylionเรียบเรียง: Yoryeeyeeโปรดิวเซอร์: bowkylion, Yoryeeyeeสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

D# A#/F | Cm D# |G# A#/F | Cm D# |

G# Gm | Cm D# |G# Gm | Cm D# |

เธอบอกไม่G#ได้คิดอะไGmรกับฉันแล้Cmวที่เราคุยกันD#ทุกวันคำG#สัญญาทุกควาGmมผูกพัน..นั้CmนคือราD#เธอบอกไม่G#ได้เป็นอะไGmรกับฉันไม่Cmเข้าใจในควาD#มสัมพันธ์แต่เธG#อก็ยังไม่ไปGmจากฉัน  งั้CmนยังงาD#

ไม่G#ได้ตั้งใจจะGmเรียกร้องCmถานะของเราD#ทั้งสองฉันG#เคยลองหายไGmป เธอทักมาไม่Cmใช่แค่เพื่อนคุยD#ธรรมดา

เฝ้G#าโทรหาว่าอยู่Gmที่ไหนเธCmอคอยหวงว่าไปD#กับใครให้G#มาลองคบกัGmน เธอไม่เอาหรืCmอที่จริงแล้วฉันD#เป็นแค่เงา

** |

สิ่G#ง สิ่งที่เหลือคือความรัGmกที่มันยังคงคลุมเครืD#อ..สุดหัวใA#/DจริG#ง ๆ ก็รู้ว่าตัวฉัGmนนั้นมันไม่เคยจะเป็D#น..คนที่ใช่A#/D

ทุกวันเธG#อยังคุยกับฉันอยู่ aGmll nightทั้งที่จริCmงใจเธอรักใครอยู่ D#งสัย

 G#  แต่ฉันยังคงรักเธGmอ มันรักเธอD#อยู่ทั้งหัวใA#/D

G# Gm | Cm D# |G# Gm | Cm D# |
G# Gm | Cm D# |G# Gm | Cm D# |

** |

G# Gm | Cm D# | ( x2 )คอร์ดเพลง คือราย BOWKYLION

เนื้อเพลง คือราย BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อนเธอบอกไม่ได้คิดอะไรกับฉัน แล้วที่เราคุยกันทุกวัน คำสัญญาทุกความผูกพันนั้นคือราย เธอบอกไม่ได้เป็นอะไรกับฉัน ไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ แต่เธอก็ยังไม่ไปจากฉัน งั้นยังงาย ไม่ได้ตั้งใจจะเรียกร้อง สถานะของเราทั้งสอง ฉันเคยลองหายไป เธอทักมา ไม่ใช่แค่เพื่อนคุยธรรมดา เฝ้าโทรหาว่าอยู่ที่ไหน เธอคอยหวงว่าไปกับใคร ให้มาลองคบกัน เธอไม่เอา หรือที่จริงแล้วฉันเป็นแค่เงา สิ่ง สิ่งที่เหลือ คือความรักที่มันยังคงคลุมเครือสุดหัวใจ จริงๆก็รู้ ว่าตัวฉันนั้นมันไม่เคยจะเป็นคนที่ใช่ ทุกวันเธอยังคุยกับฉันอยู่ all night ทั้งที่จริงใจเธอรักใครอยู่ สงสัย แต่ฉันยังคงรักเธอ มันรักเธออยู่ทั้งหัวใจ