คือราย (So What)

คือราย BowkyLion สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คือราย BOWKYLION

D# A#/F | Cm D# |G# A#/F | Cm D# |

G# Gm | Cm D# |G# Gm | Cm D# |

เธอบอกไม่G#ได้คิดอะไGmรกับฉันแล้Cmวที่เราคุยกันD#ทุกวันคำG#สัญญาทุกควาGmมผูกพัน..นั้CmนคือราD#เธอบอกไม่G#ได้เป็นอะไGmรกับฉันไม่Cmเข้าใจในควาD#มสัมพันธ์แต่เธG#อก็ยังไม่ไปGmจากฉัน  งั้CmนยังงาD#

ไม่G#ได้ตั้งใจจะGmเรียกร้องCmถานะของเราD#ทั้งสองฉันG#เคยลองหายไGmป เธอทักมาไม่Cmใช่แค่เพื่อนคุยD#ธรรมดา

เฝ้G#าโทรหาว่าอยู่Gmที่ไหนเธCmอคอยหวงว่าไปD#กับใครให้G#มาลองคบกัGmน เธอไม่เอาหรืCmอที่จริงแล้วฉันD#เป็นแค่เงา

** |

สิ่G#ง สิ่งที่เหลือคือความรัGmกที่มันยังคงคลุมเครืD#อ..สุดหัวใA#/DจริG#ง ๆ ก็รู้ว่าตัวฉัGmนนั้นมันไม่เคยจะเป็D#น..คนที่ใช่A#/D

ทุกวันเธG#อยังคุยกับฉันอยู่ aGmll nightทั้งที่จริCmงใจเธอรักใครอยู่ D#งสัย

 G#  แต่ฉันยังคงรักเธGmอ มันรักเธอD#อยู่ทั้งหัวใA#/D

G# Gm | Cm D# |G# Gm | Cm D# |
G# Gm | Cm D# |G# Gm | Cm D# |

** |

G# Gm | Cm D# | ( x2 )คือราย BOWKYLION